Documente necesare pentru inregistrarea in scopuri de TVA – 2015

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 25 September, 2015

1. La infiintare  conform art. 153 alin. 1 lit. a – Cod Fiscal

In aceasta categorie se incadreaza „persoanele impozabile” care solicita inregistrarea in scop de TVA prin depunerea declaratiei 098 la ANAF in aceasi zi cu cererea de inregistrare firma la ONRC.

 • Cerere inregistrare in scopuri de TVA formular 098 (format hartie)
 • Declaratie pe proprie raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA , formula 088 (format hartie, format pdf cu atasament xml si zip)
 • Daca actele se depun de imputernicit, imputernicire notariala si copie C.I. imputernicit (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Declaratie pe proprie raspundere ca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie C.I. administratori si asociati  (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie dovada spatiului sediului social, sediilor secundare – contract comodat sau inchiriere (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie CUI (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Actul constitutiv al societatii (format hartie)
 • Declaratie cont bancar (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copii certificate constatatoare si rezolutie emisa de O.N.R.C. (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Traduceri autorizate pentru cetatenii straini

Copiile vor insotie de documentele in original.

Daca unul dintre asociati sau administratori figureaza si cu alte societati in administrare sau in calitate de asociat va prezenta certificat constatator pentru fiecare dintre societati.

2. Ulterior infiintarii  conform art. 153 alin. 1 lit. c – Cod Fiscal

In aceasta categorie se incadreaza „persoanele impozabile” care solicita inregistrarea in scop de TVA prin depunerea declaratiei 010 la ANAF dupe ce s-au eliberat documentele de la ONRC.

 • Cerere inregistrare in scopuri de TVA formular 010 (format hartie)
 • Declaratie pe proprie raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA , formula 088 (format hartie, format pdf cu atasament xml si zip)
 • Daca actele se depun de imputernicit, imputernicire notariala si copie C.I. imputernicit (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Declaratie pe proprie raspundere ca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie C.I. administratori si asociati  (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie dovada spatiului sediului social, sediilor secundare – contract comodat sau inchiriere (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copie CUI (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Actul constitutiv al societatii (format hartie)
 • Declaratie cont bancar (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Copii certificate constatatoare si rezolutie emisa de O.R.C. (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Certificat constatator emis de O.N.R.C. emis la data solicitarii inregistrarii in scopuri de tva (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)
 • Ultima balanta contabila intocmita (daca firma este infiintata de cel putin 30 de zile) si balanta contabila din luna decembrie a anului trecut (daca este cazul)  – (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)

Copiile vor insotie de documentele in original.

Daca unul dintre asociati sau administratori figureaza si cu alte societati in administrare sau in calitate de asociat va prezenta certificat constatator pentru fiecare dintre societati.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *