Cum să-ți schimbi domiciliul ca PFA în alt județ: Ghid complet

Timp citire:

Dacă ești un PFA și te gândești să-ți schimbi domiciliul într-un alt județ, este esențial să înțelegi procedura. Schimbarea domiciliului pentru PFA, II sau profesii liberale poate părea complicată, dar cu informațiile corecte, procesul devine simplu și eficient. Acest ghid detaliat te va conduce pas cu pas prin toate etapele necesare, asigurându-te că îți actualizezi domiciliul fără probleme. De la depunerea cererilor până la obținerea noului certificat de înregistrare, vei fi pregătit să navighezi prin sistemul fiscal cu încredere.

Contextul

Un PFA sau II sau profesie liberală decide să-și schimbe domiciliul și, implicit, cartea de identitate. Acest lucru ridică o serie de întrebări legate de procedurile fiscale.

Întrebarea principală

Este necesar un nou certificat de înregistrare cu noua adresă? Cum se procedează dacă noul domiciliu este în alt județ?

Înțelegerea înregistrării fiscale

Conform Codului de procedură fiscală:

 • Art. 81 ne explică ce înseamnă înregistrarea fiscală: atribuirea codului de identificare fiscală, organizarea registrului contribuabililor și eliberarea certificatului de înregistrare.
 • Art. 82 ne spune că orice persoană sau entitate implicată într-un raport juridic fiscal trebuie să se înregistreze fiscal.

Ce înseamnă domiciliul fiscal?

Domiciliul fiscal, potrivit Art. 31, pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, este sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală.

Pașii de urmat pentru modificarea domiciliului fiscal

Dacă te afli în situația schimbării domiciliului, iată ce trebuie să faci:

 1. Depunerea Cererii: Conform Art. 32, trebuie să depui o cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal la organul fiscal central din județul în care urmează să stabilești noul domiciliu. Aceasta se soluționează în maxim 15 zile lucrătoare.
 2. Documente necesare: Pentru modificarea domiciliului fiscal, vei avea nevoie de:
  • Copie după noua carte de identitate
  • Copie după contractul de comodat pe noua adresă
  • Deverință de la organismul profesional care atestă schimbarea sediului activității
 3. Depunerea Declarației: Conform Art. 88, trebuie să depui declarația D700 online sau D070 pe SPV-ul pe care îl ai deschis pe CIF, în termen de 15 zile de la modificarea sediului activității.
 4. Eliberarea noului CIF: ANAF-ul din județul unde te-ai mutat va elibera noul CIF în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea declarației.

Concluzie

Schimbarea domiciliului pentru un PFA sau II sau profesie liberală în alt județ poate părea complicată la prima vedere, dar cu informațiile corecte și respectarea pașilor, procesul devine simplu și eficient.

Baza legală – Reglementări Codul de Procedura Fiscala

Art. 81: Sfera activității de înregistrare fiscală

(1)Înregistrarea fiscală reprezintă activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală, de organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor și de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală.

(2)Cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel, atribuirea codului de identificare fiscală se face exclusiv de către organul fiscal central, pe baza declarației de înregistrare fiscală.

Art. 82: Obligația de înregistrare fiscală

(1)Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:

c)pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

Art. 31: Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central

(1)În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înțelege:

b)pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activității sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală;

Art. 32: Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal

(1)Domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se înregistrează/modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil/plătitor a unei cereri de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta.

(2)Cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului/plătitorului.

(3)Organul fiscal prevăzut la alin. (2) emite din oficiu decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/plătitorul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(4)Data înregistrării/modificării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

(5)Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă și domiciliu fiscal are ca efect și modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligația depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.

 

Art. 88: Modificări ulterioare înregistrării fiscale

(1) Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni.

(2) În cazul modificărilor intervenite în datele declarate inițial și înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declarația de mențiuni, și certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat.

(3) Declarația de mențiuni este însoțită de documente care atestă modificările intervenite.

Pentru mai multe informații și consultanță fiscală, nu ezitați să ne contactați. Suntem aici să vă ajutăm!


Sper că acest ghid v-a fost util. Dacă aveți nevoie de servicii de consultanță fiscală sau expertiză contabilă, nu ezitați să ne contactați. Vă doresc succes în toate demersurile fiscale și contabile!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *