Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?

Timp citire:

Pentru ieşirea de la plătitori de TVA de către persoanele impozabile care au cifra de afaceri sub plafonul de 220.000 lei se depune Declarația 096.

Următorul pas este efectuarea ajustării TVA-ului dedus.

Ajustarea se face în ultimul decont de TVA depus, adică declaraţia 300. Declaraţia 300 se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscală la TVA, luna sau trimestru.

În cazul în care ajustările nu sunt declarate în ultimul decont depus sau au fost efectuate ajustări eronate, acestea se cuprind ulterior în declaraţia 307.

Modul de efectuare a ajustărilor:

Pe baza de INVENTARIERE se ajustează TVA dedus la toate bunurile şi serviciile din stoc.

  • Ajustarea TVA-ului dedus aferent bunurilor aflate în stoc, constă în colectarea TVA aferent în funcţie de cota de TVA care a fost în vigoare la data achiziţiei.

ex. Dacă am cumparat un PC în 2005 cu TVA de 19% şi PC acela este încă în stoc, ajustarea TVA o să o facem la valoarea TVA care este trecută pe factura din 2005.

  • Ajustarea TVA-ului dedus aferent serviciilor neutilizate se efectuează tot pe bază de inventariere şi consta în anularea TVA-ului dedus iniţial.
  • Ajustarea activelor fixe altele decât cele de capital constă în colectarea TVA aferent valorii rămase neamortizate.

Activele fixe altele decât cele de capital sunt considerate bunurile amortizabile care au o durată de amortizare mai mare sau egală cu un an, dar mai mică de 5 ani.

  • Ajustarea TVA dedus aferent activelor fixe în curs de execuţie constă în anularea TVA-ului dedus iniţial.
  • Ajustarea TVA dedus aferent bunurilor de capital

Bunurile de capital sunt considerate toate activele corporale fixe care au durata de amortizare egală sau mai mare de 5 ani. Aici perioada de ajustare este de două feluri:

  • 20 de ani pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil
  • 5 ani pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate, altele decât bunurile imobile

Perioada de ajustare începe de la data de 1 a anului următor în care bunurile de capital au intrat în patrimoniu.

Ajustarea deducerii se realizeaza pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, incluzând anul scoaterii din evidenţa plătitorilor de TVA.

Să îţi dau un exemplu, să înţelegi ce vreau să spun.

Persoana impozabilă înregistrată la TVA achiziţionează o clădire în 2007 şi îşi deduce integral TVA-ul la data achiziţiei. În iulie 2012 solicită scoaterea de la TVA întru-cât îndeplineşte condiţiile.
Perioada de ajustare este de 20 de ani, deoarece este vorba despre un bun imobil. Data începerii ajustării este 1 ianuarie 2007 şi până în anul 2026 inclusiv. Deci ajustarea trebuie să se efectueze pentru taxa aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, adică 2012-2026= 15 ani, deci persoana impozabilă acum, la ieşirea de la TVA, trebuie să ajusteze în favoarea statului 15 douăzecimi din TVA-ul dedus iniţial.

Trebuie să mai ştii ceva: ajustarea aferentă bunurilor de capital, nu se efectuează, dacă rezultă o ajustare a fiecărui bun de capital mai mică de 1000 lei.

Ajustarea TVA în cazul firmelor care au aplicat TVA la încasare

Facturile neachitate din 4428.TP rămân în TP până la data plații iar facturile neîncasate din 4428.TI rămân în TI până la data încasării. Ulterior, până în 25 a lunii următoare acestea se declară în D307.

Baza legală: Codul Fiscal Art.148, Alin.1, lit. c; Art. 149 si Art.152, Alin.7

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.