PFA – normă de venit sau sistem real, ce aleg?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 11 November, 2014

 Impunerea la normă de venit

Condiții de desfășurare a activității pentru impunerea la normă de venit:

 • contribuabilul să fie autorizat.
 • activitatea să fie cuprinsă în nomenclator;
 • activitatea să se desfășoare individual, fără salariați;

Înregistrarea la Registrul Comerțului și depunerea primelor declarații:
– în termen de 15 zile de la primirea certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului se depune D220 „Declarație privind venitul estimat”, prin aceasta se optează pentru impunerea veniturilor în sistem real sau la norma de venit.
– după depunerea D220 organul fiscal va elibera D260 „Decizie de impunere pentru plăți anticipate”, plata se efectuează în 4 rate trimestriale, până la data de 25 a ultimei lunii din trimestru.
– contribuabilii impuși la norma de venit care au desfășurat activitate tot anul anterior nu depun D200 „Declarație de impunere” (pe baza ei se stabilește de organul fiscal impozitul anual și diferențele de plată/restituit).
– contribuabilii care au început activitatea la sfârșitul anului anterior și au depus D220 în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, depun D200 până în 25 mai a anului următor.

Obligații ale contribuabililor care desfășoară activitatea impusă la norma de venit:
– au obligația să dețină Registrul jurnal de încasări și plăți și să completeze numai partea de încasări (Registrul jurnal de încasări și plăți înainte de înregistrarea la organele fiscale se numerotează, șnuruiește și parafează).
– contribuabilii care au realizat în anul fiscal anterior conform încasărilor înregistrate în Registrul jurnal, un venit brut mai mare de 100.000 euro (cursul de schimb este cel comunicat de BNR la sfârșitul anului fiscal), începând cu anul fiscal următor au obligația să treacă la impunerea în sistem real, în acest sens depun D220 până la 31 ianuarie.
– să țină evidența livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii, precum și achizițiile pe baza jurnalelor de vânzări/cumpărări, iar la depășirea plafonului de 65.000 euro (220.000 lei) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depășirii plafonului, în acest sens depun declarația 020. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depășit. [Art. 152, alin. 6]
– să depună până pe 25 februarie:
• D392 A – persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
• D392 B – persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Posibilitatea optării pentru impozitarea în sistem real

– Categorii:
• contribuabilii care desfășoară activitate impozitată la norma de venit [Art. 49]
• contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate în sistem forfetar [Art. 50] – dacă optează pentru sistem real nu mai folosesc cotele forfetare de cheltuieli
• contribuabilii care obțin venituri din închirieri impozitate în sistem forfetar, închirierile de până la 5 contracte inclusiv [Art. 62]
• contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe personale, capacitate 1-5 camere [Art. 62(1)]
• contribuabili care obțin venituri din arendă impozitate prin reținere la sursă de plătitorul de venit [Art 62]
• contribuabili care obțin venituri din activități agricole [Art 71-74]

– Modul de optare: depunerea D220 [art 51, 62, 62(2), 73]
• până la 31 decembrie
• în 15 zile de la începerea activității
Excepție: contribuabili care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală având o capactiate de cazare între 1-5 camere inclusiv. Exercită această obține pentru fiecare an fiscal.

Observație. Contribuabilii care obțin venituri din arendă trebuie să specifice în scris în contractele juridice încheiate, că optează pentru determinarea venitului net în sistem real.
– Opțiunea rămâne valabilă 2 ani, și se consideră reînnoită
– Dacă la sfârșitul anului încasările sunt mai mari decât echivalentul în lei a 100.000 euro, calculat la cursul de la sfârșitul anului, au obligația determinării venitului net în sistem real, prin depunerea D220 până la 31 decembrie.

– Declaratii:

La înființare —
În termen de 15 zile de la înființarea PFA-ului la Registrul Comerțului, acesta trebuie să depună la finanțe următoarele declarații:

 • Declarația 220 – declarație estimativă a veniturilor și cheltuielilor care urmează să le faceți în primul an de activitate.

Pe baza acestei declarații veți primi Decizia de impunere de la ANAF cu plățile anticipate la impozitul pe venit și sănătate. Decizia care urmează să o primiți, subliniez, este anticipată și are numărul 260.
Pe baza deciziei plata trebuie făcută în termen de 60 de zile pentru a nu plătii și accesorii (dobânzi plus penalități de întârziere).
Plata care o faceți cu această ocazie este anticipată și regularizarea se va face în baza Declarației 200 care o veți depune până în 25 mai a anului următor.

 • Declarația 600 – în baza acestei declarații vă asigurați la sistemul public de pensii.

Dacă nu sunteți angajat, șomer sau pensionar atunci sunteți obligat să vă asigurați la pensii.
Baza de calcul pentru 2014 este 804 lei la care calculați cota de 31.3%. Adică trebuie să plătiți odată la trei luni 756 de lei (252 lei x 3 luni). Baza de calcul este de 35% din câștigul salarial mediu brut pe țară.
Termenele de plată la PFA a impozitului, sănătății și a pensiei este 25 a ultimei lunii din trimestru, respectiv: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie.
La finanțe mai trebuie să duceți în termen de 15 zile de la înființare un exemplar numerotat deRegistru de încasări și plăți și Registru inventar. Tot în 15 zile trebuie să vă achizitionați Registul Unic de Control.

Ulterior înființării —

 • Declarația 220 se mai depune și cu următoarele ocazii:

– până la 31 ianuarie depun contribuabilii impuși la normă de venit care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare de 100.000 euro. Aceștia au obligația ca începând cu 1 ianuarie anul curent să determine veniturile în sistem real, adică în baza contabilității în partidă simplă.
– până în 25 mai, odată cu Declarația 200 depun cei care au realizat pierderi mari și cei care estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul anterior.

 • Declarația 600 se depune anual până în 31 ianuarie pentru asigurarea la pensii.

Baza de calcul a venitului declarat la pensii nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut specificat de Bugetul statului pe anul respectiv dar nici mai mare de 5 ori acest câștig salarial mediu brut.
Pentru 2014 baza de calcul la care se va aplica cota de 31.3% este de minim 804 lei și de maxim 11.490.

 • Declarația 601 este o cerere prin care contribuabilul solicită încetarea obligației de plată la pensii, atunci când acesta devine angajat, șomer sau pensionar. Se depune de câte ori este necesar.
 • Declarația 200 

Declarația 200 la PFA-uri o putem asemăna, într-un fel, cu bilanțul la societățile comerciale. Se depune până în 25 mai a anului următor.
Acesta este declarația care încheie anul la un PFA. În baza ei se declară veniturile și cheltuielile din întreg anul fiscal.
Atenție: când spun venituri mă refer la încasări, nu la facturat iar când spun cheltuieli mă refer la plăți, nu la facturi primite și neachitate.
În baza Declarației 200, o să primiți de la ANAF Decizia de impunere finală 250 unde veți plăti diferența dintre ce ați declarat în 200 și ce ați plătit anticipat în baza deciziei anticipate 260.

 • Declarația 392B

Se depune pănă în data de 25 februarie a anului următor. Este o declarație informativă care se depune de neplătitorii de TVA și care cuprinde informații cu privire la livrările și achizițiile de la persoane cu TVA și de la persoane fără TVA.

Declarații în funcție de vectorul fiscal —
În funcție de vectorul fiscal, un PFA mai poate depune următoarele declarații:

 1. Declarația 300 – decontul de TVA pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Se depune lunar sau trimestrial.
 2. Declarația 394 – se depune odată cu decontul de TVA.
 3. Declarația 390 – se depune de către cei înregistrați în Registrul Operatorilor Intracomunitari care au achiziții și/sau livrări în UE cu partener care este înregistrat și el în scopuri de TVA în țara lui, nu în România. Se depune lunar, indiferent de perioada fiscală la TVA și doar atunci când este cu sume. Nu se depune pe 0.
 4. Declarația 392A – se depune până în 25 februarie a anului următor.
 5. Declarația 112 – dacă PFA-ul are angajați. Se depune lunar sau trimestrial.

Comparație între norma de venit și sistem real

În cele ce urmează vom face o mică comparație între norma de venit și sistemul real de impozitare, pentru a înțelege mai bine diferența:

Norma de venit

– activitate impozabilă la o sumă fixă stabilită de ANAF;
– indiferent de venitul realizat se plătește aceeași sumă, chiar dacă venitul e mai mic decât norma;
– se știe tot timpul impozitul de plătit cât și contribuțiile;
– se plătesc în timpul anului și în anul următor nu se depune regularizare;
– nu se deduce nici o cheltuială;
– se ține o contabilitate sumară;

Sistem real

– se plătește la suma reală încasată în baza chitanțelor sau extraselor de cont;
– se estimează de către contribuabil anual un venit în baza căruia ANAF va cere impozit anticipat;
– anul următor se face regularizarea (estimat față de real) se scade impozitul plătit anticipat și se mai plătesc diferențe sau se restituie sumele înapoi;
– se deduc cheltuieli conform Art. 48 din Codul Fiscal;
– se conduce obligatoriu contabilitate în partidă simplă conform OMFP 1040/2004.

Care impunere este mai avantajoasă contribuabilului?

Depinde de nivelul venitului. În acest sens atașez un tabel exemplificator luat de pegestiunepfa.ro

Distribuie

1 Comentariu

 1. Doru

  Am o intreprindere individuala cultivarea cerealelor si a plantelor oleaginoase exclusiv orez intrebarea este:
  Daca depasesc plafonu de 100 de mii de euro trec de la norma de venit actuala in sistem real sau raman la norma de venit ?

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *