Modificare sistem de impozitare 2017 – profit, micro sau impozit specific?

Timp citire:

Anul 2017 este un an de tranziție pentru aceste trei tipuri de impozitare. Sfatul meu este să aștepți cu depunerea D010 pentru modificare vector, până spre 25 februarie.

Textul legii, alin. 48, art. 7 din Codul Fiscal, spune așa:

(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

Așadar, ne putem găsi în una dintre următoarele situații:

1. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 100,000 euro.

Dacă sunt respectate cumulativ condițiile de la art. 47 și 48 cu alin. 6 Codul Fiscal, strict în anul 2017, rămânem la impozit pe profit până la sfârșitul lunii ianuarie 2017. Vom fi plătitori de impozit pe microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017. În acest sens declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


2. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri peste 100,000 euro dar totuși mai mică de 500,000 euro.

Rămânem în ianuarie la impozit pe profit și numai din 01 februarie vom trece la impozitul micro. Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la data de 25,02,2017.


3. La 31,12,2016 sunt plătitor de impozit pe profit și am cifră de afaceri sub 500.000 euro dar peste 20% venituri din consultanță

Nu îmi schimb regimul de impozitare. Rămân la impozit pe profit. Nu depun Declarația 010 pentru modificare vector fiscal.


4. Dacă la 31,12,2016 am cifră de afaceri sub 500,000 euro și totuși vreau să trec la profit, am o posibilitate.

Majorez capitalul social la 45,000 lei (aprox. 10,000 euro, față de 25,000 euro cât era până la 31 decembrie 2016).

  • Dacă am capital social 45,000 lei la 31,12,2016 pot opta pentru impozitul pe profit începând cu 1 ianuarie 2017.
  • Dacă urmează să îmi majorez capitalul social, cândva în 2017, pot opta pentru trecerea la impozit pe profit începând cu trimestrul în care această condiție este îndeplinită, dar numai după ce am parcurs condiția formală (vezi mai jos).

Vezi art. 48, alin. 5, indice 2 Codul Fiscal.

Update important: Aici avem de îndeplinit o condiție formală.

  • am sub 500,000 euro cifra de afaceri și capital social peste 45,000 lei la decembrie 2016, deci în ianuarie rămân la impozit pe profit,
  • în februarie trec la micro (pentru că am sub 500,000 euro), așa că depun 010 până la 25,02,2017,
  • acum ca microîntreprindere pot opta pentru impozit pe profit (am capital social peste 45,000 lei), așa că depun iar 010, pentru trecerea la impozit pe profit cu trimestrul respectiv.

Dacă urmez această procedură, defapt pentru tot trimestrul I al anului 2017, voi calcula impozit pe profit, doar că în vector voi face modificare de la impozit pe profit la impozit pe micro, după care iar la impozit pe profit.

S-au gândit, că tipele de la vector nu vor avea suficiente 010 de operat. Oricum îți cam prinzi urechile. 🙂


5. Desfășor una dintre activitățile pentru impozit specific (restaurant, bar, cazare)

Așteptăm norme!

S-ar putea să devin micro începând cu 01 februarie 2017, dacă am sub 500,000 euro. Pentru ianuarie 2017, rămân la impozit pe profit. Sau poate, trebuie să plătesc impozit specific de la 01 ianuarie 2017 (chiar dacă am sub 500,000 euro). Declarația 010, pentru modificarea vectorului fiscal se depune până la 31,03,2017. Când v-a fi clar cum trebuie procedat, voi reveni asupra materialului. Așteptăm norme!


6. Dacă desfășor și alte activități (pe lângă restaurant, bar, cazare)

Atunci nu trec la impozit specific ci rămân la impozit pe profit în ianuarie 2017. Dar dacă cifra de afaceri la decembrie 2016, este sub 500,000 euro pot opta pentru impozit micro de la 01 februarie 2017. Declarația pentru modificarea vectorului fiscal se depune până în 25,02,2017.

Nota bene
Impozitul specific este aplicabil doar plătitorilor de impozit pe profit. Pentru a vedea care sunt condițiile și codurile CAEN, care intră sub incidența acestui impozit, te rog să consulți sinteza de aici.


Pentru a cunoaște ce intră în plafonul de 100.000 euro respectiv 500.000 euro, trebuie analizat Art. 53:

Aduni veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scazi reducerile înregistrate în 709, adaugi reducerile primite din 609, adaugi veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi și/sau penalități de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii), adaugi 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin care ai înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel inițial) și adaugi numai diferența favorabilă dintre 7651 și 6651, respectiv 768 și 668 (pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un  curs valutar diferit de cel inițial).

Așa obții baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit (microîntreprindere).

Mulțumirile merg la Consultant Fiscal Cornel Grama

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.