Rezolvari CECCAR – an I, sem. II

Analiza diagnostic a intreprinderii 1 (84).  Să se  calculeze  fluxul  de  numerar  generat  de  întreprinderea  B  în  exercițiul  n+1  şi  să se  interpreteze  fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții,...