Declarații fiscale specifice pentru început de an

Timp citire:

15 ianuarie

Declarația 700 se depune online pentru modificarea perioadei fiscale la TVA.

Caz 1: Perioada fiscală la TVA în anul 2018 a fost luna calendaristică

Dacă la 31.12.2018 cifra de afaceri este până la 465.810 lei cumulativ cu faptul că nu ai avut achiziție intracomunitară de bunuri efectuată în 2018, trebuie să modifici perioada fiscală la trimestru prin declarația 700.

Caz 2: Perioada fiscală la TVA în anul 2018 a fost trimestrul

Dacă la 31.12.2018 cifra de afaceri este peste 465.810 lei, trebuie să modifici perioada fiscală la lună prin declarația 700.

Dacă la 31.12.2018 cifra de afaceri este sub 465.810 lei și nu ai efectuat AIC de bunuri în 2018, nu mai depui declarația 700 dar vei depune declarația 094 până în 25 ianuarie 2019.

Atenție! Persoanele impozabile care au avut în anul precedent ca perioadă fiscală LUNA pentru că au efectuat AIC de bunuri, vor avea LUNA și pentru anul curent.

Cum determini cifra de afaceri? Aduni rândurile pe colectat din D300 (inclusiv regularizări) și compari baza adunată cu plafonul de 465.810 lei.

25 ianuarie

Declarația 094. Aceasta se poate depune doar la ghișeu. Dacă ai firme care aparțin de administrații locale, trebui să știi că o poți depune doar la administrația locală. Declarația este depusă de firmele plătitoare de TVA cu perioada fiscală la trimestru, care nu au avut AIC de bunuri și nu au depășit cifra de afaceri determinată conform art. 310 Codul Fiscal, respectiv 465.810 lei.

Declarația 097. Aceasta se poate depune doar la ghișeu. Este declarația cu privire la sistemul TVA la încasare. Se depune atât pentru intrarea în sistem cât și pentru ieșire. Intrarea în sistem este opțională însă ieșirea o dată cu depășirea plafonului, este obligatorie.

Pentru intrarea în sistemul TVA la încasare – nu depășesc plafonul de 2.250.000 lei și nu am aplicat sistemul anul trecut.

Pentru ieșirea din sistemul TVA la încasare – dacă am depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Cum determini cifra de afaceri? Aduni rândurile pe colectat din D300 (inclusiv regularizări dar fără achiziții intracomunitare) și compari baza adunată cu plafonul de 2.250.000 lei.

Declarația 100 pentru declararea dividendelor distribuite în 2018 dar neridicate în 2018. Declararea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. (Să deduceți valoarea casei de marcat din baza impozabilă). Nu de declară impozitul pe profit. Trimestrul IV se cuprinde în D101.

Declarația 107 se depune de microîntreprinderile care a făcut sponsorizări către furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

31 ianuarie

Declarația 205. Se depune pentru veniturile din dividende, dobanzi, venituri din lichidarea firmei, din premii, jocuri de noroc, alte surse. Nu se depune pentru veniturile din salarii.

Declarația 207 privind veniturile nerezindeților.

Simpla plată de dividende, dobânzi, redevențe, comisioane, venituri din lichidare persoană juridică, generează obligația de a supune suma plătită impozitului pe veniturile nerezidentilor. La prestarea de servicii contează dacă sunt prestate în România sau nu. Dacă sunt prestate în România se supun impozitului pe veniturile nerezidenților. Excepție fac serviciile de consultanță și management care se supun impozitului pe veniturile nerezindeților chiar dacă NU sunt prestate pe teritoriul României. Impunerea se face în funcție de prezentarea unui Certificat de atestare fiscală, valabil la data plății, caz în care se aplică Convenția de evitare a dublei impunerii. Dacă nu prezintă certificat de atestare fiscală se aplică prevederile din Codul Fiscal.

În declarația 207 se include toate veniturile supuse impozitului, chiar dacă nu s-a reținut impozit, veniturile fiind scutite.

Vezi serviciile prestate de Google, Facebook, etc., acestea nu se declară în D207, dar trebuie să ai certificatul de rezidență fiscală.

Declarația 700 pentru modificarea perioadei fiscale în D112.

Declarația 112 se depune lunar, dar prin excepție se poate depune și trimestrial.

Pentru a depune Declarația 112 trimestrial, trebuie îndeplinite următoarele condiții, în funcție de forma juridică:
– asociații, fundații, alte entități fără scop patrimonial, pot opta pentru trimestru;
– persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit în anul anterior să aibă venituri totale mai mici de 100.000 euro și un număr mediu de până la 3 salariați;
– persoanele juridice plătitoare de impozit micro să aibă un număr mediu de până la 3 salariați;
– PFA, II trebuie să aibă personal angajat în baza contractului individual de muncă. Aici altă condiție nu avem. Art. 80 CF.

25 februarie

Declarația 101 prin care se declară și plătește impozitul pe profit pe anul precedent. Se depune de către ONG și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.

În D101 veniturile aferente activității non-profit se înscriu la venituri neimpozabile, iar cheltuielile aferente se înscriu la cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

28 februarie

Declarația 108 – declarația anuală privind impozitul pe reprezentanță. Impozitul pe reprezentanță pentru un an fiscal este de 18.000 lei.

1 martie

Declarația de inactivitate. Dacă nu ai avut activitate de la înființare și până la 31 decembrie 2018, depui declarația de inactivitate. Aceasta se depune online.

15 martie

Declarația unică. Vei declara venitul efectiv realizat în 2018 și anticipatul pe 2019. Tot până la această dată aveți obligația de achita sumele stabilite prin declarația unică depusă anul trecut.

25 martie

Declarația 101. Se depune de către societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit.

31 martie

Declarația 700 pentru trecerea de la profit la micro, în cazul unei cifre de afaceri mai mică decât 1.000.000 euro, respectiv 4.663.900 lei (cursul este dat de circulară ANAF) și dacă nu vă încadrați la excepții.

30 aprilie

Bilanț ONG. Vezi aici Procedură de lucru pentru ONG – monografie, declarații, bilanț.

30 mai

Bilanț societăți comerciale.

30 iunie

Raportare semestrială. În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mare de 220.000 lei la data de 31 decembrie 2018, atunci, la 30 iunie, vei întocmi și depune raportarea semestrială.

Pentru a vedea toate declarațiile care ar trebui depuse în această perioadă, consultă Calendarul ANAF

În materialul de față sunt cuprinse declarațiile cele mai întălnite, însă mai sunt și altele. Acest material este gândit sub forma unui checklist pentru situațiile care le avem noi în biroul de contabilitate din Oradea. Poate tu ai accize, pro-rată, notari, regim special pentru agriculori, sau altele care nu sunt cuprinse în acest material. În această situație, este necesar să faci reserch în altă parte. Începe cu Calendarul ANAF. Noi vorbim doar de ce cunoaștem și ne lovim în mod recurent. Pentru îmbunătățirea materialului, îți aștept cu plăcere, intervenția în secțiunea de comentarii.

De listat!


Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.