Mini ghid – mod declarare servicii

Timp citire:

Un mic ghid pentru a determina dacă serviciile se declară în VIES și dacă locul prestării este în RO sau în alt stat membru. Se aplică același principiu ca la bunuri, sistemul celor 5 întrebări. La bunuri întrebările la care trebuie răspuns sunt:

1.Operaţiunea este efectuată de către o persoană impozabilă? (art.127)
2.Operaţiunea este în sfera de aplicare a TVA? (art.128-131)
3.Care este locul operaţiunii? (art.132)
4.Operaţiunea este scutită? (art.141-144)
5.Cine este persoana obligată la plata TVA ?

Dacă răspunsul la întrebarea 1 este DA, se trece la 2;
Dacă răspunsul la întrebarea 2 este DA, se trece la 3;
Daca răspunsul la întrebarea 3 este RO, se trece la 4;
Daca răspunsul la întrebarea 4 este NU, se trece la 5;
Daca răspunsul la întrebarea 5 este „persoana pentru sau din al cărui punct de vedere se analizează operaţiunea”, atunci:

Operaţiunea este impozabilă în România din punct de vedere al TVA. La servicii începînd cu anul 2010 devine foarte importantă, printre altele, determinarea locului prestării. În acest sens ar fi cam același sistem de determinare. Adică cel de a pune întrebări. Am să fac o sinteză, dintr-un material mai elaborat.

 

[ads]

Dacă eu sunt prestator:

1.Beneficiarul este persoană impozabilă?
Dacă beneficiarul este din UE, trebuie să-mi furnizeze cod de TVA din statul membru în care este stabilit și adresă din acel stat.
a. Dacă îmi dă cod de TVA și adresă din acel stat, trec mai departe, la întrebările ulterioare.
b. Dacă nu-mi dă cod de TVA și adresă din acel stat, îl consider ca fiind persoană neimpozabilă, caz în care mă opresc din întrebat și pun TVA pe prestare.
c. Excepție de la punctul a. este atunci cînd am suspiciuni că serviciul nu i se adresează lui ca persoană impozabilă ci este în folosul său personal sau al salariaților săi. În acest caz trebuie să-i solicit o declarație din care să rezulte că serviciile prestate de mine nu i se adresează lui personal și nici salariaților săi. Dacă o obțin, atunci continui cu întrebările, altfel facturez cu TVA.

Dacă am răspuns DA, la 1, trec la întrebarea următoare.
Dacă am răspuns NU, tratez serviciul ca fiind pentru o persoană neimpozabilă și aplic. art.133 alin.3,4,5 și 6.

2. Este serviciul prestat de mine încadrat la excepții?

Acestea sunt cele de la art.133 alin.4 și alin.7 fiind următoarele:
– Serviciile legate de bunurile imobile;
– Serviciile de transport călători;
– Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activităţi;
– Servicii restaurant şi catering;
– Servicii închiriere mijloace de transport pe termen scurt (30 de zile în general; 90 de zile pentru ambarcaţiuni maritime)
– Serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii.

Am răspuns DA: mă opresc din algoritm şi aplic regulile specifice de la aceste servicii. Acestea nu se vor declara în D390.
Am răspuns NU: merg mai departe la pasul 3.

3. Unde are loc serviciul prestat?
Acolo unde beneficiarul are sediul activităţii economice (conducerea, head-office) sau unde are un sediu fix („punct de lucru” cu resurse tehnice şi umane) care beneficiază de servicii.

Observaţii:
Dacă prestez către o persoană cu sediul activităţii economice în România, dar care are sedii fixe în afara României, fiscul va considera automat că prestez pentru sediul din România. Ca să dovedesc că prestez pentru sediul din afara României îmi trebuie DOVEZI SUFICIENTE.

DOVEZI SUFICIENTE ÎNSEAMNĂ: contractul şi/sau formularul de comandă care identifică sediul care primeşte serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea locului prestării.Răspunsul va fi: fie România, fie alt stat membru al Uniunii Europene fie un stat din afara Uniunii Europene.
Acesta va avea relevanță la pasul 4.

4.Cine este persoana obligată la plata TVA?
Răspuns:
– Dacă locul prestării este în România (beneficiar stabilit în România) atunci eu, prestatorul, sunt obligat la plata TVA în România așa că o să colectez TVA conform regulilor din România, dacă nu se aplică vreo scutire.
– Dacă locul prestării este în alt stat membru (beneficiar stabilit în alt stat membru) atunci el, beneficiarul, este obligat la plata TVA în statul lui: emit factură fără TVA cu menţiunea “Locul prestării serviciului este în afara României, conform art. 133 (2), operaţiunea fiind supusă procedurii de taxare inversă, beneficiarul fiind obligat la plată conform art. 196 din Directiva 112/2006”
– Dacă locul prestării este în afara Comunităţii (beneficiar stabilit în afara Comunităţii) atunci operaţiunea se supune regulilor din acel stat – emit factură fără TVA cu menţiunea “Locul prestării serviciului este în afara Comunităţii, conform Cod fiscal art. 133 (2)”.

5. Am prestat un serviciu intracomunitar?
Răspuns: Serviciul este intracomunitar dacă l-am prestat către beneficiar stabilit în alt stat membru. (Situaţia a. doua de la pasul 4, deci dacă are locul în alt stat membru.

Am răspuns DA: merg mai departe la pasul 6.
Am răspuns NU: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în D390.

6. Este serviciu intracomunitar prestat scutit în statul unde are loc prestarea?
Răspuns: Dacă respectivul serviciu este scutit conform Codului fiscal, atunci îl consider scutit.
Dacă serviciul nu este scutit conform Codului fiscal, pot considera că este scutit în statul membru unde are loc, numai dacă primesc o confirmare oficială din partea autorităţilor statului membru în care are loc prestarea.

Am răspuns DA: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în D390.
Am răspuns NU: Serviciul respectiv se declară în D390 cu codul P şi în decont în rândul 3.1.

ATENTIE MARE! Dacă eu, prestatorul, sunt o persoană impozabilă neînregistrată în scop de TVA în România (întreprindere mică, societate de asigurări care face numai operaţiuni scutite fără drept de deducere etc.), am obligaţia de a mă înregistra cu 153 indice 1 pentru serviciile prestate şi de a depune recapitulativa.

[ads]

Dacă sunt beneficiar al unei prestări:

1. Serviciul cumpărat, primit, este primit de sediul meu din România?
În principiu, dacă am sediu în România, atunci fiscul va considera automat că sediul din România primeşte serviciul. Dacă am şi sedii fixe în afara României, pentru a argumenta că serviciile sunt primite de un sediu din afara României îmi trebuie DOVEZI SUFICIENTE.

DOVEZI SUFICIENTE ÎNSEAMNĂ: contractul şi/sau formularul de comandă care identifică sediul care primeşte serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea locului prestării.

2. Serviciul primit de mine se încadrează la excepțiile 133 (4) sau 133 (7)?

În excepţiile de la 133 (4) şi 133 (7) intră:
– Serviciile legate de bunurile imobile;
– Serviciile de transport călători;
– Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activităţi;
– Servicii restaurant şi catering;
– Servicii închiriere mijloace de transport pe termen scurt (30 de zile în general; 90 de zile pentru ambarcaţiuni maritime)
– Serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii.

Am răspuns DA: mă opresc din algoritm şi aplic regulile specifice de la aceste servicii. Acestea nu se vor declara în D390.
Am răspuns NU: merg mai departe la pasul 3.

3. Unde are loc serviciul prestat?
Răspuns: Acolo unde este sediul care beneficiază de servicii. (Conform celor stabilite la pasul 1). Stabilim că sediul care primeşte serviciile este cel din România.
Deci LOC = România

4. Cine este persoana obligată la plată?
Răspuns: Cum locul este în România atunci:
– Dacă prestatorul este stabilit în România, atunci el, prestatorul este obligat la plata TVA în România – el va colecta TVA conform regulilor din România, dacă nu se aplică vreo scutire.
– Dacă prestatorul nu este stabilit în România, atunci eu, beneficiarul sunt obligat la plata TVA în România – eu voi colecta TVA (dacă sunt înregistrat cf.art. 153 voi face taxare inversă 4426 = 4427 şi voi analiza în ce măsură am drept de deducere; dacă sunt înregistrat cu art.153^1 colectez şi plătesc), dacă nu se aplică vreo scutire.

5. Am primit un serviciu intracomunitar?
Răspuns: Serviciul este intracomunitar dacă l-am primit de la un prestator stabilit în alt stat membru. (Situaţia a doua de la pasul 4.

Am răspuns DA: merg mai departe la pasul 6.
Am răspuns NU: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în recapitulativă.

6. Este, serviciul intracomunitar primit, scutit?
Dacă respectivul serviciu este scutit conform Codului fiscal, atunci îl consider scutit.
Am răspuns DA: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în recapitulativă.
Am răspuns NU: Serviciul respectiv se declară în recapitulativă cu codul S şi în decont în rândurile 7.1. şi 19.1.

ATENȚIE MARE! Dacă eu, beneficiarul, sunt o persoană impozabilă neînregistrată în scop de TVA în România, am obligaţia de a mă înregistra cu art.153^1 pentru servicii primite, de a colecta TVA şi de a depune recapitulativa şi decontul special de TVA.
Dacă nu îmi îndeplinesc obligaţia de înregistrare este foarte posibil ca prestatorul să mă considere persoană neimpozabilă şi, probabil, să-mi factureze cu TVA din statul său. În această situaţie eu am în continuare obligaţia de plată a TVA şi de depunere de recapitulativă şi decont în România.

[ads2]

Sper să vă fie de folos. Mulțumirile merg către doamna Delia Cataramă, cea care a detaliat acești pași într-un material informativ și Cristi Toma care le-a sintetizat.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.