Monografie finantare nerambursabila

MONOGRAFIA principalelor operaţiuni derulate de agentii economici care realizează obiective de investiţii cu finanţare din fonduri FEADR

1. Evidenţierea cheltuielilor efectuate pe parcursul derulării investiţiei

231 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie” = 404 ,,Furnizori de imobilizări” , 401 ,,Furnizori” (după caz)

2. Depunerea cererii de plată – înregistrarea sumelor de primit

445 ,,Subvenţii” = 4751 ,, Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”

3. Primirea fondurilor FEADR

5121 ,, Conturi la bănci în lei” = 445 ,, Subvenţii”

4. Achitarea furnizorilor

404 ,,Furnizori de de imobilizări”, 401 ,,Furnizori” (după caz) = 5121 ,, Conturi la bănci în lei”

5. Înregistrarea în patrimoniul agentului economic a obiectivului de investiţii sau dotărilor, după caz

212, 213, 214, 303 = 231 231 ,, Imobilizări corporale în curs de execuţie”

6. Înregistrarea în contabilitate a amortizării concomitent cu înregistrarea pe venituri a cotei părţi din amortizare aferentă părţii finanţate din FEADR

681 ,,Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele pentru depreciere” (analiticul corespunzător) = 281 ,,Amortizări privind imobilizările corporale” (cu valoarea integrală a amortizării lunare)

603 ,,Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” = 303 ,,Materiale de natura obiectelor de inventar” (cu valoarea integrală a obiectelor de inventar)

Concomitent cu :

4751 ,, Subvenţii guvernamentale pentru investiţii” = 7584 ,,Venituri din subvenţii pentru investiţii”

(cu cota parte din amortizarea lunară aferentă finanţării FEADR sau cota parte din valoarea obiectului de inventar)

You May Also Like…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *