Contabil: informații pentru tine

Motto: ”Contabilitatea este jumătate știință exactă, jumătate artă!”

Din punctul nostru de vedere, rolul unui contabil, nu este doar de a depune declarațiile fiscale. Acest lucru este obligatoriu, însă pentru a fi cu adevărat un profesionist, rolul tău, ca și contabil ar trebui să fie mult mai amplu. Un profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, are capacitatea de a transpune în profit sau pierdere orice acțiune, ajută la optimizarea costurilor, la întocmirea unui buget, ajută la previzionarea fluxului de numerar. Totodată, un specialist se implică în deciziile luate pentru profitabilitatea unei firme, înțelege în detaliu sectorul în care activează, vine cu idei noi și are soluții pentru depășirea fiecărui obstacol. Dacă dorești să excelezi în această meserie, comunicarea este foarte importantă. Menținerea unor bune relații se face printr-o comunicare eficientă, ideile formulate trebuie să fie pe înțelesul tuturor clienților.

Pentru a fi un expert în domeniul financiar și contabil, nu sunt destule studiile de specialitate. În această lume în continuă schimbare, trebuie să fii tot timpul informat, să fii la curent cu schimbările legislative care se produc.

Noi te ajutăm, nu doar sa fii un contabil care asigură conformarea legală, ci să fii un partener care ajută la creșterea financiară a unui business!

Anunț finalizare proiect Grant capital de lucru CONTEZIA SRL

CONTEZIA SRL anunta finalizarea implementarii proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru ” proiect nr RUE 690 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea CONTEZIA SRL Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, -menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor Valoarea proiectului a fost de 59193,20 lei...

citește mai mult

Declarații fiscale specifice 2021

15 ianuarie Declarația 700 se depune online pentru modificarea perioadei fiscale la TVA. Caz 1: Perioada fiscală la TVA în anul 2020 a fost luna calendaristică Dacă la 31.12.2020 cifra de afaceri este până la 487.440 lei cumulativ cu faptul că nu ai avut achiziție intracomunitară de bunuri efectuată în 2020, trebuie să modifici perioada fiscală la trimestru prin declarația 700. Caz 2: Perioada fiscală la TVA în anul 2020 a fost trimestrul Dacă la 31.12.2020 cifra de afaceri este peste 487.440 lei, trebuie să modifici perioada fiscală la lună prin declarația 700. Dacă la 31.12.2020 cifra de...

citește mai mult

Anunț începere proiect Grant capital de lucru CONTEZIA SRL

CONTEZIA SRL anunță lansarea proiectului cu titlul ”Proiect capital de lucru – CONTEZIA SRL”, proiect cu nr. RUE 690 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.12.2020 până la 15.12.2021. Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea CONTEZIA SRL Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: -menținerea activității pe o perioada de minim 6...

citește mai mult

Eșalonarea simplificată la plată ❗Termen depunere: 15 decembrie 2020

Baza legală: OUG 181/2020 și Ordinul ANAF 3896/2020. Folosește-te de cele două linkuri pentru a studia chestiunile de finețe din legea privind eșalonarea simplificată la plată. Ce datorii intră în eșalonarea simplificată plată? Pentru datoriile cumulate către ANAF în perioada 16.03.2020 și 25.12.2020, poți opta pentru eșalonarea simplificată de plată. Și chiar e simplificată: nu ai cash-flow previzionat și tot felul de situații de completat cum este la eșalonarea clasică, nu vii cu garanții, se depunere cererea online și răspunsul îți vine tot online în maxim 5 zile. Termenul maxim pentru...

citește mai mult

Declarația 394 – care sunt situațiile în care se depune rectificativă?

Trebuie să acordăm o atenție sporită depunerii rectificativelor în cazul declarației 394. Este foarte ușor să rămâi cu informația că, în general, în cazul declarației 394, nu se depune declarație rectificativă. Dar, în ghidul de completare oferit pe ANAF (îl găsești aici), găsim următoarea mențiune: În cazul în care, după depunerea declarației, persoana impozabilă constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care...

citește mai mult

Contribuție sănătate (CASS) estimat peste plafon, realizat sub plafon – cât plătești sănătate?

Se pune întrebarea ce obligații de plată și declarative are o persoană fizică individuală sau organizată sub forma unui PFA, care a estimat, în declarația unică depusă, că va realiza venituri peste plafonul de scutire la sănătate dar realizează sub acest plafon? Plătește CASS? Dacă da, în care cazuri și cât plătește? În cazul în care în declarația unică depusă cu sumele estimate, ai estimat un venit net peste plafonul de scutire la sănătate, (respectiv 26.760 lei = 2.230 lei, salariul minim pentru anul 2020 * 12 luni), ai obligația ca până în 15 martie a anului următor să plătești sănătate...

citește mai mult

Rezervă legală – condiții, note contabile (microîntreprindere)

La calculul rezervei legale pentru o microîntreprindere, nu avem de făcut calcule cu impact fiscal. Rezerva legală are impact fiscal doar în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit. Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma minimă dintre cele două condiții): 20% din capitalul social vărsat; 5% din profitul contabil. Note contabile înregistrare rezervă legală în contabilitate. Anul N:             129 = 1061 Anul N+1:         121 = % 129, 1171 Monografie contabilă Date: – capital social = 2.000 lei – rezerva legală constituită anterior (sold 1061) = 150 lei – venituri...

citește mai mult

Dividende – monografie contabilă și declarații

1. Monografie contabilă Valoarea la care se constituie dividendele este soldul creditor al contului 117, la 31.12 a anului anterior repartizării de dividende. Dacă aveți cheltuieli de constituire neamortizate, distribuirea la dividende se face lăsând în contul 117 sau la rezerve, o suma cel puțin egală cu valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire. - Vezi pct. 185, alin. 3 din OMFP 1802/2014. Dividendele se repartizează în baza hotărârii AGA. Dacă societatea vrea să plătească un impozit de 10.000 lei pentru dividende, faci calculul cu regula de trei simplă: 10.0000......5%...

citește mai mult

Organizare birou contabilitate, plus un bonus

Organizarea unui birou de contabilitate presupune muuuultă muncă, în plus tot timpul trebuie să vii cu ideii noi de îmbunătățire. Anul acesta am trecut prin căutarea a cât mai multor idei bune de organizare. După ce depășești un anumit prag ca număr de firme și de angajați, nu ai ce să faci decât să te organizezi. Și oricum de la un moment dat, ajungi inclusiv tu să nu mai știi ce ar trebui să faci și te găsești că doar trec zilele fără mare rezultat. Așadar am conceput, împreună cu echipa mea, tot felul de "programele" in Google Sheet, Dropbox Paper, am cochetat cu Process Street, Asana,...

citește mai mult

Rezerva legală – condiții, note contabile (plătitor de impozit pe profit)

În cazul unei societăți comerciale, rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei este deductibilă la calculul profitului impozabil. Condiții pentru constituirea rezervei legale (se ia suma...

citește mai mult