Cum se determina numarul de salariati pentru calculul impozitului micro?

Timp citire:

Începând cu 1 ianuarie 2016, odată cu adoptarea noului Cod Fiscal, Legea 227/2015, impozitul pe microîntreprinderi se calculează diferențiat în funcție de numărul de salariați.

Astfel, avem:

  • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv;
  • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
  • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

  • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
  • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariați existent la sfârșitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariați, în situația în care numărul acestora se modifică, noii salariați trebuie angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Legiuitorul nu a făcut nici o precizare în sensul excluderii din calcul a contractelor de muncă suspendate în condițiile legii. Ținând cont de acest fapt, consider că se iau în calcul salariații care se află in concediu fără plată, salariații care sunt în concediu îngrijire copil, concediu medical. La sfârșitul trimestrului pentru care se calculează impozitul micro, contează numărul de salariați existenți, adică numărul de salariați care apar in declarația 112.

Baza legală: Legea 227/2015 – Art.51

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.