Contractele de „convenție civilă”: ce sunt și ce taxe se plătesc

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 6 June, 2016

Începând cu 1 ianuarie 2016, veniturile obținute în baza contractelor de „convenție civilă” nu mai sunt încadrate la categoria de venituri din activități independente ci la categoria venituri din alte surse. Conform Codului Fiscal, veniturile din alte surse sunt venituri realizate de contribuabili neînregistrați fiscal și care desfășoară activități fără a avea caracter de continuitate.

 

Mai precis, conform art. 114 din Codului Fiscal, veniturile din alte surse cuprind și veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Normele metodologice pentru aplicarea acestui articol precizează că este vorba despre contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal și care nu au o continuitate cu activitățile mai sus enumerate.

Impozitul pe venit

Dacă veniturile în baza convențiilor civile se încadrează la venituri din alte surse impozitul pe venit se va calcula prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor, prin aplicarea cotei unice de 16% asupra venitului brut.

Foarte important de știut, încadrarea la venituri din alte surse înseamnă că persoana fizică nu este obligată să depună declarația 200 privind veniturile realizate.

Contribuții sociale (CAS)

În conformitate cu art. 137 din Codul Fiscal, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează CAS pentru aceste venituri. Acest lucru este valabil indiferent dacă persoana este salariată, pensionară sau PFA asigurat în sistemul public de pensii.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Începând cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art. 155 din Codul Fiscal, persoane fizice care realizează venituri din alte surse datorează CASS în cuantum de 5,5% stabilită de către organul fiscal prin decizie de impunere anuală în anul următor celui în care au fost realizate veniturile.

CASS se va determina, începând cu 1 ianuarie 2017, ținând cont de plafoanele de minim douăsprezece salarii minime brute pe țară și de maxim cinci ori câștigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni.

Prin excepție, pentru anul 2016 nu se datorează CASS pentru veniturile din alte surse.

Iată care ar fi înregistrările contabile în evidențele entității beneficiare (pentru anul 2016, când se reține numai 16% impozit pe venit, sume cu titlu de exemplu):

621 Cheltuieli cu colaboratorii = 462.A Creditori diverși A 2000 lei
462.A Creditori diverși A =    % 2000 lei
446.B Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 320 lei
5121 Conturi la bănci în lei 1680 lei

În concluzie, contractul de convenție civilă poate fi foarte avantajos dar trebuie ținut cont că poate fi încheiat de entități juridice cu persoane fizice numai pentru activități cu caracter ocazional și nu pentru activități cu caracter continuu sau dependente de beneficiarul lor.

Material pregătit de echipa Accountable, o firmă de contabilitate care oferă servicii de contabilitate, expert contabil, administare personal salarizare și Registrul Comerțului și poate fi găsită aici: www.accountable.ro

Distribuie

1 Comentariu

  1. vasile slavita

    se poate incheia un act aditional la contractul de conventie civila care?

    Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *