Legea 72/2022 – amnistie diurna, nivel diurna neimpozabila

Timp citire:

Amnistie diurna

Se anulează diferențele de obligații fiscale principale și accesorii, stabilite de ANAF în urma reincadrarii diurnelor ca venit salarial și impozitat ca atare. Perioada amnistiei este din 1 iulie 2015 – 3 aprilie 2022 (data intrării în vigoare a Legii 72/2022).

Dacă sumele stabilite în plus de ANAF au fost achitate deja de contribuabil, pentru perioada amnistiei, acestea se restituie contribuabililor doar în baza unei cereri depuse la ANAF. Sumele pot fi solicitate în termenul de prescripție care începe sa curgă de la data intrării în vigoare a Legii 72/2022.

Legislație valabilă de la 1 mai 2022

Citat din Legea 72/2022:

“indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel: 

(i)în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

(ii)în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. 

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate;

Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. ÎI se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.”

Asadar, avem cele doua limite:

  • 2.5 ori limita stabilita pentru personalul bugetar
  • Maxim 3 salarii de bază aferente zilelor de delegare

Diurna neimpozabila sub forma de venit salarial, este suma mai mica rezultată din cele doua limite calculate.

Acest mod de calcul, este valabil începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Exemple de calcul

  • Delegație în România

Un salariat încadrat cu salariul minim brut pe tara, 2550 lei, norma intreaba, merge in delegatie in tara, 10 zile din luna mai 2022. Care este suma maxima pentru diurna neimpozabila?

Diurna stabilita pentru deplasări în România este 20 lei pe zi pentru personalul bugetar (HG 714/2018)

Limita 1: 20 lei/zi * 2.5 = 50 de lei /zi * 10 zile de deplasare = 500 lei

Limita 2: salariul de incadrare a salariatului 2550 lei raportat la numărul de zile lucrătoare în luna mai = 2550/22 zile = 115,91 lei/zi * 10 zile de deplasare * 3 luni = 3477,30 lei

Care este suma mai mica dintre cele 2 limite? 500 de lei

Dacă salariatului i se acorda o suma mai mare ca diurna, atunci ce este peste 500 de lei, este venit de natura salariala impozitata ca atare.

  • Delegatie in strainatate

Un salariat încadrat cu salariul minim brut pe tara, 2550 lei, norma intreaba, merge in delegatie in strainatate, 10 zile din luna mai 2022. Care este suma maxima pentru diurna neimpozabila?

Diurna stabilita pentru deplasări în afara țării este 35 de euro pe zi pentru personalul bugetar (HG 518/1995)

Limita 1: 35 euro/zi * 2.5 = 87,5 euro /zi * 10 zile deplasare = 875 euro * 5 lei curs BNR = 4375 lei

Limita 2: salariul de incadrare a salariatului 2550 lei raportat la numărul de zile lucrătoare în luna mai = 2550/22 zile = 115,91 lei/zi * 10 zile de deplasare * 3 luni = 3477,30 lei

Care este suma mai mica dintre cele 2 limite? 3477,30 lei este diurna neimpozabila. Dacă i s-a acordat salariatului suma de 4375 lei ca diurna, diferenta de 897,70 lei este venit salarial impozitat ca atare.

Observatii:

  • Amnistia fiscală nu acoperă perioada 4 aprilie 2022 – 30 aprilie 2022
  • Va fi necesara o evidenta suplimentară a diurnelor
Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.