Declarația 600 – când exista obligația depunerii pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015?

Timp citire:

În ultimul timp ANAF, trimite notificare pentru nedepunerea în termen a declarației 600. Personal, am avut cazuri, când notificarea a fost trimisă eronat dar trebuie verificat fiecare caz în parte și formulat un răspuns documentat către ANAF.

Pentru a vedea dacă notificarea este trimisă corect, primul lucru este să verificăm legislația în vigoare la anul respectiv în ceea ce privește obligația plății CAS (pensie). Dacă primim notificare pentru depunerea D600 la anul 2012, trebuie să ne uităm la Codul Fiscal valabil în 2013, și tot așa.

Prevederi Codul Fiscal 2013, 2014, 2015

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, ne interesează art. 296 indice 22 și indice 23, respectiv Baza de calcul și Excepții specifice.

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

Cu Norme Metodologice:

  1. Venitul declarat de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal reprezintă un venit ales de către aceştia, cuprins între 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Încadrarea în categoria persoanelor obligate să se asigure se face în funcţie de:
– venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din totalul veniturilor încasate a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
– venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care îşi încep activitatea în cursul anului fiscal;
– valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 49 din Codul fiscal, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale, pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21  alin. (1).

Așadar putem avea trei situații:

  1. Venitul net este sub 35% din câștigul salarial mediu brut – nu avem obligația depunerii declației 600.
  2. Venitul net este peste 35% din câștigul salarial mediu brut, DAR suntem încadrați în categoria salariați, pensionari, șomeri – nu avem obligația depunerii declației 600.
  3. Venitul net este peste 35% din câștigul salarial mediu brut, și nu sunteți încadrați la excepții, – avem obligația depunerii declarației 600. Venitul declarat poate fi cuprins între 35% din câștigul salarial mediu brut și echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Venitul net se raportează la 12 luni sau la lunile de la înființarea PFA, II, IF și până la 31 decembrie.

Nivelul câștigului salarial mediu brut pentru anii trecuți:

Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2017 = 3.131 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2016 = 2.681 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2015 = 2.415 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2014 = 2.298 lei
Câștigul salarial (salariul) mediu brut pe anul 2013 = 2.223 lei

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

1 Comentariu

  1. Elena

    Buna seara!Sunt PFA si am primit notificare sa depun formular 600 pe anul 2012,La ghiseu una imi spuneasa depun alta nu,deoarece venitul pe 2012 a fost 932 lei .Pentru ca nu am depus ,am primit decizie de impunere cu suma de 1392 lei.Mi s-a explicat ca trebuie sa platesc pt.pensie ,pentru ca in anul precedent (2011),am fost la norma de venit si mi-a recalculat alta suma 1380 lei.Am platit.Intreb,e adevarat si corect ?Multumesc!

    Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.