Modificari fiscale 2022 si 2023 – Proiect Codul Fiscal

Timp citire:

Dorim pe aceasta cale să venim în atenția dvs cu modificările fiscale de impact pregatite pentru perioada ce urmează. Momentan modificările sunt în proiect. Proiectul îl puteți consulta integral aici. Dar, va sfatuim ca planurile de business, sa vi le faceți tinand cont de aceste posibile modificări (mari modificări față de proiect nu credem că vor fi).

Platitori de impozit pe profit

– de la 1 ianuarie 2023, scutirea de impozit pe profit reinvestit, va fi aplicabilă doar pentru activele din domeniul producției, procesării și retehnologizarii

Platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor

– de la 1 ianuarie 2023, se schimba criteriile de încadrare a societății în micro sau platitoare de impozit pe profit

– microintreprindere pot sa fie doar persoanele juridice române (SRL) care:

 1. au cel putin 1 angajat
 2. au realizat venituri, altele decât consultanță și management, în proportie de peste 80% din veniturile totale
 3. au realizat venituri totale care nu depășesc 500.000 euro (plafonul se calculeaza tinand cont de veniturile obtinute de la 1 ianuarie pana la 31 decembrie 2022)
 4. au asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea capitalului social la cel mult 3 persoane juridice române care se încadrează sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor

– cota de impozit micro va fi 1%

prin excepție, societățile care desfășoară activități de cazare, restaurante, baruri sunt micro chiar dacă nu indeplinesti conditiile de mai sus (se aplica de la 1 august 2022)

nu se mai poate opta pentru a fi platitor de impozit pe profit (vechea condiție: dacă SRL are un capital social de 45.000 lei și cel puțin 2 salariati cu norma intreaga, poate opta sa fie platitor de impozit pe profit, chiar dacă erau îndeplinite condițiile pentru a fi considerat microintreprindere)

nu pot fi platitori de impozit micro SRL-urile care activează in: domeniul bancar, în domeniul asigurarilor si a pieței de capital (inclusive intermediari), jocuri de noroc, activități de exploatare, dezvoltare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale

Activități independente (PFA, II, IF, profesii liberale)

de la 1 ianuarie 2023, se poate opta pentru norma de venit doar dacă venitul brut realizat în anul anterior este de maxim 25.000 euro. In caz contrar, impozitarea va fi la sistem real.

– contribuția la pensii va fi datorată în mod diferit:

 • dacă venitul realizat este cuprinsă între 0 și pana la 12 salarii minime brute pe tara, contribuția la pensii nu se datoreaza
 • dacă venitul realizat este cuprins între 12 și 24 salarii minime brute pe țara,  contribuția la pensii se datoreaza la 12 salarii minime brute pe tara (Exemplu: salariul minim este 2550 lei * 12 luni * 25% cotă de impozit = 7650 lei/an)
 • dacă venitul realizat este peste 24 de salarii minime brute pe tara, contribuția la pensii se va datora la 24 de salarii minime brute pe tara (Exemplu: salariul minim este 2550 lei * 24 luni * 25% cotă de impozit = 15300 lei/an)

– contribuția la sanatate va fi datorată în mod diferit:

 • dacă venitul realizat este cuprinsă între 0 și pana la 6 salarii minime brute pe tara, contribuția la sanatate nu se datoreaza dar se poate opta
 • dacă venitul realizat este cuprinsă între 6 și 12 salarii minime brute pe țara,  contribuția la sănătate se datoreaza la 12 salarii minime brute pe tara
 • dacă venitul realizat este cuprins între 12 si 24 de salarii minime brute pe tara, contribuția la sănătate se va datora la 12 salarii minime brute pe tara
 • dacă venitul realizat este peste 24 de salarii minime brute pe tara, contribuția la sănătate se va datora la 24 de salarii minime brute pe tara 

Atentie! La plafonul pentru sanatate intra inclusiv dividendele.

Impozitul pe dividende

Incepand cu 1 ianuarie 2023, va fi 8% de la 5% cate este momentan. Va recomandam ridicarea dividendelor interimare până în decembrie 2022, dacă aveți sume consistente.

Salariați

– din 1 august 2022, contribuția la pensii se datoreaza la cel puțin salariul minim brut pe tara. De aceasta modificare sunt afectate contractele de munca cu timp parțial. Pentru un contract de munca cu 1 ora pe zi/luna/etc. contribuția la pensii se va acorda ca pentru un salariat la 8 ore. Sunt și câteva excepții: elevi, studenți, pensionari cu limita de varsta, persoane cu dizabilitati, salariatul realizează venituri din salarii din mai multe contracte de munca, care cumulat au bază cel puțin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

– indicatorul cifra de afaceri pentru scutirile în domeniul construcțiilor și alimentar se calculează cumulat de la 1 ianuarie pana inclusiv în luna aplicării scutirii (pană acum era în funcție de CA a anului trecut). Tot pentru salariații din aceste domenii salariul brut maxim cu scutire este 10.00 lei (pană acum era 30.000 lei)  – se aplica în 3 zile de la publicarea ordonanței

– de la 1 ianuarie 2023, s-au scos veniturile neimpozabile în forma în care sunt momentan. Exemplu: concediile decontate angajatilor, primele voluntare de sanatate, contribuțiile la fondurile de pensii facultative, sumele acordate în regim telemunca, etc. Aceste venituri vor fi neimpozabile doar în limita a 33% din salariul de baza. Adică se cumulează veniturile neimpozabile, enumerate mai jos, se compara cu salariul de baza în limita a 33% iar dacă este peste aceasta limita, diferenta se impoziteaza cu toate contribuțiile salariale inclusiv impozit pe venit.

Lista veniturilor care intra în limita de 33% din salariul de baza:

 (41 ) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat: 

  1. a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice; 
  2. b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută la alin. (4) lit.c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare. 
  3. c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată /lună/persoană, în următoarele condiții: 

(i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea; 

(ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat de la o terță persoană, în acest scop, prevăzut astfel în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii; (iii) contractul de închiriere este încheiat în condițiile legii – contractul de închiriere încheiat de angajator cu proprietarul imobilului; 

(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia. La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea angajatorului. 

  1. d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate; 
  2. e) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană; 
  3. f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană; 
  4. g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative. 

(42 ) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (41 ) se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se stabilește de angajator.  

Venituri persoane fizice

– Contractele de închiriere și modificările contractelor de închiriere se vor înregistra la ANAF în maximum 30 de zile de la data încheierii/modificării contractului.

– Veniturile din chirii, cu excepția veniturilor din arendă și din închirierea camerelor în scop turistic, vor fi impozitate cu 10%, fără a se mai acorda deducerea de 40% sub forma unei cote forfetare de cheltuieli.

– La transferul dreptului de proprietate pentru clădiri, terenuri, impozitarea va fi 3% dacă proprietatea este deținută o perioada de pana la 3 ani și 1% dacă proprietatea este deținută o perioada de mai mare de 3 ani. Impozitul va fi aplicat la contravaloarea tranzacției (nu se va mai deduce suma de 450.000 lei)

Impozitul pe clădiri va fi datorat la valorile din grila notarilor publici.

Pentru cladirile cu destinatie mixtă (de locuit și pentru afacere), impozitul se va datora în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%). Va sfatuim sa aveti declarațiile la primărie efectuate.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.