Pentru ce tranzactii se intocmeste dosarul preturilor de transfer si cand?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 13 February, 2016

În vederea justificãrii respectării principiului valorii de piaţă a preţurilor de transfer dintre persoane afiliate, coroborând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu cele ale Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã s-a emis Ordinul presedintelui ANAF nr.442/2015 prin care s-a instituit obligativitatea întocmirii dosarului preţurilor de transfer pentru anumite categorii de contribuabili şi tranzacţii efectuate,astfel:

1.Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliti prin ordin al presedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscalã , care desfãşoarã tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anualã, calculatã prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egalã cu oricare din pragurile de semnificaţie, prevãzute mai jos, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru marii contribuabili, in funcţie de tranzacţia desfãşuratã, este:

-200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/platite pentru serviciile financiare,calculatã la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 250.000 euro, in cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

-350.000 euro, in cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzari de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit (formularul 101), pentru fiecare an fiscal. Dosarul preţurilor de transfer în cazul marilor contribuabili pentru tranzacţiile enumerate mai sus poate fi solicitat de organul de inspecţie fiscalã , pe perioada derulãrii unei inspecţii fiscale sau poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscalã (în baza art.58 şi art.64 din Codul de Procedurã Fiscalã). Termenul de punere la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer solicitat de organul de inspecţie fiscalã sau de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscalã este de maxim 10 zile de la data solicitãrii , dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit (formularul 101).

2. Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadreaza in criteriile enumerate la pct.1 de mai sus, precum si contribuabilii/platitorii din categoriile contribuabililor mici si mijlocii, care desfăsoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare totalã anualã, calculatã prin însumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie, prevazute mai jos, au obligatia întocmirii şi prezentãrii dosarului preţurilor de transfer.

Nivelul valoric al pragului de semnificaţie pentru contribuabilii/platitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se încadreaza în criteriile precizate la punctul 1, precum şi pentru contribuabilii/plãtitorii din categoriile contribuabililor mici si mijlocii, in funcţie de tipul tranzacţiei desfãşurate, este:

– 50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plãtite pentru serviciile financiare, calculatã la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romãniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 50.000 euro, in cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

– 100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer pentru categoriile de contribuabili enumeraţi la pct.2 se efectueazã numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscalã.

Termenul pentru prezentarea dosarului preturilor de transfer, pentru contribuabilii de la punctul 2, va fi cuprins între 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singurã datã, la solicitarea scrisã a contribuabililor/platitorilor, cu o perioadã de cel mult 30 de zile calendaristice. In aceste conditii, daca se impune, inspectia fiscalã poate fi suspendatã pana la expirarea termenului de punere la dispozitie a dosarului preturilor de transfer, în temeiul art.127, alin.(1), lit.b). din Codul de Procedurã Fiscalã

Astfel, obligaţia de întocmire a dosarului preţurilor de transfer revine categoriilor de contribuabili enumeraţi mai sus, a cãror valoare a tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, depãşeşte oricare din pragurile de semnificatie precizate la pct.1 şi 2.

Consulta aici tot comunicatul emis de ANAF, in 12 februarie 2015.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *