Prevederi proiect Codul Fiscal 18.02.2015 – impozit pe microintreprinderi

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 18 February, 2015

1. Pentru lărgirea etapizată, în perioada 2017-2019, a sferei de cuprindere a categoriei fiscale de ”microîntreprindere”, se modifică una din condițiile de încadrare în această categorie, respectiv cea referitoare la nivelul veniturilor realizate în anul precedent, după cum urmează:
a) 75.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2017
b) 85.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor în anul 2018;
c) 100.000 euro, pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul 2019.
În condițiile în care același nivel al veniturilor realizate este folosit și pentru menținerea/ieșirea, în cursul anului, în/din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, se modifică în mod corelat și limita fiscală din cursul anului, utilizată pentru stabilirea naturii obligației fiscale datorate: impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit pe profit, după caz.

2. Se reglementează scoaterea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a contribuabililor cu activități în domeniul petrolier.

3. Se modifică prevederile fiscale referitoare la baza impozabilă pentru microîntreprinderi, în sensul corelării cu noile reglementări contabile. Prin urmare, baza impozabilă se va ajusta numai cu valoarea reducerilor comerciale acordate/primite ulterior facturării care sunt înregistrate în contul 709 “Reduceri comerciale acordate”, respectiv în contul 609 “Reduceri comerciale primite”. Baza impozabilă nu se ajustează cu reducerile comerciale primite ulterior facturării care, potrivit reglementărilor contabile, corectează costul stocurilor la care se referă.

4. În vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și pentru așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu și fără salariați, se introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare, între 1% și 3%. În cazul microîntreprinderilor fără salariați, sarcina fiscală se majorează cu o sumă fixă trimestrială, stabilită și actualizată, în funcție de evolutia veniturilor fiscale care s-ar fi încasat la un salariu de bază minim brut pe economie. Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
b) 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3% + 1.530 lei pentru fiecare trimestru pentru care se datorează impozit, pentru microîntreprinderile care nu au salariati.
d) 3% pentru microîntreprinderile care nu se încadrează în prevederile lit.a) sau lit.b), și care se află într-una din următoarele situații înscrise în registrul comerțului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz:
1. dizolvare urmată de lichidare, potrivit legii;
2. inactivitate temporară, potrivit legii;
3. declarare pe proprie răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii.
Concomitent s-au creat reguli de recalculare a sarcinii fiscale pentru următoarele situații:
– modificarea, în cursul anului fiscal, a numărului de salariați;
– începerea sau încheierea, în cursul unui trimestru, a perioadei impozabile.
De asemenea, au fost introduse prevederi referitoare la plata impozitului de către microîntreprinderile aflate în inactivitate temporară sau care au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz.

5. În scopul stabilirii echitabile a sarcinii fiscale pentru perioada impozabilă în care o persoană juridică română care a fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine plătitoare de impozit pe profit ca urmare a faptului că nu mai îndeplineşte, în cursul anului fiscal, condiţiile cerute de lege pentru o microîntreprindere, se propune schimbarea modalităţii de calcul şi plată a impozitului pe profit începând cu trimestrul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, prin luarea în considerare a veniturilor şi cheltuielilor înregistrate începând cu trimestrul respectiv.

6. Modificarea termenului de comunicare a mențiunilor de intrare/ieșire în/din sistemul de impozitare, de la 31 ianuarie la data de 31 martie, ca urmare a solicitărilor din domeniul administrării veniturilor.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *