Ce declaratii avem de depus pana miercuri – 25 februarie 2015?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 23 February, 2015

Se depune:
– lunar de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

Se depune:
Organizaţiile nonprofit – C.F. art. 34 alin. (5) lit. a) OPANAF 155/2012;
– Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură – C.F. art. 34 alin. (5) lit. b) OPANAF 155/2012

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

Se depune de catre:
– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Vezi aici cum completezi si verifici un decont de TVA: ”Cum întocmești și verifici Decontul de TVA?”

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Se depune de catre persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Vezi: ”Cine depune și când se depune formularul 301?”

 • Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent Formular 306

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Se depune de catre persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?”

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?” si ”Anulare cod TVA pentru nedepunerea deconturilor – ce este de făcut?”

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Se depune de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …Formular 392A pentru anul precedent (format electronic)

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  Formular 392B pentru anul precedent (format electronic)

Vezi: ”Declaratia 392 – actualizata la zi – ce trebuie sa stii?” si ”Cabinetele medicale, stomatologice, unitatile de invatamant – depun declaratia 392B?”

 • Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” Formular 393 pentru anul trecut (format electronic)
 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Se depune de catre:
– pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
– pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Se depune de catre plătitorii de următoarele venituri:
– din drepturi de prop. intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.;
– din premii şi jocuri de noroc;
– obţ. de nerezidenţi;
– din alte surse

 • Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Se depune de catre pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *