Declarația 600 – tot ce trebuie să știi pentru a o depune corect

Timp citire:

 

Când se depune declarația 600?

  • Declarația 600 se depune în termen de 30 zile de la înființare.
  • Declarația 600 se mai depune până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate. – art. 151, alin. 6 CF –

Cine nu depune D600 în 2017?

  • Pensionarii; – art. 150 CF –
  • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurare (gen avocații);  – art. 150 CF –
  • Persoanele fizice care au un venit net realizat în anul anterior sub 35% din câștigul salarial mediu brut.  – art. 148, alin. 4 CF –

Cine depune D600 în 2017?

Celelalte categorii, enumerate la Art. 137, alin.1, sunt obligate să depună declarația 600 și să efectueze plăți anticipate.

Baza de calcul pentru plata anticipată la pensii este:

a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

– art. 148 alin. 1, 2 si 3 CF –

Pe site MFP a fost publicat in 23 ianuarie 2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Astfel, conform art 16, câstigul salarial mediu brut pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Baza la care se calculează cota de contribuție datorată anticipat este de 1096 lei/lună (35% din câștigul salarial mediu brut, dacă ținem cont de proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentrul anul 2017). La regularizare se va plăti diferența dintre venitul net realizat și baza lunară de calcul la care s-a plătit anticipat, cu încadrarea în plafonul minim si maxim. Plafonul maxim la contribuția CAS este echivalentul a 5 ori câștigul salarial mediu brut. – art. 152, alin. 2 CF

Plata diferenței se face în baza deciziei de impunere în termen de 60 de zile. – art. 152, alin. 6 CF –

Pentru ce cotă de contribuție se poate opta?

  • 10.5%
  • 26.3%

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente este cota pentru contribuţia individuală de asigurãri sociale care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă este de 10,5%.

Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3%, bifȃnd căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale aferente condiţiilor normale de muncă;

Opțiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru următorul an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală. – art. 151, alin. 7 CF –

Cum se poate depune D600?

  • Direct la registratură, pe suport hârtie;
  • La oficiul poștal, prin scrisoare recomandată;
  • Online, prin transmitere la distanță pe portalul ANAF.

 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.