Întocmirea declarației 394 în SAGA – video

Timp citire:

Pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2016 se va declara în D394 ceea ce s-a declarat și până acum, doar că în noul format. Adică, NU se vor declara toate operațiunile de pe teritoriul național, indiferent de partener, se vor declara doar operațiunile cu persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Incepând cu declarația lunii octombrie 2016, dacă ANAF nu mai prelungește încă odată termenul, se vor declara toate operațiunile de pe teritoriul național, indiferent de partener.

Așadar pentru perioada iulie-septembrie se declară doar datele de la A-C iar din octombrie, se vor declara datele din toate capitolele declarației.

Cine depune D394?

D394 va fi depusă de plătitorii de TVA. Atenție! Dacă NU sunteți înregistrat în scopuri de TVA în Romania DAR aveți cod special de TVA pentru intracomunitar NU depuneți D394.

Termenul de depunere

Termenul de depunere este 30 a lunii următoare perioadei fiscale, cu excepția lunii februarie când termenul de depunere este 28/29 ale lunii.

Adică:
Dacă am perioada fiscală luna – voi depune D394 până în data de 30 ale lunii următoare. Pentru luna iulie voi depune D394 până în 30 august.
Dacă am perioada fiscală trimestru – voi depune D394 până în data de 30 ale următoarei luni din trimestru. Pentru trimestru III, format din lunile iulie-august-septembrie – voi depune D394 până în 30 octombrie.

D394 se depune și pe ZERO

Dacă nu aveți livrari sau achizitii veți depune declarația pe ZERO.

Rectificarea declarației

Se face NUMAI pentru datele declarate, adică dacă în declarație ați scris ceva eronat.
NU vor face obiectul redepunerii declarației facturile primite în alta perioadă de raportare față de data emiterii acestora către furnizori.

Exemplu:
Dacă în declarația inițială pentru iulie 2016, am înscris numele unei persoane eronat sau am inversat niște cifre, ori am înscris eronat numărul de facturi emise sau numărul de bonuri, POT depune declarație rectificativă.
Dacă primesc în octombrie 2016 două facturi emise de furnizorii mei în iulie 2016, NU POT depune declarație rectificativă.

A. Cum operați intrările în SAGA?

Primiti factură? Dacă DA:

– Factura este cu taxare inversă? Da – o operați la tip „T – Taxare inversă”

Trebuie să aveți, în program, partea de stocuri activă. Codurile pentru D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii. Dacă nu aveți partea de stocuri, va fi necesar să completați manual în pdf de la D394.

– Factura NU este cu taxare inversă? Folosiți la tip „Factură” când o introduceți.

Observație:
În situația în care în cuprinsul unei facturi primite sunt cuprinse mai multe cote de TVA, la rubrica „număr de facturi” se vor înscrie: valoarea 1 în dreptul operațiunii cu valoarea cea mai mare a cotei TVA și valoarea 0 pentru restul operațiunilor.

– Furnizorul sau dvs., aplicați sistemul TVA la încasare? Dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa TVAi.

– Factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? Operați intrarea pe tipurile „U – Servicii de turism” sau „H – Achizitii second-hand”.

– Factura este însoțită de bon fiscal? Nu contează, se aplică regulile de mai sus. Pentru că factura este în primul rând, iar bonul fiscal, în acest caz, este un document de decontare.

– Primiti factură simplificată? Atenție! NU bon fiscal ci factură simplificată. Atunci o operați la tip „M – Factură simplificata”.

NU primiti factură?

Primiti doar un aviz? NU se declară în D394. Se introduce prin intrări la tip „A – Aviz”.

– Primiti bon fiscal?

Dacă da, are codul fiscal al firmei dvs înscris pe el? Atunci îl operați folosind la tip „C – Bon de casă cu cod fiscal”. Acest document are valoare de factură simplificată. NU este factură simplificată ci este asimilat unei astfel de facturi.

Dacă nu are înscris codul fiscal pe el și nici o factură anexată, îl operați cu tip „B – Bon de casă” – acesta nu se va declara în D394 dar nici nu veți putea deduce TVA din el.

– Cumpărarea se face cu carnet de comercializare? Cumpărați produse agricole de la persoane fizice cu carnet de comercializare? Atunci operați pe tip „Z – Carnet de comercializare”.

Pe o astfel de intrare, în partea de detalii cota și valoarea TVA nu pot fi completate valori, furnizorii fiind persoane fizice – sunt persoane neimpozabile.

– Cumpărați bunuri de la populație, altele decât produse agricole? Sau servicii? În acest caz aveți la baza achiziției fie un borderou de achiziții fie un contract. Veți opera cumpărarea, în întrări pe tip „O – Borderou de achizitii”

– Primiți o chitanță? Sau un bilet, un bon cu valoare fixă? Și vreți să operați asta prin întrări? Atunci, cel mai probabil persoana ce v-a emis documentul nu are obligația folosirii caselor de marcat. Și veți opera intrarea pe tip „E – Exceptate de la utilizarea AMEF”

B. Cum operați ieșirile (vânzările) în SAGA?

Aveți una dintre aceste activități?

CAEN 1071  Cofetărie şi produse de patiserie
CAEN 4520  Spălătorie auto
CAEN 4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
CAEN 4932  Transporturi cu taxiuri
CAEN 5510  Hoteluri
CAEN 5510  Pensiuni turistice
CAEN 5610  Restaurante
CAEN 5630  Baruri şi activităţi de servire a băuturilor
CAEN 812    Activităţi de curăţenie (aici intră toate codurile CAEN ce încep cu 812)
CAEN 9313  Activităţi ale centrelor de fitness
CAEN 9602  Activităţi de coafura şi de înfrumuseţare
CAEN 9603  Servicii de pompe funebre

Dacă da, atunci veți declara, pentru acestea, în mod distinct valoarea livrărilor (baza + TVA) defalcate pe cote de TVA.

Cum se face asta în SAGA?

Dacă activitatea dvs principală este cea definită de unul dintre aceste coduri CAEN și se regăsește în listă și e unica activitate – NU trebuie să faceți nimic.

Dar dacă o parte a activității e unul din aceste coduri CAEN, iar restul activității nu, atunci va trebui să faceți ceva în SAGA.

Exemplul 1 – Aveți cod CAEN 4520, dar nu aveți și spălătorie auto. Aveți doar reparații auto, tinichigerie auto și comerț cu piese. În această situație soluția este să vă creați cel puți o grupă în Fișiere – Grupe – Articole contabile – grupă la care coloana de cod CAEN o lăsați necompletată. Orice ieșire va avea alocată această grupă.

Exemplul 2 – Aveți cod CAEN 4520 și aveți reparații auto, comerț cu piese de schimb și spălătorie – veți crea în Fișiere – Grupe – Articole contabile două grupe, din care grupei specifice spălătoriei auto îi veți completa și codul CAEN și orice încasare de la spălătorie va avea alocat codul grupei cu pricina.


Vindeți bunuri sau servicii către populatie? Folosiți case de marcat? Înseamnă că emiteți bonuri de casă. Orice ieșire cu bon fiscal către clienți persoane fizice (sau juridice ce nu vă cer factură sau să-i înscrieți codul fiscal pe bon) se operează pe tip „B – Bon de casă”.

Număr bonuri – se completează obligatoriu pe ieșiri de tip B cu numărul bonurilor fiscale pentru care nu ați emis facturi sau nu sunt bonuri cu valoare de factură simplificată.

Dacă într-o zi emiteți 160 de bonuri fiscale clienților, dar pentru 30 de bonuri veți emite facturi, iar pe 15 bonuri tipăriți codul fiscal al clientului – cele 30 de facturi le veți opera distinct, pe tip “Factură”, bonurile cu codul fiscal al clientului le veți opera distinct pe tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”, iar restul vânzării o veți opera pe clientul folosit pentru operarea vânzărilor numerar pe o ieșire de tip “B – bon de casă” la care veți înscrie la număr de bonuri 115 (160 – 30 – 15).

Emiteți bonuri de casă pe care înscrieți codul fiscal al clientului? Înseamnă că emiteți bonuri de casă cu valoare de factură simplificată. Acestea se pot opera, bon cu bon, pe fiecare client în parte, operând la tip „C – Bon de casă cu cod fiscal”.

Cei care folosesc Marketline vor avea ieșirile generate automat pe acest bon dacă aleg client pe bon și generare de factură simplificată.

Emiteti factura către clienți? Nu contează că e persoană fizică sau juridică? NU contează că încasați cu bon de casă sau cu chitanță ori cu card, sau prin virament.

– factura este cu taxare inversă? Da – o operați folosind la tip „T – Taxare inversă”. În D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii.

Completarea automată de către program se face exclusiv pentru cei care au partea de stocuri activă și culeg datele cantitativ-valoric folosind acea parte de stocuri.

Dacă lucrezi cantitativ-valoric, atunci pentru fiecare articol la „Detalii” -> „Coduri taxare inversă pentru D394” trebuie să setezi un cod, iar dacă lucrezi global-valoric atunci trebuie să completezi manual codul în fișierul pdf.

– factura NU este cu taxare inversă? Folosiți la tip „Factura” când o introduceți. NU contează că emiteți bon de casă pentru încasarea ei.

– aplicați sistemul de TVA la încasare? Dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi.

– factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? – operați ieșirea pe tipuri „U – Servicii de turism” sau „H – Achizitii second-hand”.

Bunurile second-hand se declară doar dacă se emit facturi. În D394 secțiune distinctă pentru ele apare numai dacă se emit facturi. În rest nu. Nu există în declarație vreo detaliere pentru vânzarea cu amănuntul, fără facturi, în această situație.

Dacă calculați marja de profit extracontabil, momentan va fi necesar să înregistrați nota contabilă prin articole contabile, ca și până acum. În D394 se va completa manual în secțiunea a 2-a din declarație.

– aveți aprobare pentru emitere de facturi simplificate? Atunci orice astfel de factură emisă o veți opera în SAGA la ieșiri pe tip „M – Factură simplificată”.

Facturile simplificate se emit în anumite condiții. Ele sunt specificate foarte clar în codul fiscal la art.319. Se emit pentru facturi cu o valoare de maxim 100 EUR (echivalent în lei) și doar cu aprobarea ANAF.

– aveți o activitate care se încadreaza la art. 2 din OUG 28/1999? Dacă da și dacă nu emiteți factură clienților ci doar o chitanță sau colectați vânzarea de la automate comerciale ori aveți încasare pe bază de bilete, atunci veți culege vânzarea pe tip „E – Exceptate de la utilizarea AMEF”.

– la ieșiri s-a introdus și “N – Operațiuni neimpozabile”, pe care îl veți utiliza pentru orice operațiune neimpozabilă (cele care se încadrează la art.268 alin.8 CF).

Operațiunile se vor declara detaliat. În perioada 01/07/2016-31/12/2016 nu se vor declara detaliat acele livrări cu factură de bunuri sau servicii efectuate către persoane fizice ori acele facturi emise de agenții de turism sau de vânzare de bunuri second hand, dacă valoarea fiecărei facturi este inferioară plafonului de 10.000 lei.

Emiteți avize către clienți? NU se declară în D394. Se înregistrează în ieșiri la tip „A – Aviz”.

Ați dat clienților facturi proforme? Acestea nu au ce căuta înregistrate în contabilitate.


Se vor declara și:

1. Plaja seriilor și numerelor la facturi

Acestea trebuie să fie definita în Administrare – Numere și serii.
Dacă facturile sunt pretipărite seriile și numerele trebuie oricum operate. La culegere date se vor opera atât seria cât și numărul fiecărei facturi.

2. Facturile de stornare

Reprezintă factura cu TVA, emisă către un client, cu valoare negativă. Factura de stornare trebuie să fie cuprinsă în cadrul seriilor/plajelor de numere utilizate.

3. Facturile anulate

Reprezintă facturile care sunt scrise, dar nu sunt înregistrate în contabilitate și nici nu a ajuns la clienți pentru a fi înregistrată în contabilitate.
SE operează în SAGA, altfel, programul nu are cum să completeze informațiile legate de ea.
Se introduce pe tip „Factură” în ieșiri validând-o fără completarea părții de detalii.


Numar AMEF – veți completă câte aparate de marcat ați folosit în luna/trimestrul pentru care depuneti D394 pentru a emite bonurile fiscale în acea perioada.

Solicitați TVA la rambursare?
Dacă da, va fi necesar să bifați, manual, în declarație situația/situațiile ce au dus la acumularea de TVA solicitat la rambursare.

Persoana care va întocmi declarația se va înscrie cu denumirea completă, CUI și calitatea sa, dacă e persoană juridică sau cu numele CNP/NIF precum și funcția în cadrul persoanei impozabile ori altă calitate în afara persoanei impozabile.

Dacă doriți să puteți vedea ce au declarat alții despre dvs și partenerii dvs să vadă ce ați declarat dvs despre ei, va fi necesar ca în prima declarație D394 pe care o depuneți să bifați opțiunea corespunzătoare. Odată depusă prima D394 în care ați optat pentru asta opțiunea se va menține pentru întreg anul fiscal fără a se mai putea reveni asupra ei.

Mulțumiri echipei SAGA Software pentru precizări!

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

1 Comentariu

 1. Tony

  Buna ziua, am depus 394, pentru o societate cu cod 5510- hoteluri…, in afara de aceasta activitate mai are si restaurant, am completat detaliat pe activitati, sume si tva si raspuns dupa depunerea declaratiei: „eroare….
  Au fost identificate urmatoarele ERORI:
  E: lista (1)
  eroare atribut: caen: valoarea ‘5510’ nu se afla in lista
  E: lista (2)
  eroare atribut: caen: valoarea ‘5610’ nu se afla in lista
  E: lista (3)
  eroare atribut: caen: valoarea ‘5610’ nu se afla in lista”

  Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.