Cand se anuleaza din oficiu codul de TVA?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 3 September, 2014

Unei societati comerciale ii poate fi anulat din oficiu codul de înregistrare in scopuri de TVA, de către organul fiscal, in următoarele cazuri:

  • Este declarata inactiva fiscal:

– anularea înregistrării = din oficiu;
– data anularii = data comunicării deciziei de declarare in inactivitate, adică data de 1 a lunii următoare intervenției stării de inactivitate fiscala

N.B. Inactivitatea fiscala este declarata de ANAF iar inactivitatea temporara este declarata la Reg. Comerțului.

– reînregistrarea in scopuri de TVA = la solicitarea persoanei impozabile, daca încetează situația care a dus la anulare. Solicita înregistrarea ca plătitor de TVA in termen de 15 zile de la data afișării ordinului ANAF, daca nu solicita va fi înregistrata din oficiu – data înregistrării fiind data reactivării.

N.B. Solicitarea se face prin depunerea D099, se completează in 2 exemplare si se depune la Registratura.

  • A intrat in inactivitate temporara înscrisa in Reg. Comerțului:

– anularea înregistrării = din oficiu;
-data anularii = data de 1 a lunii următoare înscrierii stării de inactivitate temporara in Reg. Comerțului.

Solicita înregistrarea ca plătitor de TVA in termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării in Registrul Comerțului a mențiunii privind reluarea activității, daca nu solicita va fi înregistrat din oficiu – data înregistrării fiind data înregistrării mențiunii in Reg. Comerțului.

N.B. Contribuabililor inactivi si cei in inactivitate temporara se radiază din oficiu si din Registrul operatorilor intracomunitari.

  • Asociații/administratorii sau persoana impozabila au înscrise in cazierul fiscal:

– anularea înregistrării = din oficiu;
– daca nu solicita reinregistrarea in scopuri de TVA după încetarea stării care a dus la anulare, NU vor fi înregistrate din oficiu.

[ads]

  • Nu a depus pe parcursul unui semestru nici un decont de TVA, dar nu este declarata in situațiile de la pct. 1 sau 2:

– anularea = din oficiu;
– data anularii = prima zi a celei de-a 2 luni următoare respectivului semestru:

1 august – pentru persoanele impozabile care nu au depun nici un decont de TVA pentru primul semestru calendaristic;
1 februarie – pentru persoanele impozabile care  nu au depun nici un decont de TVA pentru al doilea semestru calendaristic.

– Reînregistrarea in scopuri de TVA => la solicitarea persoanei impozabile (D099) pe baza următoarelor documente:
-> prezentarea deconturilor nedepuse la termen;
-> prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajează sa depună la termen deconturile;
-> certificatul constatator emis de Reg. Comerțului.

  • In deconturile de TVA depuse nu au fost evidențiate achiziții/livrării:

– pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna si
– pentru 2 perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru, in cazul persoanei impozabile care au trimestrul ca perioada fiscala: identic 4, cu excepția ca declarația trebuie sa cuprindă angajamentul ca persoana impozabila va efectua achiziții/livrări cel mai târziu in cursul lunii următoare celei in care a solicitat reînregistrarea in scopuri de TVA.

N.B. In situația in care persoana impozabila nu depune cerere de reînregistrare in max. 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba ulterioarele cererii.

Data reînregistrări = data comunicării, pentru pct. 4 si 5.

Persoana impozabila nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea: anularea se face din oficiu sau la solicitare.

Solicitarea anularii in cazul in care nu a depășit plafonul de scutire de 65.000 Euro:

Anularea = la solicitare prin D096, care se depune intre data de 1 si 10 a fiecărei lunii următoare perioadei fiscale. Formularul va fi insolit de certificatul de înregistrare in scopuri de TVA, in original.

– Anularea va fi valabila de la data comunicării deciziei, pana la aceea data persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligațiile persoanelor înregistrate in scopuri de TVA.
– Mai au obligația sa depună D300, indiferent de perioada fiscala, pana la data de 25 a lunii următoare celei in care a fost comunicata decizia de scoatere de la TVA.
– In acest decont se cuprind toate ajustările de taxa.
– Daca ulterior persoana impozabila depaseste plafonul, are dreptul sa facă ajustările de taxa in favoarea sa.
– Persoanele impozabile care nu au efectuat ajustările, sau le-au declarat greșit in decont, completează D307.

(Atenție !!! Daca persoana care a solicitat scoaterea de la TVA are calitatea de locator/utilizator intr-un contract de leasing care are ca finalitate transferul dreptului de proprietate, si care se realizează efectiv după scoaterea de la TVA, acestea au obligația ajustării TVA si a depuneri D307 pana la data de 25 a lunii următoare transferului.)

  • Pentru categoriile enumerate la Art. 141, alin.3, lit. E. Daca încetează contractele (de închiriere, spre exemplu) se comunica la ANAF in 15 zile de la încetarea activității, pentru a se anula înregistrarea in scopuri de TVA.

Atenție !!!
Persoanelor impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea in scopuri de TVA NU beneficiază de dreptul de deducere al TVA aferent achizițiilor efectuate in perioada in care nu au cod valid de TVA, dar AU OBLIGATIA sa colecteze TVA emițând facturi cu TVA pentru operațiunile desfășurate in aceea perioada.
TVA colectata se declara in D311, pana la data de 25 a lunii următoare exigibilității TVA.
In cazul in care aceste persoane impozabile efectuează livrări de bunuri prin organele de executare silita, depun D311 dar plata taxei se efectuează de organul de executare silita, după caz de cumparator.
Cumparatorii care efectuează achiziții de la persoane impozabile care au codul de TVA anulat, NU au dreptul de deducere al TVA pentru achiziții, cu excepția achizițiilor de bunuri prin procedura de executare silita

Inactivii fiscali
– NU beneficiază de dreptul de deducere al TVA,
– NU au dreptul de deducere a cheltuielilor cu achizițiile efectuate.
Cumparatorii care efectuează achiziții de la persoane impozabile aflate in inactivitate fiscala, NU au dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferent achizițiilor, cu excepția achizițiilor de bunuri prin procedura de executare silita.

Baza legislativa: Art. 153, Alin. 9, lit. a -e.

[ads2]

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *