Raportare factura discount intracomunitara: Declaratii 300, 390 si Intrastat

Timp citire:

Întrebare:

Am primit o factura de discount, ulterioară livrarilor de la un furnizor de mobilier înregistrat în Uniunea Europeană. Discountul a fost oferit pentru achiziții în perioada 01.07.22-30.06.23 și nu poate fi atribuit unei anumite facturi din aceasta perioada. Pe ce linii se declară în declarațiile 300 și 390? Trebuie declarata in Intrastat? Care este inregistrarea contabila pt aceasta factura?

Răspuns:

Din punct de vedere contabil

Este necesar sa identificați ce tip de discount este. Din câte îmi dau seama ar putea fi o reducere legata de volumul achizitiilor, însă veți verifica și contractul dintre parti, poate reiese din contract ca este defapt o reducere financiara. Reducerea legată de volumele de achiziții o veți inregistra pe contul 609, iar reducerea financiara legată de plata efectuata înainte de scadenta, o veți înregistra pe contul 767.

OMFP 1802/2014

Pct.75

(2) Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terți.

 (5) Reducerile comerciale legate de prestările de servicii, primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 „Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 „Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți.

Pct. 77

(1) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.     

(2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă  venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă  (contul 767 „Venituri din sconturi obținute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”).

Din punct de vedere fiscal

Chiar dacă aceasta reducere nu o puteți aloca pentru o anumită factură, reducerea este acordată pentru achiziția intracomunitara de bunuri, așadar în declarațiile de TVA va corecta valoarea declarata initial in D300 pe randul 5 cu preluarea sumei la randul 5.1 și pe randul 20 cu preluarea sumei la randul 20.1, și în D390 pe tip A.

La primirea facturii veți avea următoarea inregistrare contabila:

609 = 401 -suma reducere

4426 = 4427 -suma tva

OPANAF 2227/2019

Rândul 5 – se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum și baza de impozitare pentru achizițiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 307 alin. (4) din Codul fiscal, și taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. Se înscriu și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal.

În același act normativ, este specificat clar ca aceasta factura nu se declara la randul 6 pe regularizari:

Rândul 6 

– se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achiziție nu a fost declarată, regularizările privind achizițiile intracomunitare declarate în perioade anterioare și datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate inițial, precum: 

– modificarea prețului bunurilor care au fost declarate ca achiziție intracomunitară pe bază de autofactură, în condițiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preț mai mare sau mai mic, altele decât situațiile când această modificare a prețului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 287 din Codul fiscal în perioada de raportare; 

– declararea achiziției intracomunitare pe bază de autofactură, în condițiile legii, iar la primirea facturii de la furnizor, într-o perioadă ulterioară, se constată că exigibilitatea achiziției intracomunitare intervenea într-o perioadă anterioară; 

– modificarea bazei impozabile a achiziției intracomunitare și a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referință aplicabil, datorată unor neconcordanțe între data primirii facturii de la furnizor și data declarării achiziției intracomunitare; 

– orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate inițial, cu excepția ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 287 din Codul fiscal, atunci când aceste evenimente au loc ulterior, într-o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achizițiile intracomunitare respective.

Art. 287: Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce în următoarele situații: 1. c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele și celelalte reduceri de preț prevăzute la art. 286 alin. (4) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

Din punct de vedere al declarației Intrastat

În Manualul de raportare Intrastat partea I pentru 2023, la pagina 32, găsim:

Reducerile / majorările de preț care sunt acordate după o perioadă de timp (de ex. nu sunt previzibile la momentul tranzacției, sunt acordate ca sumă totală pentru toate tranzacțiile anterioare) precum și modificările ulterioare ale contractului de bază nu necesită o ajustare a valorii facturate / statistice.

În Manual de raportare Intrastat partea II pentru 2023, găsim următoarea mențiune:

  1. Notele de credit nu se evidențiază în declarația statistică Intrastat dacă acestea se regăsesc în următoarele situații: 
  • reprezintă bonusuri financiare primite pentru atingerea unui plan (target) valoric sau cantitativ, fie pentru o anumită perioadă (câteva luni) sau chiar anual de către o firmă; 
  • sunt acordate deoarece factura a fost platită furnizorului înainte de termenul scadent; • sunt acordate de către furnizori pentru promovarea unor produse. 
  • sunt reduceri / majorări acordate la un moment ulterior (reduceri / majorări ce nu sunt previzibile în momentul tranzacției, acordate ca valoare totală pentru tranzacții anterioare) 
  • discount-uri acordate în sumă globală din care nu se poate deduce la ce tranzacție a mărfurilor și a perioadei de raportare se referă. 

Aceste note de credit vor fi raportate însă în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile intra-UE (formular 390 –VIES) potrivit prevederilor Codului Fiscal.

În concluzie, aceasta factura de discount nu o veți declara in Intrastat, dar o veți declara cu minus în D390 la tip A și în D300 pe randul 5 cu preluare la randul 5.1 și randul 20 cu preluare la randul 20.1.

 

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *