Sinteză Codul Fiscal – venituri din cedarea folosinței bunurilor

Timp citire:

Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activității independente începând cu anul fiscal următor.

Sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

Cei care în cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scopuri turistice a unui număr mai mare de 5 camere, de la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de 5 camere de închiriat, până la sfârșitul anului fiscal determină venitul net în sistem real -> sunt asimilate venituri din activități independente.

Impozitarea la norme de venit:

Venit brut = chiria prevăzută în contract (indiferent de momentul încasării chiriei) + cheltuielile suportate de chiraș care sunt în sarcina proprietarului

– pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Venit brut= totalitatea sumelor încasate și/sau echivalentul venitului în natură primite

– pentru veniturile din arendare

Venit net = Venit brut – 25% Venit brut

– pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor și pentru veniturile din arendare

Arenda:

 • venitul net din arendă se stabilește pentru fiecare plată;
 • impozitul pe arendă se stabilește prin reținere la sursă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul este final;
 • se virează la bugetul de stat până la 25 a lunii următoare reținerii, D100;
 • se poate opta pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, în acest sens contribuabilul este obligat să specifice acest lucru în fiecare raport juridic/contract.

** Pentru recunoașterea cheltuielilor stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documentele justificative.

** Reprezintă venitul brut și valoarea investițiilor la bunurile proprietarului care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, chiras. In termen de 30 de zile de la finalizarea investițiilor, partea care a efectuat investiția este obligată să comunice proprietarului valoarea investiției, iar proprietarul are obligația să declare la organul fiscal valoarea investiției, în D200.

Stabilirea impozitului pe venit determinat pe baza normei de venit:

 • contibuabilii care obțin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuințe proprietate personală cu o capacitate de cazare cuprinsă intre 1 și 5 camere inclusiv, datorează un impozit stabilit prin norma anuală de venit;
 • organul fiscal stabilește impozitul anual pe bază D220 și emite decizia de impunere;
 • impozitul anual se calculează prin aplicarea cote de 16% asupra venitului net, este impozit de tip final;
 • plata se face în două rate egale:

▪     50% din impozit -25 iulie
▪     50% din impozit -25 noiembrie

 • pentru D220 depusă in noiembrie, decembrie, impozitul anual se stabilește prin decizie de impunere pe baza declarației 220 și se plătește in cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere*

Stabilirea impozitului în cazul opțiunii pentru determinarea venitului net în sistem real:

 • contibuabilii care obțin venituri din inchirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală cu o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, au dreptul să determine venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă;
 • obțiunea se exercită în fiecare an prin depunerea D220 până la 31 ianuarie;
 • plata se face în două rate egale:

▪     50% din impozit -25 iulie
▪     50% din impozit -25 noiembrie

 • pentru cei care realizează venituri după data de 1 noiembrie, nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net urmând să fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emisă pe baza declarație 200, plata în 60 de zile de la data comunicării;
 • au obligația depunerii D200 până la 25 mai.

Stabilirea impozitului final pentru veniturile realizare din închirierea în scop turistic în cazul depășirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal:

 • contibuabilii sunt obligați să notifice evenimenul în 15 zile de la producerea evenimentului;
 • pentru perioada din anul fiscal pentru care venitul net a fost determinat pe baza normei de venit se va recalcul norma și plățile stabilite;
 • pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real.

Contribuții datorate de contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor:

Începând cu 2014 contribuabilii care realizează venituri din închirere datoarează CASS în cotă de 5,5% aplicat la venitul net.

Baza de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupara căruia se calculează contribuția. Baza lunră nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câștigul salarial mediu brut.

Adică, suma asupra căreia se va aplica cota de 5,5% a contribuțiilor de sănătate, nu va fi mai mică de 850 lei, dar nici mai mare de 11490 lei.

[ads2]

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.