Declaratia 201 – cine o depune, unde, termen depunere

Timp citire:

Cine depune declaratia 201?

Declaratia se depune de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au obtinut in anul 2014 venituri din strainatate din: profesii libere, activitati comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, dividende, dobanzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, castiguri din transferul titlurilor de operatiuni similare, alte venituri din investitii, pensii si alte venituri impozabile cf. titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune si de persoanele fizice, care timp de trei ani consecutivi, au fie centru intereselor vitale amplasat in Romania, fie sunt prezente in Romania peste 183 de zile pe an.

Declaratia se depune de persoanele fizice care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in cazul in care acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate.

Unde se depune declaratia?

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizica cu domiciliul in Romania:

  • direct la registratura organului fiscal sau
  • prin posta, prin scrisoare recomandata
  • online

De ce se depune declaratia?

  1. In vederea impozitarii in Romania a veniturilor din strainatate, realizate de persoane fizice romane cu domiciliul in Romania;
  2. In vederea acordarii creditului fiscal (deducere impozit platit in tara de sursa a venitului), daca venitul a fost impozitat si in tara sursa.

Cursul valutar utilizat pentru convertirea in lei a veniturilor realizate in strainatate este cursul de schimb mediu anual din 2014, comunicat de BNR. Veniturile exprimate in unitati monetare proprii statului de sursa, care sunt cotate de BNR, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acestia, comunicat de BNR.

Sanctiuni pentru nedepunerea in termen: amenda intre 50 lei si 500 lei.

Termen depunere: Luni, 25 mai 2015.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.