Concediu medical – completare certificat în Saga și dosar Casa de Sănătate

Timp citire:

Vreau să parcurgem pașii pentru completarea certificatului de concediu medical. Vom analiza pașii de urmat în programul de contabilitate Saga, cât și completarea certificatului de concediu medical. Vom vedea documentele care trebuie cuprinse în dosarul pentru recuperarea sumelor de concediu medical de la Casa de Sănătate.

Cum se completează statul de salarii în Saga pentru concediul medical?

Locul de prescriere: dacă nu e parafa (ștampila) de ambulatoriu sau spital, locul de prescriere este la medicul de familie.
Tip concediu: se trece codul indemnizației de pe certificatul de concediu medical.
Pentru certificatul de concediu medical de tip inițial: primele 5 zile calendaristice sunt suportate din fondul de salarii (adică de societate).

Atenție! Se calculează 5 zile calendaristice din fondul de salarii pentru fiecare concediu de tip inițial, chiar dacă ca și timp certificatele de concedii medicale sunt în continuare.

Exemplificare: Avem două certificate de concediu medical. Primul este cu bifa la inițial pentru 1-5 octombrie. Deci primele 5 zile calendaristice se suportă din fondul de salarii, nu avem de recuperat de la Casa de Sănătate. Aici e simplu.
Îmi vine și al doilea certificat de concediu medical cu bifa tot la inițial pentru 6-10 octombrie. În acest caz, chiar dacă este în continuare ca și timp, cele 5 zile aferente perioadei 6-10 octombrie, le voi suportat tot din fondul de salarii deoarece am bifa pusă la inițial.

Pentru certificatul de concediu medical în continuare: următoarele zile după cele 5 suportate din fondul de salarii, sunt suportate din FNUASS. Această sumă urmează să o recupereze societatea, prin depunerea unui dosar la Casa de Sănătate.

Trebuie să știi! Concediul de maternitate este suportat integral din CCI. Suma se recuperează de la Casa de Sănătate prin depunerea dosarului.

Zile bază: le preiei din ecranul de jos partea dreapta. Zilele de bază le calculează Saga automat.
Venituri de bază: le preiei tot din ecranul de jos din dreptul ”Total sume calculate”, o calculează Saga automat.
Nr. aviz medic: se referă la codul de parafă a medicului. Îl iei din certificatul de concediu medical.

Cum se completează datele pe certificatul de concediu medical?

Datele societății sunt ușor de completat. Nu ridică nici o dificultate și nu le voi trata aici.
Tip asigurat: alegi starea asiguratului salariat, șomer, etc.
Procent de plată: procentul de plată este în funcție de codul indemnizației după certificat. Procentul vi-l arată Saga când alegi ”Tip concediu”.
Baza de calcul = total sume din Saga.
Zile bază de calcul = zile bază calcul din Saga.
Media zilnică a bazei de calcul = media zilnică din ecranul de sus din Saga.
Cuantumul indemnizație = suma indemnizației suportată de societate cu suma suportată din FNUASS.
Indemnizație suportată de angajator:
– zile: se trec zilele aferente perioadei suportate din fondul de salarii (până în 5 zile calendaristice);
– lei: se preia din statul de salarii, pentru salariatul cu certificat medical, suma de la ”FS impozitat”.
Indemnizație suportată din FNUASS:
– zile: se trec zilele suportate din FNUASS după expirarea celor 5 zile calendaristice suportate din FS;
– lei: media * indemnizația zilnică.

Care sunt pașii necesari depunerii dosarului pentru recuperarea sumelor la Casa de Sănătate?

A. Ce documente cuprinde dosarul?

– pentru certificatul medical care are pusă bifa la ”inițial”:
1. certificat concediu medical roz, semnat și ștampilat;
2. D112 pagina 1-6, plus partea din declarație pentru salariatul care are concediu medical;
3. fișă rol – listat partea de CCI (să nu aveți sume pe neachitat);
4. anexa nr. 4 Cererea de recuperare a sumei aferente concediilor suportate din FNUASS (cererea o listezi din Saga – Fișiere – Salariați – Adeverințe – Cerere restituire CM);
5. copie după extrasul de cont.

– pentru certificatul medical care are pusă bifa la ”în continuare”: documentele de mai sus, cu excepția pct. 3.

B. Cum te verifici? Indemnizația suportată din FNUASS trecută pe certificat, sumă care apare și pe Cererea de restituire CM, corespunde cu rd. 13 din D112.

C. Care este scadența? 3 luni după data de 25 a certificatului. Dacă certificatul este pe luna octombrie, dosarul trebuie să îl depui până în 25 ianuarie.

Pentru Oradea, dosarele se depun la Casa de Sănătate, la camera 6, între orele 8:30 și 12:30. Să ai dosar de încopciat 😀

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

1 Comentariu

 1. Ioana

  Buna ziua!
  Ma puteti ajuta cu un calcul actual al CAS pt. perioada iulie 2018?
  As vrea sa stiu cum se calculeaza manual pt. a ma putea verifica ulterior cu SAGA, sa fiu sigura ca am introdus corect CM.
  Multumesc frumos!!

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.