Cum să NU aplici SPLIT TVA chiar dacă ai datorii la TVA?

Timp citire:

Interesant titlu, nu? Da, ideea legii exact asta era, să fie penalizați datornicii la TVA, dar verificând textul legii vom observa ceva intresant….

1. Cine este obligat să aplice SPLIT TVA?

Legea 275/2017 – Art. 2, alin. (1) Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

2. Ce obligații au persoanele impozabile enumerate la aliniatul de mai sus?

Legea 275/2017 – Art. 15 alin. (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA şi încasate după această dată.
(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare.
(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA şi achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.

3. Dar aici vine, chestia interesantă…

Legea 275/2017 – Art. 15, alin (6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care au înfiinţate popriri asupra conturilor.

Ce vor să spună textele de lege înșirate mai sus?

  1. Persoanele enumerate la art.2, vor fi înregistrate din oficiu în Registrul persoanelor obligate la plata TVA.
  2. Ar trebui să facă split TVA pentru operațiunile enumerate la art. 15.
  3. Dar nu fac split pentru aceste operațiuni din moment ce au conturile poprite și nu fac split nici la plata unui furnizor care aplică la rândul lui split, pe simplu motiv că nu poate folosi plata prin bancă.

Așadar ai cont poprit? Nu aplici split TVA!Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *