Monografie contabila casa de amanet

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 20 May, 2015

Din punct de vedere fiscal:

Regimul taxei pe valoarea adaugata

Art. 147 din Codul Fiscal, persoana impozabila care urmeaza sa realizeze sau realizeaza operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita persoana impozabila cu regim mixt.

Imprumuturile acordate de casele de amanet sunt operatiuni scutite coform art. 141 Codul Fiscal. Operatiunile de livrare second-hand, efectuate de casele de amanet, sunt operatiuni taxabile. Deci avem o persoana impozabila cu regim mixt.

O casa de amanet care vinde bunuri second-hand aplica regimul special de colectare a taxei la cota marjei de profit, astfel:

– daca valoarea de vanzare a bunurilor second-hand sunt de 10.000 iar la cumparare acestea au o valoare de achizitie de 9.000 determinarea bazei impozabile se face altfel:
10.000 – 9.000 = 1.000
Cota TVA 24%
TVA aferent marjei profitului 1.000 * 24/124 = 193.54 lei.
Baza de impozitare: 1.000 – 193.54 = 806.46 lei.

Atentie! Nu sunt considerate bunuri second-hand aurul, argintul, platina.

Calcul pro-rata

Pentru o societate comerciala nou infiintata care are un regim de deducere a taxei mixt conform art. 141 CF, alin. 9, pro-rata se calculeaza provizoriu ca fiind o estimare a veniturilor obtinute pe o perioada calendaristica a anului curent si se calculeaza ca fiind raportul dintre:
Suma totala (fara taxa) a operatiunilor cu drept de deducere / Suma totala (fara taxa) a operatiunilor fara drept de deducere

Atentie!

Conform art. 152 indice 2, alin. 13, lit. b din CF, persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica acest regim.
In conformitate cu prevederile art. 64, alin. 7, lit. e din NM, persoana impozabila revanzatoare va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura sau alt document ce serveste drept factura. La factura se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca aceasta nu a beneficiat de nici o scutire de rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizitia intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila revanzatoare.
Aceasta prevedere se aplica atunci cand sunt cumparate bunuri de la persoane fizice, acestea nefiind obligate sa emita facturi.

Din punct de vedere contabil  –  Monografia contabila:

Speta: Pe data de 20.05.2015, casa de amanet VIITORUL SRL incheie un contract cu o persoana fizica, careia ii acorda un imprumut in suma de 1.000 lei pe termen de 3 luni, primind, in schimb, un bun de valoare. Comisionul casei de amant este de 0.3% pe zi.

– acordarea imprumutului
2678 = 5311       1.000 lei
D8033            1.000 lei

Situatia 1: la scadenta persoana fizica ramburseaza imprumutul si comisionul, primind in schimb bunul de valoare

5311 = 2678      1.000 lei
5311 = 708         270 lei
5311 = 4427         0 lei

C8033            1.000 lei

Situatia 2: persoana fizica nu restituie comisionul si imprumutul. Casa de amanet devine proprietara bunului de valoare.

  • Casa de amanet hotaraseste vanzarea bunului de valoare cu pretul evaluat

Pret evaluat = 1.500 lei
Adaos = 500 lei
TVA = 120 lei

Baza de impozitare a activitatii de valorificare a bunului amanetat reprezinta diferenta dintre pretul de achizitie si pretul de valorificare a gajului.

1.500 lei – 1.000 lei = 500 lei
500 * 24% = 120 lei

1. Intrarea in gestiune

371 = 2678     1.000 lei
371 = 378     500 lei
371 = 4428   120 lei

C8033   1.000 lei

2. Vanzarea

5311 = 707 1.500 lei
5311 = 4427 120 lei

3. Descarcare gestiune

607 = 371   1.000 lei
378 = 371   500 lei
4428 = 371    120 lei

Situatia 3: casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii, ca obiect de inventar

1. Inregistrare obiecte de inventar

303 = 2678   1.000 lei
303 = 7588    500 lei
635 = 4427      120 lei

Situatia 4: persoana fizica doreste prelungirea termenului de amanetare cu 2 luni

2 luni = 60 zile
(1.000 lei * 60) * 0.3% = 180 lei
Valoarea de rambursare a bunului amanetat = 180 + 270 = 450 valoarea noua a comisionului.

Distribuie

1 Comentariu

  1. MC

    Tratamentul expus este in contradictie cu : OMFP nr.1802 din 2014 (utilizare eronata a ct.2678, in locul ct.461); Legea nr. 93 din 2009 (casa de amanet nu poate face comert (art.14 si 15); inreg. in contab. firmei a unor ob. de inventar care nu sunt folosite pt. act. firmei, interzisa.

    Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *