Diferenta dintre impunerea la norma de venit si impunerea in sistem real

Timp citire:

 Impunerea la normă de venit

Condiții de desfășurare a activității pentru impunerea la normă de venit:

  • contribuabilul să fie autorizat.
  • activitatea să fie cuprinsă în nomenclator;
  • activitatea să se desfășoare individual, fără salariați;

Înregistrarea la Registrul Comerțului și depunerea primelor declarații:
– în termen de 15 zile de la primirea certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului se depune D220 „Declarație privind venitul estimat”, prin aceasta se optează pentru impunerea veniturilor în sistem real sau la norma de venit.
– după depunerea D220 organul fiscal va elibera D260 „Decizie de impunere pentru plăți anticipate”, plata se efectuează în 4 rate trimestriale, până la data de 25 a ultimei lunii din trimestru.
– contribuabilii impuși la norma de venit care au desfășurat activitate tot anul anterior nu depun D200 „Declarație de impunere” (pe baza ei se stabilește de organul fiscal impozitul anual și diferențele de plată/restituit).
– contribuabilii care au început activitatea la sfârșitul anului anterior și au depus D220 în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, depun D200 până în 25 mai a anului următor.

Obligații ale contribuabililor care desfășoară activitatea impusă la norma de venit:
– au obligația să dețină Registrul jurnal de încasări și plăți și să completeze numai partea de încasări
– contribuabilii care au realizat în anul fiscal anterior conform încasărilor înregistrate în Registrul jurnal, un venit brut mai mare de 100.000 euro (cursul de schimb este cel comunicat de BNR la sfârșitul anului fiscal), începând cu anul fiscal următor au obligația să treacă la impunerea în sistem real, în acest sens depun D220 până la 31 ianuarie.
– să țină evidența livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, precum și achizițiile pe baza jurnalelor de vânzări/cumpărări, iar la depășirea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului, în acest sens depun declarația 020. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. [Art. 310, alin. 6]

– să depună până pe 31 ianuarie Declaratia 600, in urmatoarele conditii.
– să depună până pe 25 februarie:
• D392 A – persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
• D392 B – persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Posibilitatea optării pentru impozitarea în sistem real

– Categorii:
• contribuabilii care desfășoară activitate impozitată la norma de venit
• contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate în sistem forfetar – dacă optează pentru sistem real nu mai folosesc cotele forfetare de cheltuieli
• contribuabilii care obțin venituri din închirieri impozitate în sistem forfetar, închirierile de până la 5 contracte inclusiv
• contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe personale, capacitate 1-5 camere
• contribuabili care obțin venituri din arendă impozitate prin reținere la sursă de plătitorul de venit
• contribuabili care obțin venituri din activități agricole

– Modul de optare – depunerea D220
• până la 31 ianuarie
• în 15 zile de la începerea activității
Excepție: contribuabili care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală având o capactiate de cazare între 1-5 camere inclusiv. Exercită această opține pentru fiecare an fiscal.

Observație. Contribuabilii care obțin venituri din arendă trebuie să specifice în scris în contractele juridice încheiate, că optează pentru determinarea venitului net în sistem real.
– Opțiunea rămâne valabilă 2 ani, și se consideră reînnoită
– Dacă la sfârșitul anului încasările sunt mai mari decât echivalentul în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de la sfârșitul anului, au obligația determinării venitului net în sistem real, prin depunerea D220 până la 31 decembrie.

Înregistrarea la Registrul Comerțului și depunerea primelor declarații:
– în termen de 15 zile de la primirea certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului se depune D220 „Declarație privind venitul estimat”, prin aceasta se optează pentru impunerea veniturilor în sistem real sau la norma de venit.
– după depunerea D220 organul fiscal va elibera D260 „Decizie de impunere pentru plăți anticipate”, plata se efectuează în 4 rate trimestriale, până la data de 25 a ultimei lunii din trimestru.
– contribuabilii impuși in sistem real depun D200 „Declarație de impunere” (pe baza ei se stabilește de organul fiscal impozitul anual și diferențele de plată/restituit), pana in 25 mai a anului urmator.

Obligații ale contribuabililor care desfășoară activitatea in sistem real:
– au obligația să dețină Registrul jurnal de încasări și plăți și să il completeze integral. Deasemenea, au obligatia sa completeze Registru inventar.
– să țină evidența livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, precum și achizițiile pe baza jurnalelor de vânzări/cumpărări, iar la depășirea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului, în acest sens depun declarația 020. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. [Art. 310, alin. 6]

– să depună până pe 31 ianuarie Declaratia 600, in urmatoarele conditii.
– să depună până pe 25 februarie:
• D392 A – persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
• D392 B – persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.