Bilanț microentități – ce trebuie să conțină arhiva zip?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 23 May, 2016

Microentitățile întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat,
 • contul prescurtat de profit și pierdere,
 • formularul ”Date informative”,
 • formularul ”Situația activelor imobilizate”.

Bilanțul va avea atașată o arhivă zip care trebuie să conțină:

 • Declarație – conform prevederilor art. 30 din Legea contabilității 82/1991,
 • Raportul administratorului,
 • Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului și propunerea de repartizare a rezultatului.

Microentitățile NU au obligația elaborării notelor explicative, însă Raportul administratorului, sau într-o anexă separată, trebuie să cuprindem informațiile cerute de pct. 468, lit. a, d si e si pct. 491 alin. 2, lit. c din OMFP 1802/2014.

Respectiv, vor fi prezentate informații privind:

 • politici contabile adoptate,
 • valoarea angajamentelor financiare, garanții, active/datorii contingente,
 • suma avansurilor și creditelor acordate memebrilor organelor de conducere, administrație,
 • informații privind achiziția propriilor acțiuni.

Descarca de aici un model pentru raportul administratorului si procesul verbal.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *