Sinteză Codul Fiscal – venituri din salarii

Definiție: = sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in banii si/sau in natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate in baza unui contract individual de muncă. – Tipuri de venituri, asimilate salariilor: indemnizații din funcții...