Retineri salariati – mod de completare SAGA

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 21 December, 2015

Vreau sa analizam pasii care trebui sa ii urmati, in programul de contabilitate SAGA, cand aveti retineri salariale.

Baza legala

Retinerile salariale se instituie in baza art. 169 din Codul Muncii si art. 728 din Codul de procedura civila.

Art. 169 Codul Muncii:
(1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

Art. 728 Codul de procedura civila
(1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:
a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;
b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.
(4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel.
(5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.
(6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863 şi următoarele.
(7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii.

Cat se retine si din ce?

Se retine din salariul net, daca aveti o singura poprire se retine 1/3 din salariul net, iar daca aveti doua sau mai multe popriri se retine 1/2 din salariul net.

Unde se vireaza suma retinuta?

Virarea se face in contul IBAN trecut pe adresa de infiintare a popririi. Pe ordinul de plata la CUI platitor se trece CUI-ul firmei la care lucreaza salariatul poprit iar la CUI beneficiar se trece CUI-ul firmei care a instaurat poprirea sau a biroului executorului judecatoresc.

Daca este document transmis de catre un birou de executor aveti obligatia sa le transmiteti faptul ca ati înfiintat poprirea si ca începând cu drepturile salariale ale lunii x veti vira în contul respectiv 1/3 sau 1/2 din drepturile nete ale salariatului.
Daca este cont de trezorerie la beneficiar treceti datele de identificare ale directiei de taxe si impozite care v-a transmis adresa de înfiintare a popririi. Iar la explicatii treceti CNP-ul persoanei pentru care faceti poprirea.

Cum se face in SAGA?

Procentul de retinere se aplica la salariul net iar retinerea se face tot din salariul net.

atelier contabilitate

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *