Rezolvari CECCAR – an I, sem. II

Analiza diagnostic a intreprinderii 1 (84).  Să se  calculeze  fluxul  de  numerar  generat  de  întreprinderea  B  în  exercițiul  n+1  şi  să se  interpreteze  fluxurile  de  numerar  aferente  activităților  operaționale,  financiare  şi  de  investiții,...

Rezolvari probleme CECCAR II

Categoriile I, XI – Contabilitate   1 (24).O societate pe actiuni a emis la 01 iunie an N un imprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numar obligatiuni 1.500 titluri, valoare nominala 100 lei, pret de emisiune 97 lei, pret de rambursare 110, rata...

Rezolvari probleme CECCAR I

Analiza diagnostic a intreprinderii 1 (1). Calculați si interpretați situația neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situație financiara:  Indicator 31.12.n Imobilizari 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilitați 50 Datorii mai mari de un an 1150 Datorii...