Documente necesare in cazul unui control ANAF

Timp citire:

I. Actele de infiintare (act constitutiv, certificat de inmatriculare, certificatul de atestare TVA, inscrierea in registrul operatorilor intracomunitar, buletinele de identitate ale asociatilor, eventuale modificari facute la ONRC-registrul comertului); autorizatii de functionare, diverse autorizatii solicitate de legi specifice conform activitatii firmei, contracte de munca, registru zilieri, regulament de ordine interioara, contract colectiv de munca (dupa caz), norme PSI, documente solicitate de medicina muncii , hotarari AGA de orice natura (se predau spre prelucrare in copie acele hotarari care au influente fiscal-contabile)

II. Decizia interna ,conform Ordinului nr. 2226/2006, privind desemnarea persoanei care va emite procedurile proprii privind regimul intern de numerotare secventiala a facturilor si tuturor documentelor emise de societate, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura.

III. Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate de la terte persoane fizice/juridice (contracte de prestari servicii, oferta/comanda, devize de lucrari si reparatii). Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor comunitare, ( sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor). Documente justificative pentru sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare, contractele de sponzorizare si donatie). Contractele pe baza carora se acorda reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.) Contracte/comenzi/oferte de orice natura in care societatea este beneficiar sau executant, devize si/sau situatii de lucrari aferente serviciilor effectuate catre beneficiar/client, certificate de garantii / conformitate emise/primite.

IV. Documentele care au legatura cu intrarea/amortizarea/ utilizarea mijloacelor fixe :
• receptii , procese verbale de punere in functiune,
• proces verbal de casare/predare a mijloacelor fixe avariate, scoase din uz,
• decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc., cartile de identitate ale autovehiculelor,
• foile de parcurs completate si fisele de activitate zilnica a autovehiculelor .
• contractele de vanzare cumparare a bunurilor mobile si imobile, contracte de comodat, contracte de inchiriere , extrasele CF-doar pentru bunuri aflate pe numele societatii,
• decizia interna privind persoanele care vor utiliza mijloacele auto/utilajele

V. Decizia de inventariere, procedura de inventarere, declaratia inventar, lista de inventor , efectuate conform legii.

VI. Documente aferente delegatiilor interne/externe (delegatii completate conform legii, decizia interna privind acordarea diurnei). Documentele decontate pe baza delegatiilor, predate pentru prelucrare vor avea trecute pe ele specificatia “decont nr…..din data de…..”

VII. Pontaje privind orele lucrate, stat avans, cereri concedii (odihna /fara salariu/ invoiri/ medicale…), foile de boala vizate de medicul de intreprindere, stat premii, lista de acordare a tichetelor de masa, orice compensatii banesti sau material acordate angajatilor. Acestea vor fi preadate spre prelucrare, in copie conforma cu originalul, in timp util pentru transmiterea Revisal.

VIII. Intrari (notele de receptii), facturile emise, registru de casa in lei si valuta, extrasele de banca in lei si valuta, raport de gestiune zilnic (dupa caz), delegatii, statele de plata, fise de magazie, bonuri de consum, avize de insotire a marfii, bonuri de transfer intre gestiuni, bonuri de consum de orice natura, procese verbale de predare in custodie sau spre prelucrare la terte persoane, procese verbale pentru predare in vederea utilizarii in scopuri de reclama, publicitate, prezentari, expozitii….., orice document care contine modificarea destinatiei bunurilor/marfurilor dupa achizitionare.

Documentele sa fie intocmite zilnic, lunar, trimestrial, semestrial si anual dupa caz. Intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile respecta Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870/23.12.2008.

De asemenea la punctul de lucru este obligatoriu sa aveti registru casa, NIR-uri, raport de gestiune zilnic (pentru gestiune global valorica), fise de magazie (gestiune cantitativ valorica) si registru unic de control. Sa afisati la vedere CIF-ul societatii, obligativitatea de a solicita bon fiscal daca este cazul, programul de functionare afisat la loc vizibil. Se verifica in primul rand posibile contraventii unde amenzile sunt mari ca de exemplu; emiterea bonurilor de marcaj, dotarea cu aparate de marcaj, documentele de aprovizionare / vanzare.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.