Totalitatea amenzilor pentru declaratiile ANAF

Timp citire:

Astfel, potrivit legii, printre obligaţiile fiscale se numără:

obligaţia de înregistrare fiscală sau modificările ulterioare înregistrării fiscale, de către persoanele fizice/asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, prin depunerea Formularelor 010, 020, 030, 050, 070, 080, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 097, 099, 600 şi, respectiv, declaraţia privind sediile secundare, după caz;

obligaţia de înregistrare fiscală sau de menţiuni de către persoanele juridice prin depunerea Formularelor 010, 040, 050, 060, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 097, 098, 099 şi declaraţia privind sediile secundare, după caz.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a Formularului corespunzător, după caz, constituie contravenţie (potrivit art. 219 alin. 1 lit. a din Codul de procedură fiscală) şi se sancţionează cu amenda prevăzută la alin. 2 lit. D – de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice/asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică şi, respectiv, cu amendă de la 1.000 la 5.000 – în cazul persoanelor juridice.

– o altă obligaţie ce revine contribuabililor este cea de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile de plată ce revin persoanei fizice prin depunerea următoarelor declaraţii, după caz, 100, 112, 300, 301, 307, 311, 319.

Nedepunerea la termenul legal al acestor declaraţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

[ads2]

– totodată, legea stabileşte: obligaţia de depunere a declaraţiilor privind veniturile persoanei fizice şi ale asocierilor fără personalitate juridică, prin depunerea declaraţiilor 200, 201, 204, 209, 220, 221, 223, 224, 225, după caz, nedepunerea la termenele legale a acestor declaraţii constituind contravenţie care se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei;

obligaţia de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat ale persoanei juridice prin depunerea declaraţiilor, după caz, 100, 101, 112, 120, 122, 300, 301, 307, 311, 319.

Nedepunerea la termenul legal al acestor declaraţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 5000 lei;

obligaţia de depunere a declaraţiilor informative de către persoanele fizice sau persoanele juridice, după caz, Formularele 205, 208, 210, 392A,B, 393, 400.

Nedepunerea la termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei – pentru persoane juridice şi cu amendă de la 500 la 1.000 lei – pentru persoane fizice;

obligaţia depunerii declaraţiilor recapitulative de către persoanele fizice sau persoanele juridice, după caz, Formular 390 (pentru nedepunere amenda este de la 1000 la 5.000 lei. Potrivit CPF, depunerea unor declaraţii incorecte sau incomplete constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

– o altă obligaţie fiscală vizează depunerea declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional ale persoanelor fizice/asociaţiilor şi entităţilor fără personalitate juridică sau ale persoanelor juridice Formular 394, şi în acest caz nedepunerea în termen fiind sancţionată cu amendă de la 2.000 la 3.500 lei – în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 la 14.000 – pentru persoanele juridice.

Stabilirea cuantumului amenzii se face de Fisc diferenţiat, în funcţie de numărul de zile de întârziere, precum şi de depunerea din proprie iniţiativă sau de depunerea declaraţiei în urma unei notificări.

Fiscul poate aplica şi sancţiunea avertismentului dacă:

  • obligaţia de plată în perioada de raportare este zero;
  • contribuabilul nu a fost notificat cu privire la nedepunerea declaraţiilor sau contribuabilul a depus declaraţii în cel mult 15 zile de la data comunicării notificării;
  • contribuabilului nu i s-a mai aplicat sancţiunea avertismentului pentru acea faptă.

[ads2]

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.