Sinteză Codul Fiscal – venituri din activități independente

Timp citire:

Venituri din activități independente – contribuabilii care realizează acest tip de venituri sunt obligați să conducă contabilitatea în partidă simplă

– Cuprind:

 • venituri comerciale = venituri din fapte de comerț, din prestării de servicii, altele decât cele încadrate la profesii libere. Sistem de impunere: norme de venit.
 • venituri din profesii libere =din exercitarea profesiilor (medic, auditor, avocat, notar, expert contabil). Sistem de impunere: contabilitate in partida simplă.
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Sistem de impunere: impozitare forfetară (20%, 25%).

Cuprind:
– veniturile obținute de avocații stagiari;
– persoanele fizice care realizează venituri din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri la activități independente;
– veniturile realizate de sportivii care participă la competiții sportive pe cont propriu.

[ads]

– Stabilirea venitului net, determinat pe baza contabilității în partidă simplă:

Venitul net = Venitul brut – Cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri

* Venitul brut cuprinde:

 • sumele încasate din desfășurarea activității;
 • venituri sub formă de dobânzi rezultate din activitatea desfășurată;
 • câștigurile din transferul Activelor din patrimoniul afacerii;
 • venituri înregistrate în casele de marcat.

Sunt cheltuieli deductibile și cheltuielile cu impozitele și taxele, altele decât impozitul pe venit.
Sunt cheltuieli deductibile cele efectuate pentru întreținerea și funcționarea spațiilor folosite pentru desfășurarea activității chiar dacă documentele sunt emise pe numele proprietarului și nu pe numele contribuabilului. Atenție – TVA este nedeductibil.

* Nu sunt considerate venituri brute:

 • aporturile;
 • creditele bancare, împrumuturi de la persoane fizice, juridice;
 • despăgubirile;
 • sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat, donații.

* Cheltuieli deductibile limitat:

 • cheltuieli de sponsorizare, mecenat, acordarea de burse private -> 5% din baza de calcul;
 • cheltuieli de protocol -> 2% din baza de calcul;
 • diurna -> 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituții publice;
 • cheltuieli sociale -> 2% din fondul de salarii realizat anual (cadourile sunt deductibile în suma de 150 lei/persoană)
 • perisabilitățile -> în limitele stabilite de lege;
 • cheltuielile la fondurile de pensii facultative -> 400 euro/persoană;
 • prima de asigurare de sănătate -> 25 euro/persoană;
 • cotizații plătite la asociații profesionale -> 2% din baza de calcul;
 • cheltuieli reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate -> 5% din venitul brut realizat.

* Nu sunt cheltuieli deductibile:

 • impozitul pe venit;
 • donațiile;
 • amenzi, confiscări, penalități;
 • ratele aferente creditelor angajate;
 • cheltuieli privind bunurile lipsă la din gestiune și neimputabile;
 • valoarea bunurilor confiscate;
 • 50% din cheltuielile cu combustibil, reparații, piese de schimb pentru contribuabilii care folosesc automobilul și în scopuri personale și nu au completate Foi de parcurs.

[ads]

* Baza de calcul:

Baza de calcul = venitul brut cheltuieli deductibile (altele decât sponsorizări, mecenat, protocol, acordarea de burse private, cotizații plătite la asociații profesionale)

– Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit:

Este posibilă doar pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale și desfășoară activități cuprinse în nomenclator.

 • Ministerull Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
 • Norma de venit pentru fiecare activitate, nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe tara x 12 luni.
 • În cazul în care contribuabilul desfășoară activitate pe o perioadă mai mică decât anul fiscal, normele se corectează astfel încât să corespundă cu perioada efectiv lucrată.*
 • Dacă un contribuabil desfășoară mai multe activități impuse la normă de venit, venitul net reprezintă însumarea nivelului normelor de venit pentru fiecare activitate.
 • În cazul în care contribuabilul desfășoară o activitate independentă și una la normă de venit, venitul net se va determina pe baza contabilități în partidă simplă.
 • Contribuabilul care desfășoară activități impuse la normă de venit, are obligația completării numai părții de încasări, din Registrul jurnal de încasări și plăți.
 • Contribuabilii care au înregistrat în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât 100 000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului în sistem real. În acest sens se depune D220, până la 31 ianuarie.

* Pentru întreruperile temporare de activitate (accidentări, spitalizări, cauze de forță majoră), normele se reduc proporțional la cererea contribuabilului (cererea o depun la Registrul Comerțului). Contribuabilul este obligat să depună autorizația de funcționare și să înștiințeze în scris, în termen de 5 zile, organele fiscale – se depune D220.

Pentru contribuabilii care au optat să fie impuși la normă de venit și în anul anterior au fost impuși în sistem real și au avut investiții în curs de amortizare, valoarea amortizării nu diminuează norma de venit (veniturile realizate din valorificarea investițiilor respective sau trecerea lor în patrimoniul personal, majorează norma de venit proporțional cu valoarea amortizării în perioada impunerii în sistem real).

Pentru contribuabilii care au optat să fie impuși în sistem real și în anul anterior au fost impuși la normă de venit, și au efectuat investiții care au fost amortizate integral, veniturile din valorificarea sau trecerea lor în patrimoniu personal vor majora norma de venit.

– Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală:

Venitul net = Venitul brut – Cheltuială deductibilă de 20% din venitul brut – Contribuțiile sociale plătite

* Pentru veniturile provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, cota forfetară de cheltuieli deductibile este de 25% din venitul brut.

– În cazul în care determinarea venitului net se face prin folosirea cotelor forfetare de cheltuieli, nu există obligativitatea înregistrării în contabilitate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri.
– Contribuabilii vor completa partea referitoare numai la încăsări din Registrul jurnal de încasări și plăți, în cazul în care venitul net îl determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
– Contribuabilii care obțin venituri din activități independente impuși pe baza normelor de venit, și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. În aceste sens:
* se depune D220 până pe 31 ianuarie, respectiv în 15 zile de la începerea activității prin care se optează pentru sistemul dorit;
* opțiunea este obligatorie pentru 2 ani, și se consideră reînnoită.

– Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate:

* Categorii de venituri care au obligația de a efectua plăți anticipate:

 • veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile;
 • veniturile din activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară, extrajudiciară;
Impozitul reținut la sursă = 10% (Venitul brut – Contribuții sociale)

[este impozit anticipat]

 • venitul obținut de o persoană fizică în asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
Impozitul reținut la sursă = 3% x Venitul ce revine din asociere cu persoane fizice

[este impozit anticipat]

* Primele 3 categorii pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Impozitul se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Virarea la bugetul statului se face până la data de 25 a lunii următoare reținerii impozitului.

Opțiunea se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract.

[ads2]

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *