Modificari fiscale 2024 – Ce trebuie să știi ca antreprenor?

Timp citire:

Legislația fiscală se schimbă constant. Anul 2024 nu face excepție de la această regulă. De la ajustările salariului minim și până la noile cote de impozitare, angajatorii și angajații trebuie să fie la curent cu aceste schimbări pentru a se asigura că sunt în conformitate cu legea. În acest articol, vom arunca o privire asupra celor mai semnificative modificări care vor influența peisajul economic și salarial în perioada următoare. Fie că sunteți angajator, angajat sau pur și simplu doriți să vă informați, aceste informații sunt esențiale pentru a naviga în anul care vine.

În articolul de mai jos, am inclus atât modificările intervenite recent, cât și legi mai vechi, dar care este recomandat să le ai în vedere în gestionarea activității tale.

Salariați

 • Începând cu 10 angajați, există obligația de a iniția negocierile pentru încheierea unui contract colectiv de muncă.  Neîndeplinirea obligației negocierii contractului colectiv de muncă se sancționează cu amendă de la 15.000 la 20.000 lei.
 • Salariul minim a fost stabilit la 3.300 lei începând cu veniturile lunii octombrie 2023, pentru domeniul construcțiilor a rămas la 4.000 lei. De la 1 ianuarie, se discuta ca salariul minim va fi 3.500 lei.
 • Scutirea de 200 lei este aplicabilă până la 31.12.2023 pentru angajații cu salariul minim pe economie, dar care nu depășesc 4000 lei într-o lună, luând în calcul sporurile și tichete alături de salariul minim pe economie. Aceasta facilitate, nu se aplică angajaților care beneficiază de facilități în domeniile construcții sau alimentar. Aceeași scutire este validă și pentru angajații part-time care sunt supraimpozitați, adică au singur loc de munca.
 • Deducerile de bază vor fi modificate având în vedere majorarea salariului minim pe economie. Acestea se calculeaza procentual.
 • Din ianuarie 2024, verifică dacă ai angajați cu CIM din 01.01.2022 sau anterior acestei date. După 24 de luni, nu se mai poate acorda salariul minim brut pe țară. Salariul lor trebuie să fie peste salariul minim garantat în plată.
 • Firmele cu peste 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din totalul angajaților sau de a plăti o compensație către stat. Ca alternativă la angajare, companiile pot achita lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând minimum 50% din salariul de bază minim brut pentru locurile neocupate de persoane cu handicap. Diferența de bani poate fi folosită pentru achiziționarea de produse sau servicii oferite de persoane cu handicap din unități protejate autorizate. Această sumă se declară lunar, până la data de 25 a lunii următoare, prin formularul 100. Nerespectarea dispozitiilor art.78 din Legea nr.448/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei + recalculare sume cu accesorii incluse.
 • Există posibilitatea unor contracte de internship pentru o durată maximă de 6 luni sau 720 de ore. Pentru acestea, se datorează jumătate din salariul minim. Ele se înregistrează la AJOFM, nu la ITM. La finalizarea internshipului, dacă se încheie un CIM, firma primește o primă de 4586 lei. Această sumă este acordată după 24 de luni de muncă neîntreruptă.

Limitări legate de beneficii angajați:

 • Diurna: maxim 2,5 ori diurna de la instituțiile publice, fără a depăși media ultimelor 3 salarii brute înmulțită cu numărul zilelor de delegare.
 • Hrană sau tichete de masă: din 1 ianuarie 2024 se pot oferi și în formă monetară. De la 1 ianuarie 2024, tichetele de masă și voucherele de vacanță se impozitează cu 10% CASS sanatate. Tichetele de creșă și cele culturale rămân scutite.
 • Chirie/cazare: maxim 20% din salariul minim/luna/angajat (dar fara a depasi 33% din salariul brut din luna acordarii).
 • Telemuncă: 400 lei/luna/angajat raportata la zilele lucrate în telemunca (dar fără a depăși 33% din salariul brut din luna acordarii).
 • Decontare concediu de odihna: salariul mediu/an (6789 lei in 2023 dar fara a depasi 33% din salariul brut din luna acordarii). Decontarea și cheltuielile să fie în luna în care angajatul este în concediu de odihnă. Nu trebuie să ai funcția de bază unde îți este decontat concediu. 
 • Pensie facultativă: 400 euro/an/angajat (dar fără a depăși 33% din salariul brut din luna acordarii).
 • Asigurare sănătate privată: 400 euro/an/angajat (dar fără a depăși 33% din salariul brut din luna acordarii).
 • Abonamente sportive: 400 euro/an/angajat (dar fără a depăși 33% din salariul brut din luna acordarii).

