Activitate dependentă vs. activitate independentă -PFA

Timp citire:

După cum ştii, sau nu :), în cazul activităţilor desfăşurate de PFA-uri, activităţile independente pot fi reconsiderate  în activităţi depedente.

De ce contează acest lucru sau care sunt consecinţele fiscale?

Ca şi activitate independentă PFA-ul plăteşte sănătatea şi impozitul pe venit, undeva în jur de 21,5% aplicat la venitul net declarat în baza Declaraţiei 200 sau 220, după caz, plus un 31,3% la venitul declarat la pensie care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut pe ţară. Să zicem un total de 52,80%.

Ca şi activitate dependentă, asimilată salariilor, se plătesc contribuţiile salariale atât la angajator cât şi la angajat, undeva la 60,50% aplicat la salariu brut.

Dar, dacă îţi este reconsiderată activitatea atunci ce ai plătit pe PFA rămâne bun plătit şi mai trebuie să faceţi odată şi plăţile pe partea de activitatea dependentă. -Conform Art.7, Alin.1, pct. 2.2 din Codul Fiscal.

Deci contează dacă îţi este reconsiderată activitatea independentă, implicaţiile fiscale sunt consistente!

Definirea activităţii dependente vs. activitate independentă

Prevederile Codului Fiscal prevalează faţă de orice alte acte normative româneşti.

Conform CF Art. 7, Alin 1, pct.2 şi pct. 4, definirea lor sună:
– activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;
– activitate independentă – orice activitate desfăşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă.

Când poate fi reconosiderată o activitate independentă în activitate dependentă?

Conform Art. 7, Alin.1, pct. 2.1 dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Activitatea profesiilor liberale nu poate fi reconsiderată!

Conform Art. 7, Alin.1, punctul 11 din norme:

Activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 şi 2.2 din Codul fiscal.

Atenţie! O normă, adică o Hotărâre de Guvern nu poate excede unei legi. Adică Normele de aplicare date Codului Fiscal prin HG 44/2004 nu excede Codul Fiscal. Tradus: dacă aveţi norocul să vă controleze un inspector mai zelos, poate să nu vă accepte punctul din norme. Deci trebuie să fiţi atenţi la prevederile contractului încheiat între părţi.

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului

Din punct de vedere juridic PFA este înfinţat legal la Registrul Comerţului. Iar OUG 44/2008 (legea de bază a PFA, II, IF) prevede că PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. -OUG 44/2008 Art. 17, alin. 3.

Art. 16 din aceaşi ordonanţă sună:

„În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.”

Din punct de vedere economic, în situaţia în care PFA are acelaşi obiect de activitate şi se află în cel puţin una dintre situaţiile prevăzute la Art. 7, Alin. 1, pct. 2.1, activitatea poate fi reconsiderată. Prevederile Codului Fiscal prevalează faţă de orice alte acte normative româneşti.

Exemple de activităţi:

1. Avem un PFA cod CAEN -coafură şi activităţi de înfrumuseţare.
– PFA-ul nostru are un contract de prestării servicii cu un SRL cu acelaşi cod CAEN.
– PFA-ul nu dispune de intrumente proprii lucrând cu instrumentele puse la dispoziţie de SRL.
– PFA-ul are domiciliu în afara oraşului iar în contractul dintre părţi se prevede că cheltuielile de deplasare de la şi până la frizerie vor fi suportate de SRL.
– Prin contract se stabileşte că PFA trebuie să respecte programul de lucru al SRL, de la 08:00 la 16:00.
– În acelaşi contract se stabileşte că SRL îi va suporta şi costul concediului anual de 20 de zile.
– PFA-ul nostru nu are decât un client, SRL-ul.

Se retratează? Da, era de ajuns să fie îndeplinită o singură condiţie dintre cele  prevăzute de Art. 7, Alin.1, pct.2.1 şi lucrurile ar fi stat la fel din punct de vedere fiscal.

2. Într-un cabinet de avocatură un avocat îşi desfăşoară activitatea împreună cu un avocat colaborator salarizat în interiorul profesiei – adică avocatul colaborator este salaratiul cabinetului de avocatură.
Aceste venituri sunt de natură salarială?

Din punct de vedere fiscal, aceste venituri se tratează ca venituri din activităţi independente -Codul Fiscal Art.46, punctul 23 indice 1 din norme. Deci, veniturile avocaţilor colaboratori nu se retratează.

3.  O PFA autorizată ca arhitect este angajată cu contract individual de muncă la un SRL cu acelaşi obiect de activitate dar are şi două contracte privind realizarea unor proiecte de arhitectură cu alte două SRL-uri, mai obţine şi drepturi de autor pentru crearea unui album privind soluţii de in arhitectură.
Se poate reconsidera activitatea?

Nu se retrateză.

4. Dar dacă PFA este angajată la un SRL cu acelaşi obiect de activitate dar are şi un contract de prestări servicii încheiat între el ca profesie liberă şi acelaşi SRL?

Atunci veniturile obţinute din ultimul contract pot fi reconsiderate, depinde de precizările din contractul încheiat între părţi.

Pont

Pentru a nu avea emoţii în cazul unui eventual control este bine:
– să vă structuraţi contractul încheiat între părţi în aşa fel încăt să nu îndepliniţi nici una dintre situaţiile prevăzute la Art.7, Alin.1, pct. 2.1;
– să aveţi mai mulţi clienţi cu care colaboraţi, chiar dacă sporadici.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.