Cine depune si cand se depune Declaratia 220?

Timp citire:

D220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit”

Cine o depune?

Declarația 220 se depune de către persoanele care au obținut in Romania venituri din:

  • activități independente

[nu au obligația depunerii declarației, contribuabilii care realizează venituri numai din activități independente si pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursa sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca fiind final] -Art 52 Codul Fiscal

  • cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arenda*

[-contibuabilii care realizează venituri din închiriere/subînchiriere din derularea unui număr de pana la 5 contracte. Peste 5 contracte -veniturile sunt asimilate activităților independente**

Declarația se completează pentru fiecare an fiscal pentru persoanele care realizează venituri din închirierea in scop turistic de la 1- 5 camere inclusiv. Daca se depășește numărul de 5 camere se depune in termen de 15 zile de la producerea evenimentului (data încheierii contractului) D220 prin care se trece de la impunerea la norma de venit la impunerea in sistem real]

  • venituri din activități agricole, impuse la sistem real
  • silvicultura si piscicultura.

*NU depun D220 contribuabilii care realizează venituri din arenda.

**Peste 5 contracte nu se vor mai impozita ca venituri din închirieri ci ca venituri din activități independente, aplicându-se regulile specifice, astfel:

-impozitarea cu 16% a venitului net = venituri -cheltuieli aferente, la nivelul tuturor contractelor de închiriere, subînchiriere;

-obligația conducerii contabilității in partida simpla.

Persoanele care in cursul anului (2013) sunt înregistrate la finanțe cu un număr mai mare de 5 contracte si care urmează sa se deruleze si in anul următor (2014), depun pana pe 15 ianuarie 2014 D220.

Persoanele care au figurat cu același număr de contracte si in anul anterior (2012) nu mai au obligația depunerii D220.

 Scopul depunerii declarației 220?

Se depune pentru:

  • declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate de a se realiza in anul următor;
  • exercitarea obțiunii privind modul de impunere (real sau la norma de venit);
  • recalcularea plaților anticipate.

Care sunt termenele pentru depunerea formularului?

  • 15 zile de la:

-inceperea activității (fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursa);

-de la data încheierii contractului -pentru cei care realizează venituri din derularea pana la 5 contracte de închiriere, inclusiv (D220 se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat intre părți);

-de la data producerii evenimentului, pentru cei care depășesc 5 camere închiriate in scop turistic;

-de la data producerii evenimentului, pentru cei care realizează venituri din activități independente si/sau agricole si care in cursul anului își încetează activitatea precum si cei care intra in suspendare temporara.

  • 31 ianuarie

-in fiecare an fiscal, pentru cei care închiriază pana la 5 camere in scop turistic;

-pentru cei care depășesc 100 000 euro, si au obligația determinării veniturilor in sistem real din anul fiscal următor.

  • 25 mai

-25 mai a anului de impunere, odată cu depunerea D200, in cazul in care in anul anterior:

– s-au realizat pierderi;
– s-au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal;
– cei care estimează ca vor realiza venituri care diferă cu 20% fata de anul precedent.

Stabilirea plaților anticipate

Plățile anticipate se stabilesc in funcție de Baza de calcul = venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent.

Plățile anticipate se efectuează in 4 rate trimestriale, in ultima lună din trimestru.

◦     nu se datorează plătiți anticipate de cei care realizează venituri din arenda care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, plata impozitului anual se efectuează potrivit D260 emisa de ANAF pe baza informaţiilor din D200;

◦     pentru activitățile agricole plățile anticipate se efectuează:

-50% pana la 25 septembrie;

-50% pana la 25 noiembrie.

Contribuabilii care reziliază contracte de închiriere in cursul anului, au obligația sa înștiințeze organele fiscale in scris in termen de 5 zile. In acest sens se vor anexa in copie documentele din care sa rezulte rezilierea contractelor, cum ar fi si declarația pe proprie răspundere.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.