Declaratia 402 – intrebari si raspunsuri ANAF

Timp citire:

In postarea de mai jos, am preluat cateva din intrebarile si raspunsurile oferite de ANAF, in sesiunile organizate pe pagina oficiala de Facebook. Sper sa va fie de folos …

Ce este declaratia 402? – Declarație informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România (OPANAF 2727/2015)

1. In legatura cu declaratia 402: daca nerezidentul este salariat al societatii si societatea a depus declaratia 205 pentru acesta, mai trebuie sa depuna si declaratia 402 pentru el?

ANAF Persoanele pentru care se depune formularul 402, conform instructiunilor de completare, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri din Romania din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de munca sau în baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, sau, au realizat venituri din Romania, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate în sensul legislatiei în materie din România (administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).
În ceea ce priveste tipurile de venit platite angajatilor /administratorilor, pentru care exista obligatia declararii în formular, acestea se regasesc în lista de la Subsectiunea C3 – „Veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora”.
De asemenea, conform instructiunilor de completare a formularului 205, sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori în afara functiei de baza.
Astfel, în cazul unui nerezident care obtine venituri din salarii sau asimilate acestora din România, platitorul de venituri, completeaza si depune atât formularul 402, cât si formularul 205.

2. Angajatii romani detasati in strainatate trebuie inclusi in D402?

ANAF Persoanele pentru care se depune formularul 402,conform instructiunilor de completare, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri din Romania din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de munca sau în baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, sau, au realizat venituri din Romania, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate în sensul legislatiei în materie din România (administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).

Pentru angajatii români detasati în strainatate si carora le-au fost platite salarii din România, nu se depune formularul 402.

3. In formularul 402 vor include platile facute de catre un angajator roman (salariu, beneficii etc) angajatilor detasati in state membre UE care devin nerezidenti in Romania (rezidenti in alte state membre UE), chiar daca nu mai exista obligatia retinerii impozitului conform Codului Fiscal si conventiilor de evitare a dublei impuneri?

ANAF Asa cum prevede Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2727/2015 formularul 402 „Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” se depune de catre platitorii veniturilor de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiilor administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din astfel de remuneratii.

De asemenea, mentionam ca, persoanele, pentru care se completeaza formularul 402 sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:
au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de munca sau în baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, la entitatile raportoare din România;
– au realizat venituri de la entitatile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate în sensul legislatiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).

4. Legat de completarea declaratiei 402:
1. Intrucat declaratia se depune cu privire la rezidentii din state membre UE, este necesara prezentarea unui certificat de rezidenta din statul membru de rezidenta sau confirmarea beneficiarului de venit este suficienta?
2. In cazul persoanelor fizice rezidente in alt stat membru, detasate in Romania, care obtin venituri din salarii din strainatate (care se declara prin declaratia 224) si anumite beneficii din partea societatii din Romania (declarate impreuna cu salariile prin declaratia 224), beneficiile platite de societatea din Romania trebuie incluse in declaratia 402 (desi societatea din Romania nu are obligatia retinerii impozitului asupra acestor beneficii)?
3. In cazul angajatilor detasati din Romania in alt stat membru, care au devenit rezidenti in statul membru respectiv, si sunt platiti in continuare de catre angajatorul roman care insa nu mai are obligatia retinerii impozitului la sursa (conform prevederilor codului fiscal), aceste venituri salariale trebuie incluse in declaratia 402 (chiar daca societatea din Romania nu mai are obligatia retinerii impozitului la sursa) ?
4. In cazul administratorilor neremunerati, rezidenti in alte state membre, carora societatea din Romania le acopera cheltuieli de cazare si transport, aceste sume reprezentand cheltuieli cu cazare/transport trebuie declarate in declaratia 402 ?
5. In declaratia 402 trebuie inclusa data de inceput si data de sfarsit a activitatii. Daca persoana respectiva a inceput activitatea in 2013 si urmeaza sa o inceteze in 2016 ce date trebuie incluse in declaratie ? Mentionam ca pentru data de sfarsit declaratia nu permite introducerea unei date ulterioare anului 2015.
6. La ce se refera sectiunea C1, punctul 8 « In calitate de » ?

ANAF Persoanele pentru care se depune formularul 402,conform instructiunilor de completare, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care au realizat venituri din Romania din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de munca sau în baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, sau, au realizat venituri din Romania, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate în sensul legislatiei în materie din România (administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).
Conform instructiunilor mentionate, nu este prevazut vreun câmp în care sa fie completate date privind certificatul de rezidenta din statul membru de rezidenta al persoanei, deci nu este necesara prezentarea certificatului de rezidenta.
În ceea ce priveste tipurile de venit platite angajatilor /administratorilor, pentru care exista obligatia declararii în formular, acestea se regasesc în lista de la Subsectiunea C3 – „Veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora”. Mentionam ca formularul 224 se depune pentru veniturile realizate din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in România.
În formularul 402 depus pâna în ultima zi a lunii februarie a anului 2016, se înscrie data încetarii activitatii, daca acest fapt s-a întâmplat în cursul anului 2015.

În vederea obtinerii mai multor informatii referitoare la cele solicitate de dvs., va rugam sa va adresati în scris, completând formularul de asistenta disponibil pe portalul ANAF, la urmatorul link:
https://www.anaf.ro/arondare/

5. Va rog sa precizati daca declaratia 402 se depune si pentru cetatenii straini din UE, înregistrati pe baza declaratiilor 020 si 030, pentru care declararea lunara se face în 112, pe CNP-ul cetateanului strain, ca si angajator.

ANAF Si pentru sumele declarate in D112 se depune Formularul 402, astfel cum se prevede si în instructiuni, la capitolul C3 Veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor/remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora pct . Venit declarat în D112 (DA/NU)

 

6. D402 „Declaratie informativa privind privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România”, avand in vedere faptul ca OPANAF nr. 2727/2015 intra in vigoare la data de 01.01.2016, se depune pentru veniturile de natura celor mentionate in declaratia informativa D402, realizate in anul 2015 si raportate prin D112 si D205?

Revin cu o completare la intrebarea adresata anterior dvs ref. la obligativitatea depunerii D402 pentru anul 2015: este vorba de persoane fizice cu cetatenie romana, ce au rezidenta in alt stat membru UE, dar au incheiate contracte de munca cu societati comerciale inregistrate in Romania.

 ANAF Formularul D402 „Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” se va completa pentru veniturile anului 2015, pe beneficiarii de venit mentionati, potrivit instructiunilor de completare a formularului, aprobate prin OPANAF nr.2727/2015, pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative.
Din instructiunile mentionate rezulta ca, la completarea formularului D402 se au în vedere tipurile de venituri de natura salariala sau asimilat salariului/remuneratii, enumerate în instructiunile de completare si raportarile din formularul D112, dupa caz.

ANAF Potrivit prevederilor pct.1 alin. (2) din „INSTRUCTIUNILE de completare a formularului „Declaratie informativa privind veniturile de natura salariala sau asimilate salariilor, inclusiv remuneratiile administratorilor si ale altor persoane asimilate acestora, rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” , aprobate prin OPANAF nr.2727/2015, pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, persoanele, pentru care se completeaza declaratia informativa D402, sunt persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene, care:
– au realizat venituri din România din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de munca sau în baza raportului de serviciu, dar si din orice alte activitati dependente, la entitatile raportoare din România;
– au realizat venituri de la entitatile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activitatii de conducere si administrare, exercitate în sensul legislatiei în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administratie).
Din cele prezentate, dupa cum observati la cap.C din formular se solicita informatii, pe lânga cele referitoare la statul de rezidenta, si informatii privind nationalitatea beneficiarilor de venit. 

In situatia in care beneficiarul venitului din salarii este cetatean roman si are rezidenta in alt stat membru, dar nu declara angajatorului acest aspect, cum pot verifica acest fapt? Angajatorul roman este responsabil pentru nedepunerea formularului D402 sau depunerea cu date incomplete, neavand informatia corecta si completa?

ANAF In contractul de munca incheiat cu angajatul acesta isi declara singur rezidenta.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.