Evaluare semestriala CECCAR II

1.Societatea F isi evalueaza stocurile la iesire prin metoda LIFO.Politica grupului din care face parte F este de a utiliza metoda FIFO. La sfarsitul exercitiului N,in situatiile financiare individuale ale societatii F stocul de marfuri este evaluat la 250,000,000...

Evaluare semestriala CECCAR I

1.La inceputul exercitiului N,intreprinderea ALFA SA primeste un credit pe termen lung de 1000 u.m. la o rata a dobanzii de 20% pe an.Cu aceasta ocazie primeste o subventie de 120 u.m. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobanda.La sfarsitul lunii aprilie ALFA...

Rezolvari probleme CECCAR II

Categoriile I, XI – Contabilitate   1 (24).O societate pe actiuni a emis la 01 iunie an N un imprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numar obligatiuni 1.500 titluri, valoare nominala 100 lei, pret de emisiune 97 lei, pret de rambursare 110, rata...

Rezolvari probleme CECCAR I

Analiza diagnostic a intreprinderii 1 (1). Calculați si interpretați situația neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situație financiara:  Indicator 31.12.n Imobilizari 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilitați 50 Datorii mai mari de un an 1150 Datorii...