Contributia la pensii pentru PFA incepand cu 2016

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 12 September, 2015

Sa analizam in lumina Codului Fiscal pentru anul 2016, contributia la pensii in cazul activitatilor independente organizate sub forma PFA, II.

Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial din 10 septembrie 2015, il poti consulta aici.

Conform Codului Fiscal pentru anul 2016, contributia la CAS (pensii)  va fi obligatorie pentru toate categoriile de activitati independente indiferent de nivelul venitului obtinut si chiar daca se obtin venituri si de natura salariala.

Baza lunara de calcul a CAS nu poate fi mai mica decat 35% din castigul salarial mediu brut si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig. Vezi Art. 148, alin. 3

Obligatia de plata a CAS se stabileste prin aplicarea cotei individuale de 10.5% aplicata la baza lunara de calcul, sau pentru un stagiu complet de cotizare, prin aplicarea cotei de 26.3% asupra bazei lunare de calcul. Optiunea privind aplicarea cotei individuale sau integrale, se face prin intermediul unei declaratii care urmeaza sa fie depusa la fisc pana in 31 ianuarie sau in 30 de zile de la infiintare.

Contribuabilii care realizeaza venituri sub plafonul minim stabilit la baza lunara de calcul, nu sunt obligatii sa depuna declaratia 600 pentru asigurarea la pensii, pana in 31 ianuarie, si nu au nici obligatia platii anticipate a contributiei la pensii. Totusi, la definitivare, au obligatia sa plateasca contributia CAS in 60 de zile de la emiterea deciziei de impunere. Decizia de impunere se va emite astfel incat baza lunara de calcul sa fie respectata (minim 35% din castigul salarial mediu brut, maxim de 5 ori acest castig). Vezi Art. 152, alin. 2, 4 si 6.

Nu vor plati CAS pensionarii cu PFA si nici persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurare, gen avocatii.

Simulare de calcul CAS

Vom lua in calcul castigul salarial mediu brut valabil la 2015, pentru ca pe 2016 nu il cunoastem inca, respectiv 2.415 lei. Sa spunem ca am optat pentru cota de 10.5% (mergem pe minim).

Astfel baza lunara de calcul este 35% * 2.415 = 845 lei.
Contributia de datorat la pensii/luna = 845 * 10.5% = 89 lei.
Contributia la pensii/an = 89 * 12 luni = 1.068 lei.

Contribuabilii care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub nivelul minim de 845 lei, vor plati contribuia CAS in 60 de zile de la data emiterii deciziei finale de impunere. Acestia vor plati minim 1.068 de lei pe an pentru pensii. Ceilalti contribuabili vor plati contributia la pensii ca si plata anticipata, trimestrial pana in data de 25 a trimestrului.

Baza legala:

  • Art. 148

Alin. 1 Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente și care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin.(3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate.

Alin. 2 În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente și care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea și nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plățile anticipate şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Alin. 3 Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declarației privind venitul realizat și se stabilește ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Alin. 8 Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3), nu au obligația depunerii declaraţiei prevăzută la alin. (5) și nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale. 

  • Art. 150

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit.b).

  • Art. 152

Alin. 2 Obligaţiile anuale de plată ale contribuţiei de asigurări sociale se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuție, conform opțiunii exprimate, prevăzute la art.138 asupra bazei de calcul prevăzută la art. 148 alin. (3), cu încadrarea acesteia în plafonul minim și maxim.

Alin. 4 Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul persoanelor prevăzute la art.148 alin.(8), al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale se încadrează în plafonul minim prevăzut la art. 148 alin. (3).

Alin. 6 Plata contribuţiei de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *