Tratament diurnă la PFA fără angajați

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 7 June, 2014

Indemnizaţia de delegare este un drept cuvenit persoanelor fizice care au calitatea de salariat, pe perioada exercitării temporare din dispoziţia angajatorului a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului de muncă al salariatului. Acest drept se acordă, în temeiul art.43-48 din Codul muncii, salariatul având dreptul la plata cheltuielilor de transport, de cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Potrivit art.48 alin.4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, de către contribuabilii care determină venitul net din activităţi independente pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă potrivit art.48 din Codul fiscal, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II,după caz;
c^1) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art.24 alin. (16).
d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obţin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului 3 din prezentul titlu, cu condiţia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plăţii de către suportator.
e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.

Conform punctului 38 din H.G.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, subpunctul 23, actualizat cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art.48 din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile, de exemplu cheltuielile de delegare, detaşare şi deplasare, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de delegare, detaşare în altă localitate, în ţară şi în străinătate, care este deductibilă limitat.

În concluzie, în cazul în care persoana fizică autorizată care desfăşoară activităţi independente nu are salariaţi, indemnizaţia de delegare, detaşare în altă localitate, în ţară şi în străinătate, este cheltuială deductibilă dacă această cheltuială este efectuată în scopul realizării de venituri impozabile şi este justificată cu documente.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *