Declaratia 205 – intrebari si raspunsuri ANAF

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 25 February, 2016

In postarea de mai jos, am preluat cateva din intrebarile si raspunsurile oferite de ANAF, in sesiunile organizate pe pagina oficiala de Facebook. Sper sa va fie de folos … 🙂

1. Cine completeaza declaratia 205 in cazul salariatilor detasati la alta societate? Unitatea care a incheiat
contractele de munca sau unitatea la care salariatii au fost detasati si de la care au primit salariul?

ANAF Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau, în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat, se depune de către plătitorul de venituri din salarii.
În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul
care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la
deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.
Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de
salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.

(Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3605/2015 – Anexa 6 – Cap. III punctul 4)


2. Pentru anul 2015 , declaratia 205 se depune pentru veniturile din salarii si venituri din alte surse (valorificare deseuri din gospodarie proprie) ?

ANAF Da, pentru anul 2015, formularul 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi
câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, se depune de către plătitorii de venituri salariale –
conform art.59 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către plătitorii veniturilor menţionate la art.78 alin.(1) lit.f) din acelaşi act normativ, respectiv veniturile din valorificarea prin centrele de colectare a deșeurilor de metal, hârtie, sticlă și altele asemenea.


3. Buna ziua, o intrebare pentru declaratia 205 – firma romaneasca, asociat strain (cetatean UE), fara CNP romanesc sau echivalent. Impozitul pe dividende inteleg ca nu il pot declara in 205, ca am nevoie neaparat de CNP, ba mai mult nu pot alege alta cota de impozit pe dividende decat 16%. Se declara totusi in declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa pentru nerezidenti, scadenta pe 29 februarie? Multumesc.

ANAF Pentru impozitele reţinute la sursă aferente veniturilor plătite persoanelor nerezidente se va completa şi depune “DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul reţinut pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, al cărei model şi conţinut îl regăsiţi în “Anexa 1” la Normele metodologice (aprobate prin H.G. nr.1/2016) de aplicare a Titlului VI din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă pentru veniturile obţinute din România în anul 2015 nerezidentului nu i-a fost atribuit cod de identificare fiscală, rubrica corespunzătoare se completează cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident.


4. Pentru dividende acordate in 2015 unui asociat – persoana fizica din Olanda se completeaza declaratia informativa pentru impozitul retinut si platit, pe beneficiari de venit nerezindenti (29 febr). Daca asociatul nu a obtinut CIF/NIF, e obligata firma platitoare sa-l obtina pentru el? E singurul venit pe care societatea il plateste acestuia iar in anii trecuti am depus fara sa mentionez NIF-ul.

ANAF În conformitate cu menţiunea de la Anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal – Declaraţie informativă privind impozitul retinut pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016,) daca pentru veniturile obtinute din Romania în anul 2015 nerezidentului nu i-a fost atribuit cod de identificare fiscală, această rubrică se completează cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident.
De asemenea, potrivit art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la dispoziţiile art. 18 alin. (1) (din aceeaşi lege), pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscala se poate face de organul fiscal, la solicitarea platitorului de venit.


5. Pentru veniturile obtinute din contractele de mandat (la o Asociatie de Proprietari) unde s-ar incadra, pentru declaratia 205, la venituri salariale sau conventii civile? Multumesc.

ANAF Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, este considerat venit asimilat salariilor, prin urmare acesta va fi cuprins în formularul 205″Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” la secțiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”.


6. Impozitul pentru dividendele repartizate in anul 2015, dar neplatite asociatilor pana la 31.12.2015, declarat in formularul 100 aferent lunii 12/2015, se declara si in 205?

ANAF Da, dividendele distribuite dar neachitate pana la 31.12.2015 se declara si în D205

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *