Monografie contabilă taxi

Timp citire:

Legislație

Activitatea de transport in regim de taxi este reglementată prin Legea 38/2003. Conform art. 4, transportul in regim de taxi este este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon de client.
Transportul în regim de taxi se spune realizează numai cu autovehicule deținute de către transportatorii autorizatii, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, comodat.

Monografia propriu-zisă

– achiziția autoturismului

a. Plata unui avans pe baza unei facturi:
% = 404        cv. avans total
232                 cv. avans fara factura
4426               TVA aferent

b. Plata facturii de avans
404 = 5121      plata avansului total

c. Recepția autoturismului și primirea facturii finale:
% = 404         valoare totala factura
2133                valoarea de intrare
4426                TVA aferent

d. Reglarea avansului plătit și achitarea diferenței
404= %
232       avans fără TVA
4426     TVA aferent avans
5121     diferența de plată

Societatea poate să primeasca autoturismele care se folosesc în desfășurarea activității prin contract de comodat sau prin leasing.
Primirea mașinilor prin contract de comodat nu presupune nici o înregistrare contabilă.

– primire autoturism in baza unui contract de leasing financiar

NB. Pentru contabilitate, aveți nevoie de:

  • contractul de leasing financiar, unde vă sunt stipulate: valoarea bunului, perioada leasingului, rata dobanzii și valoarea reziduală la care se face transferul de proprietate;
  • scadențar al ratelor de leasing.

a. Achiziția mașinii
2133 = 167         valoare contract de leasing financiar
D8051               dobanda contract de leasing

b. Înregistrarea facturii de rată
% = 404             valoarea totala a facturii de rată leasing
167                     valoarea autoturismului împărțit la numărul de ani pe care este luat leasingul
666                     valoarea dobanzii
4426                   TVA aplicat la rata leasing + dobandă

C8051              dobanda contract de leasing

c. Achitare furnizor
404 = 5121        valoare factura rată leasing

d. Amoritzarea autoturismului
6811 = 2813        valoare contract leasing (suma din contul 167 / la durata de utilizare economică stabilită de societate)

e. Înregistrarea facturii privind valoare reziduală
% = 404           valoare totală factură
167               suma reziduală stabilită prin contractul de leasing
4426              TVA aplicată la valoarea reziduală

Începănd cu luna următoare achiziției autotorismelor, acestea se amortizeză conform politicilor contabile abrobate de societate prin Manualul de politici contabile. Amortizarea poate fi lineară, accelerată sau degresivă. Din punct de vedere fiscal, al impozitului pe profit, va fi considerată cheltuială deductibilă doar valoarea amortizării lineare.

[ads]

 

 – înregistrarea cheltuielilor specifice

a. Achiziția de combustibil
% = 401
3022
4426

b. Cheltuieli cu serviciile prestate de terti (dispecerat, plus altele)
% = 401
628
4426

c. Cheltuieli cu reparațiile și întreținerea mașinilor
% = 401
611
4426

d. Cheluieli cu prime de asigurare (RCA, CASCO)
613 = 401

SAU daca nu aveți factură:
613 = 5311/5121

e. Cheltuieli cu salariile
641 = 421

f. Reținerile salariale
421 = %
4312
4314
4472
444

g. Contribuții sociale datorate de societate
6451 = 4311
6453 = 4313.01 sănătate
6452 = 4371
6453 = 4313.02 concedii și indemnizații
6453 = 447.01 fond accidente de muncă
6453 = 447.02 fond garantare creanțe salariale
6451 = 4311

 – înregistrarea veniturilor specifice activității de taximetrie

Conform art. 155, alin. 7 Codul Fiscal, societatea de taximetrie este scutită de obligația emiterii facturii, cu excepția cazului în care beneficiarul solicită factură.

a. Înregistrarea zilnică a raportului Z emis de casa de marcat
5311 = %
704
4427

b. Înregistrarea veniturilor pe baza facturilor emise la cerere
4111 = %
704
4427

– justificare consum de combustibil

Conform art. 145 indice 1, alin. 3, lit. (c) Codul Fiscal, consumul de combustibil în regim de taxi nu se limitează la 50% drept de deducere a TVA. Societățile de taximetrie nu sunt obligate să întocmească foi de parcurs pentru ași justifica consumul de combustibil. Pe raportul Z emis de casa de marcat, apar și numărul de kilometri parcurși de mașină.

Totuși, consider obligatorie completarea Foii de activității zilnice – FAZ. Autovehiculul are in cartea tehnica un consum normat – urban, extraurbam și mixt. Km parcurși (luați din raportul Z) se transformă în km echivalenți în funcție de categoria de drum. Consumul de combustibil este determinat de înmulțirea km echivalenți cu consumul normat.

Dare în consum combustibil achiziționat, în baza bonului de consum și a FAZ
6022 = 3022

[ads2]

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.