Pentru verificarea încadrării în plafonul anual de 400 euro, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.

 • Începând cu veniturile din noiembrie 2023, salariații din IT, construcții și alimentară care au venituri brute ce depășesc 10.000 lei nu beneficiază de scutirea de impozit pe venit de 10% pentru suma ce depășește 10.000 lei venit salarial brut. Scutirea se acordă doar la funcția de bază.
 • Începând cu veniturile din noiembrie 2023, cota CAS se reduce cu valori procentuale specifice pentru anii 2023 (3,75%) și 2024 (4,75%), dar salariatul poate opta pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat. Opțiunea se depune în scris la angajator și este valabila incepand cu veniturile lunii următoare depunerii opțiuni. Aceasta este valabilă pentru angajații din IT, construcții și industria alimentară. Angajatii din aceste domenii vor datora si contributia la sanatate CASS 10%. Se așteaptă publicarea salariului minim majorat din 1 noiembrie 2023, pentru industria alimentara și sectorul agricol la 3.436 lei și pentru Constructii la 4.582 lei.
 • Începând cu veniturile din noiembrie 2023, pentru salariați din construcții și industria alimentară, se elimină scutirea de CAS pensie pentru condiții deosebite (4%) și speciale de muncă (8%). 

Venituri din activități independente (PFA, II, IF, profesii liberale)

Începând cu ianuarie 2024, din venitul net anual impozabil se deduce contribuția la sanatate CASS datorată pentru aceste venituri, precum și contribuția la pensie CAS.

CASS sănătate 10%, se aplică asupra venitului net realizat, dar limitat la echivalentul a 60 de salarii minime brute pe țară. Dacă baza de calcul pentru CASS este sub 6 salarii minime brute, se va datora o diferență până la nivelul acestui prag. Cu toate acestea, această diferență nu se va aplica dacă persoana fizică obține venituri cel puțin egale cu 6 salarii minime brute, fie din salarii, fie din categoriile prevăzute la articolul 155 alin 1, lit c la h: venituri din drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, dividende, activități agricole. Așadar, se ajunge în situația în care un PFA cu venituri mici sau chiar pe pierdere, să datoreze sănătate pentru 6 salarii minime brute.

Plafonul la CAS pensie 25% se calculează la fel ca și în 2023, respectiv la 12 sau 24 salarii minime brute.

Persoanele fizice CASS sănătate

Care obțin venituri din următoarele surse vor datora CASS echivalent cu 6, 12 sau 24 de salarii minime:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • venituri din investiții
 • venituri din alte surse.

Asadar, persoanele fizice cu PFA-uri combinate cu venituri din investiții, chirii sau alte surse, vor fi supuse la plata CASS de două ori. Dacă sunteți angajat, această obligație se dublează, astfel încât, având un salariu, un PFA și alte venituri, veți plăti CASS de trei ori.

TVA 

 • Vânzare de locuințe sociale: Crește de la 5% la 9%.
 • Săli sportive: 19% pentru codurile 9311 și 9313.
 • Alimente și produse farmaceutice: 9% pentru medicamente, alimente, animale, semințe, cazare, livrare și instalare de panouri fotovoltaice și solare, pompe de căldură, evenimente sportive, acces la târguri și produse eco, etc.
 • Băuturi și alimente cu zahăr: 19% TVA pentru băuturi alcoolice, nealcoolice și alimente cu zahăr adăugat peste 10%

Venituri cu sursa neidentificată 

Începând cu 1 iulie 2024, orice venituri identificate de organele fiscale și pentru care sursă nu a fost identificată se vor impozita la o cotă de 70% (anterior cota era de 16%).

Activități fără autorizare – măsuri de conformare fiscală

Începând cu data de 11 noiembrie 2023, se vor aplica următoarele prevederi:

 • Desfășurarea activităților economice fără o formă legală de organizare, exercitarea acestor activități în perioade de suspendare sau desfășurarea lor fără a fi autorizate la Registrul Comerțului se va sancționa astfel: amendă între 2000-15000 lei pentru persoanele fizice și 5000-35000 lei pentru persoanele juridice. Toate bunurile și sumele folosite sau obținute din aceste activități vor fi confiscate.
 • Aceleași amenzi vor fi aplicate și pentru activități economice care utilizează bunuri neînsoțite de documente legale de proveniență.
 • După a doua abatere, amenzile se vor dubla, și se poate decide suspendarea activității pentru până la 15 zile.
 • Se introduce RO e-Sigiliul pentru transporturile rutiere de mărfuri. Procedura de lucru pentru aceasta va fi disponibilă în termen de 60 de zile de la publicarea legii. Amenzile pentru nerespectarea acestei prevederi se situează între 20.000 și 50.000 lei.
 • Anumite contravenții nu mai pot beneficia de reducerea la jumătate a cuantumului amenzii dacă aceasta se plătește în maxim 15 zile de la primirea procesului-verbal. Acestea includ amenzile pentru activități economice ilicite, legea contabilității, legea privind plățile în numerar, legea utilizării caselor de marcat, codul de procedură fiscală, codul fiscal și sistemele RO e-Transport și e-Factura.

Amenzi imediate fără avertisment prealabil – HG 937/2023

Începând cu noiembrie 2023, amenzile fiscale sunt excluse din Legea prevenirii.

Iată care sunt contravențiile ce ies de sub umbrela Legii prevenirii:

 • Neinstalarea terminalelor POS atunci când acestea sunt obligatorii. (Sunt obligatorii cand ai avut incasari mai mari de 50.000 lei în cursul anului precedent). Amenda 1.000-5.000 lei.
 • În ceea ce privește casa de marcat:
  • Emiterea de bonuri fiscale cu date eronate – Amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Neînmânarea bonului fiscal – Amenda de la 3.500  la 27.500 lei, închiderea magazinului
  • Neeliberarea facturii la solicitarea clientului.  – Amenda de la 800 la 1.500 lei
 • Referitor la CPP și CF:
  • Nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală. (exemplu D700). Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
  • Nerespectarea obligațiilor privind întocmirea dosarului prețurilor de transfer. Amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice
  • Nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și venituri. Aceasta se sancționează cu o amendă de 50.000 lei.
  • Nedepunerea la termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice.
  • Nedepunerea la termenele legale a declarațiilor recapitulative privind TVA. (exemplu D390). Amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 
  • Depunerea de declarații recapitulative incomplete sau incorecte. Amendă de la 500 lei la 1.500 lei 

Operațiuni de plăți și încasări cu numerar – începând cu 11 noiembrie 2023

 • Limita plăți în numerar este de 1.000 lei către o persoana juridica dar nu mai mult de 2.000 lei/zi, iar pentru tranzacțiile cash&carry sunt de 2.000 lei. Pentru plățile legate de avansuri spre deplasare, limita este de 1.000 lei/persoana/zi.
 • Dividendele se pot plăti în numerar, dar nu trebuie să depășească 5.000 lei/zi/beneficiar.
 • Creditare societate se poate face numai prin banca.
 • La sfârșitul zilei, suma maximă care poate fi deținută în numerar este de 50.000 lei. Aceasta trebuie depusă la bancă în maxim 2 zile lucrătoare. Excepție constituie plata salariilor, unde se acceptă o perioadă maximă de 3 zile lucrătoare.
 • Tranzacții între persoane fizice: Până în ianuarie 2025, suma maximă ce poate fi tranzacționată în numerar este de 10.000 lei/tranzacție, după care aceasta va fi redusă la 5.000 lei.
 • Nerespectarea limitelor pentru tranzacții se sancționează cu o amendă de 25% din suma care depășește plafonul stabilit pentru tipul respectiv de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.

RO e-Factura

De la 1 ianuarie 2024, devine obligatorie transmiterea la ANAF a tuturor facturilor emise pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România. Nu contează că ești PFA, II, IF, ONG sau SRL mic, inclusiv persoanele fizice care sunt înregistrare în Registrul agricultorilor și emit factura pentru cei 8% TVA, au obligația să emită e-Factura.

Pentru a putea trimite facturile la ANAF, ai nevoie de:
1. o aplicație de facturare, între 145 si 400 lei pe an
2. o semnatură electronică, undeva la 30 euro pe an

Puteți opta între mai multe aplicații de facturare. Însă, pot să recomand:
1. www.fgo.ro Vei avea nevoie de pachetul PREMIUM 400 lei/an+ TVA. Aici abonamente.
2. www.oblio.ro Aici pentru facturare nelimitată ai abonamentul de 29 euro/an, vine undeva la 145 de lei pe an. Însă promit ca e-factura sa fie gratuită, deci s-ar putea sa nu fie nevoie sa plătiți nici cei 29 euro/an. Aici aveti instrucțiunile pentru e-factura de la Oblio.

Pentru obtinerea semnaturii electronice aici aveti pași de urmărit.

După ce ați parcurs acești pași, in programul de facturare va fi necesar pentru fiecare produs / serviciu comercializat să indicați un cod CPV si NCAici alegeți codul CPV iar de aici alegeți codul NC. Veti cauta dupa denumire sa vedeți ce cod corespunde pentru fiecare tip de produs sau serviciu.
Amenzi și consecințe netransmitere e-Factura:
1. Amenda între 1.000 si 10.000 leidacă factura nu a fost transmisă la ANAF in 5 zile lucrătoare de la emitere. Amenzile încep să curgă din 1 aprilie 2024. Așadar între 1 ianuarie si 31 martie nu exista consecințe pentru netransmiterea e-Facturii, insă recomandarea noastră este să începeți implementările cât mai repede pentru că durează…
2. Doar facturile primite prin e-factura de la furnizorii dvs, sunt considerate facturi originale. Pentru o factură care nu este originală nu se poate deduce TVA-ul începând cu 1 iulie 2024.

Microîntreprinderi – reguli de la 1 ianuarie 2024

Condiții pentru a fi considerată microîntreprindere:

 • Cifra de afaceri până la 500.000 euro/an.
 • Capitalul social nu este deținut de stat.
 • Entitatea nu este în dizolvare, urmată de lichidare.
 • Venituri din consultanță și/sau management de maxim 20% din cifra de afaceri. Excepție: CAEN 6920.
 • Minimum un salariat:
  • Se acceptă mai mulți angajați cu normă parțială care cumulează o normă întreagă.
  • Se acceptă contracte de administrare sau mandat cu remunerație egală cu salariul minim brut.
  • Se acceptă suspendarea contractului de muncă de sub 30 de zile și dacă situația este înregistrată pentru prima data în anul fiscal respectiv.
  • În cazul încetării unui raport de muncă, condiția este îndeplinită dacă un nou salariat este angajat în maxim 30 de zile.
  • Entitățile nou infiintate au termen 30 de zile de la înființare sa angajeze astfel încât conditia să se considere îndeplinită.
 • Asociatul nu participă în mai mult de 3 persoane juridice care aplică sistemul de impozitare micro. Asocierea indirectă este permisă. Deci poți sa fii indirect asociat în mai multe societăți care aplica regimul de impozitare micro.

Cine nu poate fi considerat microîntreprindere:

 • Fonduri de garantare.
 • Persoane juridice active în:
  • Sectorul bancar.
  • Asigurări și intermediari în asigurări.
  • Jocuri de noroc.
  • Petrol și gaze naturale.

Tranziții între microîntreprindere și impozit pe profit:

 • Firmele care au fost micro la 01.01.2023 și ulterior trec la impozit pe profit nu mai pot reveni la micro.
 • Microîntreprinderile nu pot opta pentru impozit pe profit în cursul anului, cu excepția nerespectării condițiilor de a fi microintreprindere când se trece obligatoriu la impozitul pe profit.

Declarații:

  • D700 pentru trecerea de la regimul micro la impozit pe profit din cauza nerespectării condițiilor – termen 15 zile a lunii următoare.
  • D700 pentru optare de a trece de la micro la profit sau invers – termen 31 martie a anului următor.

Cote de impozitare:

 • 1% pentru cei cu venituri sub 60.000 euro și/sau fără activități specifice (IT, Horeca, juridice, medicale). Respectiv următoarele coduri CAEN 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690.
 • 3% pentru cei cu venituri peste 60.000 euro sau cu activități specifice menționate mai sus.

Nu contează că ai activate la registrul comerțului aceste coduri CAEN ci contează dacă desfașori sau nu activitate pe aceste coduri CAEN. Aceasta se demonstrează cu mențiunile de pe facturi, anexele la facturi, contractele comerciale încheiate, alte dovezi.

Sponsorizări către ONG

 • Deducere:
  • Se poate deduce până la 20% din impozitul pe venit datorat. La societățile plătitoare de impozit pe profit se poate deduce valoarea cea mai mică dintre 0.75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.
  • Este necesar să existe un contract de sponsorizare semnat între părți.
  • Este necesar ca ONG-ul sponsorizat sa fie înregistrat în Registrul entitatilor/unităților de cult
 • Declarații fiscale:
  • Declarația 107: Se depune până în 25 iunie pentru sponsorizările efectuate.
  • D177 pentru sumele neutilizate dar care dorești să fie repartizate către un ONG:
   • Pentru 2022: se depune până în 25 decembrie 2023.
   • Pentru 2023: se depune în termen de 6 luni de la data depunerii Declarației 100 sau 101 aferentă trimestrului 4.
 • Redirecționarea sumelor către ONG-uri:
  • În cazul utilizării D177, nu se reduce suma de impozit datorată, ci ANAF redirecționează suma către ONG din impozitul deja plătit.
  • Dacă se rectifică ulterior sumele (diminuând impozitul datorat), suma redirecționată către ONG va trebui returnată la ANAF, plus dobânzi și penalități. Declarația 100 include 2 rânduri noi pentru declararea și plata acestor sume.
  • ANAF are un termen de 45 de zile pentru a procesa D177 și a direcționa fondurile către ONG.
 • Sponsorizări care depășesc 20%:
  • Dacă suma sponsorizată depășește 20% din impozitul datorat într-un trimestru, aceasta nu se poate reporta pentru a fi recuperată din impozitul următor.

Impozit pe Profit – începând cu 1 ianuarie 2024

 • Impozit minim pe cifra de afaceri:
  • Pentru companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro, cu excepția companiilor care operează exclusiv în domeniul distribuției, furnizării sau transportului de energie electrică și gaze naturale autorizați de ANRE.
  • Pentru companiile care operează în domeniul petrolului și gazelor naturale cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro.
 • Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit:
  • 2% pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025.
  • 1% începând cu ianuarie 2026.

Impozit special pe bunuri mobile si imobile de valoare mare

Sunt obligate la plata acestui impozit special:

 • Persoanele fizice care, la 31 decembrie al anului fiscal anterior, au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România, a căror valoare depășește 2.500.000 de lei.
 • Persoanele fizice și juridice care, la 31 decembrie al anului fiscal anterior, au în proprietate autoturisme înmatriculate în România, al căror preț de achiziție individual depășește 375.000 de lei.

Se aplică un impozit de 0,3% pe diferența de valoare care depășește 2.500.000 de lei și/sau 375.000 de lei. Contribuabilul declară și plătește până pe data de 30 aprilie, în cazul în care deține clădiri rezidențiale a căror valoare depășește pragul scutit de la impozitarea specială, și până pe data de 31 decembrie, în cazul în care deține autoturisme a căror valoare depășește pragul scutit de la impozitul special.

Contabilitate

Mai jos vă prezint ultimele actualizări, relevante pentru bilanțul de decembrie 2023, conform OMF 2649/2023:

 • 6121 – Cont pentru cheltuielile cu redevențele.
 • 6122 – Cont pentru cheltuielile cu locațiile de gestiune.
 • 6123 – Cont dedicat cheltuielilor cu chiriile.
 • 616 – Cont pentru cheltuielile cu drepturile de proprietate intelectuală.
 • 617 – Cont folosit pentru cheltuielile de management.
 • 618 – Cont pentru cheltuielile de consultanță.

Baza legală

 • Legea 296/2023
 • HG 900/2023 – pentru majorarea salariului minim la 3300 lei
 • OUG 168/2022 – pentru facilitatea de 200 lei
 • OMF 2649/2023 – pentru conturile contabile noi
 • HG 937/2023 – amenzi imediate fara avertisment prealabil
 • Legea 62/2011 – Legea Dialogului Social – pentru contractul colectiv de munca
 • OUG 102/1999, Legea nr. 448/2006 , Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 1.001/2022
 • Codul de procedura fiscala – art.366 Contraventii

Cateva considerații, sau o altfel de concluzie:

 • e-Factura va fi obligatorie de la 1 ianuarie 2024, deci nu mai poți opta să emită altcineva facturile în locul tău peste n zile sau să faci facturi emise de mână. E-Factura se transmite în maxim 5 zile lucrătoare.
 • Societatea trebuie să se asigure că Registrul de casă este actualizat zilnic, intern, fără a delega această sarcină unei firme de contabilitate la sfârșitul lunii. Este esențial să fii atent la limita maximă pentru tranzacțiile în numerar, să eviți un sold negativ în registru (creditarea se poate realiza doar prin intermediul băncilor) și să monitorizezi în mod constant soldul. Dacă la finalul unei zile soldul depășește 50.000 lei, acești bani trebuie depuși în bancă.
 • Este esențial să te obișnuiești să încasezi și să plătești cât mai mult prin bancă. Suma de 1.000 lei pe care poți să o plătești unei firme și plafonul pe zi de 2.000 lei plăți către toate persoanele juridice este limitativ. Poate fi suficient doar dacă ești o entitate foarte mică.
 • Va fi necesar să acorzi o importanță mult mai mare documentelor de proveniență pentru fiecare bun din activitatea firmei, adică să ai facturi, avize, devize de lucru, etc. Amenzile sunt exagerat de mari.
 • Actele pentru contabilitate trebuie să fie bine organizate. În primele zile ale lunii următoare, trebuie să le pui la dispoziția firmei de contabilitate. Există termene de depunere a declarațiilor până la data de 5 a lunii următoare (dacă ești plătitor de TVA la trimestru și faci o achiziție intracomunitară de bunuri care te mută la regimul de TVA lunar), iar alte declarații au termen până la data de 15 a lunii următoare (dacă treci de la micro la profit, dacă devii plătitor de TVA prin depășirea plafonului, dacă ieși din regimul TVA, etc). Dacă aceste declarații nu sunt depuse la timp, se aplică amenzi fară posibilitate de a plăti jumate din cuantumul amenzii sau a intra pe avertisment. Orice declarație recapitulativă, precum D390, este cu amendă dacă conține date incomplete sau incorecte. Este evident că o firmă de contabilitate nu își va asuma aceste sancțiuni dacă tu nu furnizezi datele la timp.
 • La microîntreprinderi, verificarea va fi mult mai strictă: în funcție de cifra de afaceri și de activitatea desfășurată într-un trimestru, poți plăti 1% impozit, iar în trimestrul următor 3% și tot așa. Este esențial să fii atent dacă nu mai îndeplinești condițiile și trebuie să devii plătitor de impozit pe profit. Efectele fiscale pot fi considerabile – diferente de impozit de plată + accesorii.
 • După cum știi deja, toate avantajele și sumele acordate salariaților se declară în D112, fie că sunt impozabile pentru salariat sau nu. Comunică clar ce sume sunt acordate și pentru care salariați, pentru ca această declarație să fie corect întocmită.
 • În concluzie, este esențial să iei în serios administrarea afacerii tale în ceea ce privește contabilitatea. Nu este si nu a fost niciodata responsabilitatea contabilului. Tot ca și sfat, ar fi bine să soliciti periodic o balanță contabilă (trimestrial, semestrial sau anual – in functie de volumul de activitate) și să o analizezi împreună cu contabilul tău. În felul acesta vei înțelege mai bine activitatea firmei tale, puteți discuta de anumite optimizări fiscale, poți să comunici cu contabilul tău organizat și eficient. Fii proactiv! Legislația devine din ce în ce mai riguroasă!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *