Modificare sistem de impozitare 2016 – profit sau micro?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 3 January, 2016

La decembrie 2015 putem avea două situații:

  1. În anul 2015 entitatea este plătitoare de impozit pe profit dar la final de an 2015 realizează un plafon sub 100.000 euro, cu respectarea tuturor celorlalte condiții de la Art.47 și 48 Codul Fiscal.
  2. În anul 2015 entitatea este plătitoare de impozit micro dar la decembrie realizează un plafon peste 100.000 euro și respectă și restul condițiilor de la Art. 47 și 48 Codul Fiscal.

A. Societatea plătitoare de impozit pe profit ===> în societate plătitoare de impozit pe micro

În primul caz societatea este obligată prin lege să treacă la impozitul pe microîntreprinderi începând cu 1 ianuarie 2016, dacă la decembrie 2015 îndeplinește toate condițiile de la Art. 47, 48 NCF.

Plafonul de 100.000 euro pentru anul 2016 se calculează la cursul BNR de 31.12.2015, respectiv 4.5245 lei.

În concluzie, dacă societatea nu depășește la 31.12.2015 venituri totale de 452.450 lei și respectă celelalte condiții de la Art. 47, 48 NCF, începând cu 01.01.2016 societatea este plătitoare de impozit pe micro. În acest sens depune până la data de 31 martie 2016 declarația 010 pentru modificare vector fiscal. – vezi Art.55 NCF.

Pentru anul 2015, va depune până la 25 martie 2016 declarația 101.

B. Societatea plătitoare de impozit micro ===> la societate plătitoare de impozit pe profit

Aici avem două termene pentru modificarea vectorului fiscal.

1. Dacă microîntreprinderea depășește plafonul de 100.000 de euro trece la profit în cursul anului. Declarația 010, împreună cu balanța la luna la care s-au depășit veniturile totale se depune până în data de 15 a lunii următoare. Societatea va fi plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul la care a depășit. Dacă depășește plafonul la aprilie, mai, iunie, indiferent de luna la care a depășit, va fi plătitoare de impozit pe profit începând cu 1 aprilie 2016. – vezi Art.52, alin. 1 NCF.

Calculul și plata impozitului pe profit, în acest caz, se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectivAtenție! Nu se recalculează de la începutul anului, cum era până acum.

2. Dacă la decembrie 2015 depășește plafonul sau încalcă altă regulă de la Art. 47, 48, atunci societatea trece la impozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2016. În acest sens depune declarația 010 până în 31 martie 2016. – vezi Art.55, alin. 2 NCF.

Pentru 2015 la 2016 putem avea următoarea situație: o societate să depășească plafonul de 65.000 Euro la decembrie 2015, deci este obligată să treacă la profit pentru anul 2015, dar nu depășește plafonul de 100.000 Euro (tot la decembrie 2015), așa că este obligată să treacă din nou la impozit micro începând cu 1 ianuarie 2016. Deci dacă în anul 2015 o societate este microîntreprindere și în luna decembrie 2015, depășește plafonul de 65.000 euro, depune până în 15 ianuarie D010, pentru trecerea la profit pentru anul 2015. După care până în 31 martie depune iar D010, pentru trecerea la microîntreprindere pentru anul 2016.

Pentru a cunoaște ce intră în plafonul de 100.000 euro, trebuie să analizăm Art. 53:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709, adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 7651 și 6651, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial).

Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit (microîntreprindere).


Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *