Cine datorează impozit specific începând cu 2017?

Timp citire:

Recent a fost aprobată Legea 170/2016 privind impozitul specific care se aplică începând cu 1 ianuarie 2017. Normele la lege, ar trebui să apară în termen de 90 de zile.

 

Cine datorează impozit specific?

Impozitul specific anual se datorează pentru următoarele coduri CAEN:

  • 5510 – „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”
  • 5520 – „Facilități de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată”
  • 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”
  • 5590  – „Alte servicii de cazare”
  • 5610 – „Restaurante”
  • 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”
  • 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”
  • 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

Update 17.10.2016 Plătitorii de impozit pe venit (microîntreprindere) NU vor datora impozit specific începând cu 1 ianuarie 2017!

Contribuabilii care datorează impozit specific, trebuie să îndeplinească cumulativ, la 31 decembrie a anului anterior (ex. 2016), următoarele condiții:

  1. să aibă înscrisă în actele constitutive ca activitate principală sau secundară una dintre codurile CAEN enumerate mai sus;
  2. să NU se afle în lichidare.

Activitatea trebuie să fie efectiv realizată ca activitate principală sau secundară, conform art. 1 din Legea 170/2016.

Contribuabilii care se înființează în cursul anului, plătesc impozit specific începând cu anul următor înființării.

Acest sistem de impunere NU se mai aplică începând cu anul următor neîndeplinirii celor două condiții de mai sus.

Contribuabilii care au mai multe unități, plătesc impozit specific prin însumare pentru fiecare unitate separat.

Pentru contribuabilii care încetează în cursul anului, impozitul specific se împarte la 365 de zile și se înmulțește cu numărul de zile aferente perioadei fiscale. O să vedem practic ce prevăd normele. Nu este foarte clar textul legii aici, cel puțin pentru mine.

Când se declară și plătește impozitul specific?

Declararea și plata se va face semestrial. Până în data de 25 iulie și 25 ianuarie.

Excepție: contribuabilii care încetează în cursul anului, declară și plătesc până la data încheierii perioadei fiscale.

Trebuie să știi: Contribuabilii care în anul anterior (ex. 2017) au aplicat impozitul specific și pentru anul următor (ex. 2018)  nu mai respectă cele două condiții, în anul următor (2018) vor fi plătitoare de impozit pe profit. Deci NU intri automat la microîntreprindere.

Reguli privind calculul impozitului specific

Foarte important! Contribuabilii care în cursul anului realizează și alte venituri din alte activități decât codurile CAEN enumerate mai sus, declară și plătesc impozit pe profit. Veniturile din alte activități luate în calcul sunt cele înregistrate până la 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

Termenele de declarare a mențiunilor

Aplicarea regimului impozitului specific se declară la ANAF până  la 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozit specific.

Ieșirea din acest sistem de impunere se comunică până  la 31 martie inclusiv a anului următor.

Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligația de a întocmi Registrul de evidență fiscală.


Baza legală: Legea 170/2016

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.