Măsuri economice pentru salariați și firme – Update Monitorul Oficial 260/30.03.2020

Timp citire:

I. Șomajul tehnic

Cuantum șomaj tehnic, categorii, simulare de calcul

Indemnizația de șomaj tehnic se stabilește la 75% din salariul de bază corespunzător salariului brut și se suportă de stat prin AJOFM, dar nu mai mult de 75% din câștigul salariul mediu brut pentru anul 2020, respectiv 5429 lei.

De șomaj tehnic beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului. Modelul declarației, urmează să fie aprobat de ministerul muncii.

Sunt 2 categorii de salariați care pot beneficia:

 1. Salariații angajatorilor care întrerup activitatea total sau parțial în baza:
  • deciziilor luate de autoritățile publice în starea de urgență, și
  • dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Momentan nu avem procedură pentru obținerea lui.
 2. Salariații angajatorilor care reduc activitatea și nu au capacitatea de plată a tuturor salariilor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au CIM active la data intrării în vigoare a OUG 30/2020, respectiv 21.03.2020. Angajatorul va da o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că media încasărilor (nu a cifrei de afaceri) din perioada ianuarie – februarie a anului 2020, a scăzut cu minimum 25%.

În situația în care un salariat are mai multe CIM din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ, acesta nu beneficiază de indemnizația de șomaj. Beneficiază de indemnizația de șomaj dacă toate contractele sunt suspendate, și beneficiază pentru contractul cel mai avantajos (nu pentru toate).

În plus, alți profesioniști, care nu au calitatea de angajatori și întrerup activitatea total, sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență, beneficiază de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2230 lei.

Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și persoanele care  au încheiate convenții individuale de muncă în baza  Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, beneficiază, din bugetul  de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020. De aceleași prevederi pot beneficia și sportivii cărora le-au fost suspendat contractul de activitate sportivă.

Pentru aceste categorii plățile vor fi făcute de AJPIS. Documentele se depun până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Pentru indemnizația de șomaj tehnic, se datorează impozitul pe salarii și contribuția de sănătate și pensie, însă nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă.

Un calcul pentru salariul minim brut pe țară, versus maximul, arată așa:

 • 2230 lei * 75% = 1673 lei brut, 649 lei impozit plus contribuțiile de asigurări sociale, net 979 lei.
 • 5429 lei * 75% = 4072 lei brut, 1690 lei impozit plus contribuțiile de asigurări sociale, net 2382 lei.

Dacă salariatul are un salariu brut mai mare decât câștigul salarial mediu brut, respectiv 5429 lei, șomajul tehnic se va calcula la 75% din salariul brut, doar dacă bugetul angajatorului permite, conform Codului Muncii, art. 53, alin. 1, dar indemnizația de șomaj tehnic va fi doar pentru maximul de 5429 lei (câștigul salarial mediu brut).

Procedura de lucru:

 1. Contractul de muncă se suspendă din inițiativa angajatorului, potrivit art.52, alin 1, lit C din Codul Muncii. Transmitere Revisal: cu o zi anterioară.
 2. Angajatorul depune prin email la AJOFM:
 3. Documentele de la punctul 2, se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Îndemnizația este formată din salariul net încasat de salariat + dările către ANAF. Termen de depunere, vom avea probabil, în momentul când se aprobă modelul de declarație pe proprie răspundere.
 4. AJOFM trebuie să facă plata în cel mult 30 15 zile de la depunerea documentelor.

Conform articolelor de mai jos, reiese ca vom avea două termene de declarare și plata, inclusiv două state de salarii. Unul pentru salariații care nu sunt în șomaj tehnic și altul pentru cei care sunt în șomaj tehnic. Nu îmi dau seama cum vom face calculele la salarii…

(5) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Indemnizația de șomaj, se plătește salariatului în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

(7) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

II. Zile libere pentru părinți

Indemnizația pentru acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, se calculează pe fiecare zi liberă. Cuantumul indemnizației este 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, plafonat la 75% din câștigul salarial mediu brut, respectiv 5429 lei.

Astfel pentru 20 de zile lucrătoare: 2230 salariul brut * 75% = 1673 lei / 20 de zile lucrătoare = 84 lei brut / zi, respectiv 49 lei net.

Prevederea nu se aplică dacă:

 • copilul are peste 12 ani;
 • unul dintre părinți se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
 • contractul de muncă al unuia dintre părinți este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului;
 • postul angajatului poate fi realizat printr-un contract de telemuncă sau muncă la domiciliu;
 • unul dintre părinți se află în concediu îngrijire copil până la 2/3 ani;
 • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, dreptul de proprietate intelectuala, activități agricole.

Părintele care nu beneficiază de indemnizație, dă o declarație pe proprie răspundere cum că nu se află în nici una dintre situațiile de mai sus.

Pentru angajații din unitățile cu foc continuu, acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii vor primi decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte. Iar impozitele și contribuțiile de asigurări sociale vor fi suportate de angajator din fonduri proprii.

Angajatorii vor depune documentele în termen de 30 de zile de la data plății impozitelor și contribuțiilor sociale, prin email la AJOFM. Decontarea indemnizației se face în termen de 60 de zile de la depunerea actelor.

❗ Autoritățile au obligația de a transmite în maxim 24 de ore numărul de înregistrare al solicitării, indiferent de mijlocul de comunicare (inclusiv email).

III. Alte facilități oferite:

 • garanții de stat pentru acordarea unor credite la IMM-uri pentru realizarea de investiții și pentru capital de lucru;
 • pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21.03.2020, pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere;
 • depunerea declarațiilor nu a fost amânată (!);
 • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprirea conturilor. Măsura se va aplica 30 de zile după încetarea stării de urgență;
 • întreprinderile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial din cauza deciziilor autorităților publice și care dețin certificatul de situație de urgență, beneficiază de amânarea la plată a utilităților și a chiriei pentru imobilul de sediu social sau punct de lucru;
 • termenul de declarare a beneficiarului real la Registrul Comerțului, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență. Pe durata stării de urgență se suspendă depunerea acestei declarații.
 • plătitorii de impozit pe profit și de impozit specific, dacă efectuează plata până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit de:
  • 5% pentru contribuabilii mari,
  • 10% pentru ceilalți contribuabilii.
 • plătitorii de impozit micro, beneficiază de o bonificație de 10%.
Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.