Noutăți fiscale – ce trebuie să știi în plus pentru început de an?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 8 January, 2017

Vineri 6 ianuarie au apărut mai multe modificări în Monitorul Oficial. În acest material vom face schița lor.

1. Legea nr. 1/2017

Această lege a eliminat 102 taxe nefiscale despre care s-a discutat în mass-media. Această lege elimină:

 • taxa de timbru de mediu
 • taxa radio-tv
 • taxele pentru operațiunile efectuate la Registrul Comerțului (Atenție! Eliberarea de informații și eliberarea certificatului constatator sunt în continuare contra-cost)
 • taxa pentru emiterea cazierului fiscal
 • taxele extrajudiciare de timbru
 • unele taxe consulare și de cetățenie
 • taxa pentru pierderea sau modificarea actelor
 • taxele pentru permisele de pescuit. Aviz amatorilor 🙂
 • taxe pentru serviciile prestate de MAI către public
 • taxe percepute de Casa de Pensii

Aceste taxe nu vor mai fi percepute începând cu 1 februarie 2017.


2. HG 1/2017 stabilește salariul minim brut pe țară, începând cu 1 februarie, la 1.450 lei pe lună.


3. OUG 3/2017 modificări pe Codul Fiscal.

 • Activitate de cercetare-dezvoltare

Persoanele juridice care desfășoară exclusiv activitate de inovare și cercetare-dezvoltare sunt scutiți de la plata impozitului pe profit pentru primii 10 ani de activitate. În cazul contribuabililor deja înființați, scutirea se aplică de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

 • Microîntreprinderi

Se majorează plafonul de venituri impozabile de la 100.000 euro la 500.000 euro, la cursul valutar de la sfârșitul anului precedent.

Se modifică cotele de impozitare, astfel:
– 1% pentru microîntreprinderile care au un salariat sau mai mulți;
– 3% pentru microîntreprinderile fără salariați.

Prevederi tranzitorii, valabile doar în 2017: Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care îndeplinesc condițiile la 31 decembrie pentru a deveni microîntreprindere (Atenție la excepții!) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii de la 1 februarie 2017. Termenul pentru depunerea declarație 010, pentru modificarea vectorului fiscal este 25 februarie 2017. Tot la această dată are termen de depunere declarația 101 aferentă lunii ianuarie 2017. Cum preiei pierderea fiscală, dacă este cazul, în D101 aferentă anului 2016? Prin depunerea de rectificativă, dar atenție, dacă declarația rectificativă nu este semnată de un consultant fiscal firma, aceasta prezintă un risc fiscal mai mare.

 • Impozit pe venit

Salariații sezonieri cu contract de muncă vor fi scutiți de la plata impozitului pe venit.

La calculul impozitului pe venit va fi cheltuială deductibilă un plafon de 400 euro/an pentru primele de asigurare voluntară de sănătate.

 • Transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal

Contribuabilii datorează un impozit de 3% din venitul impozabil, venit ce se stabilește prin deducerea unei sume neimpozabile de 450.000 lei. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017.

 • Contribuții

Se elimină plafonul de 5 ori salariul mediu brut folosit la stabilirea bazei de calcul pentru contribuția la pensii și la sănătate.

Nu se datorează CASS (sănătate) pentru veniturile din investiții sau din alte surse dacă persoana fizică realizează și alte venituri. Prevederea se aplică din 1 februarie 2017. Așadar la dividende va rămâne doar impozitul de 5%. Pentru ianuarie se adaugă la impozit și CASS.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *