Anulare cod TVA pentru nedepunerea deconturilor – ce este de făcut?

Reactualizat pe 1 December, 2020 | Publicat pe 30 June, 2014

Organul fiscal anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA, pentru mai multe motive (Art. 153, alin. 9, lit. a – e), unul dintre acesta este și nedepunerea deconturilor de TVA.

Conform Art.153, alin.9, lit. d, contibuabililor care nu au depus nici un decont de TVA pe un semestru (6 luni dacă este plătitor lunar sau 2 trimestre dacă este plătitor trimestrial) și nu sunt declarați inactivi sau în inactivitate temporară, li se anulează codul de TVA.

Care este data anulării?

Data anulării codului de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al 6 -lea decont de TVA pentru cei la lună, sau celui de-al 2 -lea decont de TVA în cazul în care perioada fiscală este trimestrul.

Ce faci după ce ți s-a anulat codul de TVA?

1. Până în data de 25 a lunii trebuie să depui D307, în care declari ajustările aferente bunurilor de capital, stocuri și servicii neutilizate. Ajustările se fac prin anularea TVA-ului dedus inițial la data achiziției.
2. Facturile care le emiți tu, ca și contribuabil a cărui cod de TVA a fost anulat din oficu, vor fi cu TVA. Facturile le emiti cu TVA și acest TVA se colectează declarându-l până pe 25 a fiecărei lunii următoare datei facturii, prin D311.
3. Trebuie să îți anunți partenerii că codul de TVA îți este anulat, pentru că ei nu au dreptul să își deducă acel TVA. În urma unui control, la firma parteneră, organul fiscal anulează TVA dedus aferent facturilor emise de tine în perioada în care ai avut cod anulat de TVA.

Dacă emiți facturi de prestări servicii, partenerii tăi nu vor avea dreptul să ajusteze TVA-ul în favoarea lor, la odată ulerioară, adică la reactivarea codul tău de TVA, pentru că acestea se consumă la data achiziței. Dacă este vorba, însă, de stocuri, partenerii își vor putea ajusta în favoarea lor acest TVA, la o dată ulterioară.

[ads]

Cum soliciți reînregistrarea în scopuri de TVA?

După anularea înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal reînregistreaza persoana impozabilă în scopuri de TVA, numai la solicitarea acesteia.

Reînregistrarea în scopuri de TVA, se face în baza următoarelor documente:

  • prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen;
  • prezentarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (vi se va emite unul nou);
  • certificat constatator de la Registrul Comerțului;
  • prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte angajamentul de a depune deconturile de taxă la termenele stabilite de lege;
  • completarea D099 bifând căsuța de la pct.2.

Care este data reînregistrării?

Data reînregistrării este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, emisă de organul fiscal după analiza documentelor prezentate la punctul anterior.

Ce faci până la data comunicării deciziei de reînregistrare în scopuri de TVA?

1. Emiți facturile cu TVA.
2. Colectezi acest TVA până în data de 25 a lunii următoare emiterii facturii, prin declararea în D311. Acest TVA colectat trebuie să îl plătești tot până pe 25 a lunii următoare.
3. Dacă ai fost în Sistemul TVA la încasare, TVA colectat aferent încasărilor îl colectezi și declarii prin D311. Pe partea de facturi achitate la furnizori cu TVA la încasare, TVA deductibil nu ai drept să îl deduci, până la data reînregistrării în scopuri de TVA.

Ce faci după ce ai primit decizia de reînregistrare în scopuri de TVA?

1. În primul decont de TVA, D300, faci ajustările în favoarea TA. Atât a celor declarate prin 307 cât și prin 311. Ai dreptul să îți deduci TVA aferent achizițiilor făcute în perioada în care ai avut cod anulat de TVA, a celor plătite prin Sistemul TVA la încasare care nu le-ai putut deduce datorită stării în care ai fost.
2. Îți anunți partenerii de afaceri, pentru a ști de la ce dată au drept de deducere pentru TVA aferent facturilor emise de tine.
3. Ai grijă să depui deconturile de taxă la termenele stabilite de lege. Dacă mai repeți pățania, nu o să te mai poți reînregistra în scopuri de TVA niciodată.

[ads2]

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *