Procedură eșalonare simplificată

Timp citire:

Ținând cont de succesul asigurării lichidităților financiare prin procedura aplicării eșalonării simplificate instituite în pandemie prin OUG 181/2020, a fost adoptată OG 11/2021 prin care s-a modificat Codul de procedura fiscală, introducând un capitol nou Cap. IV indice 1, care prevede o procedură permanentă de eșalonare la plată, în formă simplificată. Procedura de eșalonare este detaliată în OPANAF 1767/2021.

În ce condiții se aplică eșalonarea simplificată?

Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Ce datorii intră la eșalonarea simplificată?

În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale:
a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
b) creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale

Ce datorii NU intră la eșalonare?

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru:
a) obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări
b) obligațiile fiscale care au scadența și/sau termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) obligațiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența compensarilor;
d) obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate
e) obligațiile fiscale admise la masa credală, pentru debitorii pentru care s-a deschis procedura insolvenței;
f) obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

Care este plafonul minim sub care NU se acordă eșalonarea simplificată?

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Care sunt condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de eșalonarea simplificată?

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
b) să nu se afle în procedura falimentului;
c) să nu se afle în dizolvare;
d) să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară.
Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma reprezentând obligații fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.
f) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

După primirea cererii, ANAF eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală și soluționează cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea altor obligații fiscale.

Care este termenul de plata a ratelor de eșalonare simplificată?

Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Care sunt avantajele eșalonării simplificate?

Contribuabilii care optează pentru eșalonarea simplificată a datoriilor vor achita o dobândă la stat de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și nu va fi nevoie de constituirea de garanții.

În concluzie, vei achita o dobândă de 3,65% pe an (0,01% x 365 de zile) și nu va fi necesară constituirea de garanții. Așadar, creditarea statului poate sa fi o mai bună opțiune decât contractarea unui credit bancar, care presupune o dobândă mult mai mare pe an. Sigur, trebuie să ții cont că până la data aprobării cererii de eșalonare, vei plătii penalități de întârziere de 0,01% pe zi de întârziere plus dobânzi de 0,02% pe zi de întârziere.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.